Overlæge med ansvar for den genetiske rådgivningsfunktion i Klinisk Genetisk Afdeling, OUH

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland

Afdelingen søger en overlæge med ansvar for den genetiske rådgivningsfunktion pr. 1. oktober 2019 eller snarest herefter.

Afdelingen varetager klassiske funktioner inden for specialet klinisk genetik, dvs. genetisk rådgivning og udførelse af en bred vifte af genetiske analyser både præ- og postnatalt, herunder bl.a. kromosom mikroarray-analyser, enkeltgens- og panelundersøgelser, samt exom-sekventeringer og NIPT (Non-Invasiv Prænatal Testning).

Overlægen varetager genetisk rådgivning samt lægelige laboratorieopgaver og forventes ledelsesmæssigt at stå for den genetiske rådgivning.

Afdelingen har samlet ca. 2900 rådgivningsforløb pr. år og deltager desuden aktivt i tværgående klinisk samarbejde på OUH og i Region Syddanmark. Laboratoriet foretager mere end 6500 analyser om året. Til afdelingen er knyttet en meget aktiv forskningsenhed ved Klinisk Institut, SDU.

Afdelingen samarbejder med Klinisk Genetisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle, om den genetiske udredning i Region Syddanmark.

Dine opgaver bliver at

 • Være ansvarlig for den genetiske rådgivningsfunktion
 • Være faglig ansvarlig for eget område afhængigt af ansøgers interesser og kompetencer
 • Deltage i de lægelige opgaver på Klinisk Genetisk Afdeling, OUH
 • Bidrage til rådgivningsfunktionen (inden for onkogenetik og almen genetik afhængigt af ansøgers interesser og kompetencer)
 • Bidrage til et godt tværfagligt samarbejde på OUH og med andre samarbejdsparter
 • Deltage i svarafgivelse for udvalgte præ- og postnatale analyser
 • Deltage i relevante tværgående opgaver i og uden for afdelingen
 • Deltage i relevante faglige konferencer
 • Deltage i uddannelsesopgaver i afdelingen

Vi forventer, at du

 • Indgår aktivt i overlægegruppen og er rollemodel for ”Patienten først, Højeste faglighed, og Helhed og Ansvar”
 • Indgår i ledelsesgruppen
 • Er uddannet speciallæge i klinisk genetik
 • Har bred erfaring med genetisk rådgivning og en interesse for udvikling af området
 • Har bred erfaring med funktioner knyttet til molekylærgenetiske og cytogenetiske analyser
 • Har dokumenteret viden og interesse inden for udvalgte specialområder
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er indstillet på at spille en aktiv rolle i tværfaglige samarbejder
 • Er helheds- og udviklingsorienteret
 • Har undervisnings- og formidlingserfaring samt forskningserfaring

Vi tilbyder

 • Et job på et universitetshospital, hvor alle specialer er repræsenterede
 • Et job med mulighed for personlig og faglig udvikling i et godt akademisk miljø
 • Et job i en afdeling med et stærkt forskningsmiljø, som er i tæt tilknytning til SDU
 • Et alsidigt job, hvor du har mulighed for at præge afdelingens kultur og udvikling
 • Tæt tværfagligt samarbejde med afdelingens øvrige engagerede personale

Kontakt ved spørgsmål

Du kan henvende dig til ledende overlæge Lilian Bomme Ousager på tlf. 6541 1605/ 2680 3627 vedrørende spørgsmål til stillingen og for beskrivelse af funktionen som ansvarlig for den genetiske rådgivningsfunktion.

Løn og ansættelse

I henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger.

Ansøgningen

Ansøgningen vedlægges et ajourført CV med oplysninger om egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens 7 kompetenceområder samt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse.

Der vil blive indhentet børneattest ved ansættelse.


Ansøgningsfrist: snarest muligt

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Rådgivning & Support
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1364698/