Økonomikonsulent, Psykiatrisk Afd. Svendborg

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland

Vi søger en dygtig økonomikonsulent, der kan understøtte afdelingens arbejde med at sikre en effektivt drift og robust økonomi. Psykiatrisk Afdeling Svendborg er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark og har et optageområde på over 160.000 indbyggere. Afdelingen består af 3 integrerede sengeafsnit med i alt 54 senge og en lokalpsykiatri med 3 tilsvarende, diagnoseopdelte teams. De 3 sengeafsnit integrerer både åben og lukket funktion og er specialiseret til behandling af henholdsvis psykotiske, affektive og ikke psykotiske lidelser. Vi beskæftiger læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sekretærer, husassistenter og medarbejdere med brugerbaggrund. Alle faggrupper stræber efter høj faglig standard, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, faglig kompetence og en effektiv indsats. Der sker løbende nye tiltag og indsatser i afdelingen, som både initieres internt, men også i forbindelse med udrulning af regionale og nationale tiltag. Til at understøtte dette samt den daglige drift i afdelingen søger vi en dygtig økonomikonsulent, som også kan bidrage til at sikre en effektiv drift. Stillingen er forankret i staben og refererer direkte til afdelingsledelsen.

Opgaverne vil bestå i at:

 • Varetage konsulentrolle for afdelingsledelsen og funktionsledere i forbindelse med økonomistyring og opfølgning, men også i forbindelse med større omlægninger og ændringer i afdelingen.
 • Skabe overblik over kapacitetsudnyttelsen i afdelingen og bidrage med idéer til ressourceallokering ift. dette. Fx omlægning af drift i f. m. ombygning, allokering af ressourcer i forhold til at skabe en mere robust og effektiv drift.
 • Yde bistand i relation til alle økonomiske spørgsmål vedrørende lønforhold, ansættelser, sygefravær, samt give det økonomiske perspektiv på afdelingens aktiviteter, fx indlæggelsestider, udeblivelser og aflysninger, samt følge med i diverse resultatmål og give sparring og idéer til nye initiativer i f. t. at øge indsatserne og effektiviteten.
 • Indhente data i relation til kapacitetsudnyttelse og anvende disse til at foreslå optimering af eksempelvis arbejdsgange.
 • Medvirke til at systematisere brugen af produktionstavler i tæt samarbejde med ledergruppen, LMU og medarbejdere.
 • Indgå i tæt samarbejde med ledelse og arbejdsmiljøorganisation m. h. p., at de økonomiske indsatser går hånd i hånd med trivslen og udvikling af et godt arbejdsmiljø.
 • Understøtte og udvikle ledergruppens og medarbejdernes kompetencer og tiltag i relation til økonomistyring, samt understøtte de allerede igangsatte initiativer.
 • Gerne at kunne arbejde efter LEAN-principperne og Den Syddanske Forbedringsmodel.
 • Have en tæt sparring med økonomikonsulenterne i psykiatriadministrationen i Vejle med henblik på forhold, der vedrører afdelingen, samt indgå i daglig økonomistyring og månedlig økonomiafrapportering i samarbejde med ledelsesgruppen.

Se i øvrigt funktionsbeskrivelse.

Vi forestiller os, at du har en kandidatuddannelse i f.eks. økonomi, folkesundhedsvidenskab eller anden relevant videregående uddannelse, og følgende profil:

 • Gode analytiske egenskaber.
 • Økonomiske indsigt og måske erfaring med økonomistyring i sundhedsvæsenet.
 • Stærk formidler, som kan fremstille og formidle data og analyser på en let forståelig måde både mundtlig og skriftligt.
 • Initiativrig og selvkørende.
 • Gode samarbejdsevner og tillidsvækkende.
 • Åben, nysgerrig og engageret.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, og ønskes besat snarest muligt. Vi påregner at afholde ansættelsessamtaler 28.8.2019. Ansættelse sker efter almindelig overenskomst.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Rikke Schultz på mail: Rikke.Laulund.Schultz@rsyd.dk


Ansøgningsfrist: snarest muligt

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Data & analyse
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Økonomi & ForvaltningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1364705/