Klinisk IT på Odense Universitetshospital søger EPJ-konsulenter til forvaltning af nuværende elektroniske patientjournal og implementering af Region S

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland

Brænder du for IT og ønsker at arbejde med den elektroniske patientjournal i Region Syddanmark?
I 2020 og 2021 skal alle regionens somatiske og psykiatriske sygehuse tages en ny fælles elektronisk patientjournal i brug. Den nye journal, som har navnet EPJ SYD, skal understøtte det kliniske arbejde på samtlige sygehuse og anvendes som dokumentationsredskab af alt klinisk personale. EPJ SYD består af moduler til patientadministration (PAS), klinisk proces, medicin, rekvisition og svar, booking mv.

Derfor søger Klinisk IT nye kolleger, som har lyst til at forvalte og sikre kvaliteten af regionens nuværende COSMIC EPJ samt deltage i en vellykket implementering af EPJ SYD i Region Syddanmark.

Opgaver

Opgaverne er dels relateret til drift og forvaltning af den nuværende COSMIC EPJ dels til implementering af vores nye EPJ SYD. Du kommer til at arbejde sammen med kolleger fra IT-afdelingerne på regionens øvrige sygehuse og ressourcepersoner fra klinikken om mange af opgaverne på forskellige matrikler i Region Syddanmark.

EPJ SYD uddannelse

EPJ-konsulenterne skal indgå i det rejsehold som varetager undervisning på alle sygehusene i hele implementeringsperioden. Herudover skal EPJ-konsulenterne bistå lokale ressourcepersoner fra klinikken i deres lokale undervisning og indgå i 14-dages supportperiode, som følger efter idriftsættelsen på hver sygehusenhed. De EPJ-konsulenter, som ansættes pr. 1. november, skal desuden klargøre og tilrette uddannelsesmateriale samt udarbejde EPJ SYD e-læring.

EPJ SYD booking

Udrulning af booking er planlagt som et 12 ugers implementeringsforløb på hvert sygehus. I løbet af de 12 uger er der en række aktiviteter som EPJ-konsulenterne er ansvarlige for, herunder indsamling af grunddata fra afdelingerne, workshops om bookingspecifikke forhold, planlægning og gennemførelse af uddannelse af slutbrugerne.

COSMIC EPJ drift og forvaltning

Frem til EPJ SYD er idriftsat på alle sygehuse er der fortsat brug for at EPJ-konsulenter understøtter de kliniske brugere i anvendelsen af COSMIC EPJ. Det er opgaver inden for områder som undervisning, vejledning, support, test samt planlægnings- og koordineringsopgaver.

Når du søger jobbet bedes du angive, hvilke af ovennævnte områder du gerne vil arbejde med og dine kompetencer i den sammenhæng.

Vi tilbyder:

Et arbejdsmiljø præget af åbenhed, tværgående samarbejde på højt fagligt niveau og gode muligheder for kompetenceudvikling. Vi tilbyder et spændende og udfordrende job, hvor du i samarbejde med øvrige konsulenter fra OUH og kolleger på de andre sygehuse indgår i løsning af en bred opgaveportefølje som spænder vidt og som giver dig gode kompetencer ift. anvendelse af vores nye EPJ SYD.

Din profil

  • Sundhedsfaglig baggrund som f.eks. læge, sygeplejerske, lægesekretær eller anden klinisk uddannelse. Du er vant til at arbejde i COSMIC eller anden EPJ og kender den kliniske hverdag og de kliniske arbejdsgange.
  • Erfaring med udarbejdelse af undervisningsmateriale og med undervisning. Du skal beherske dansk i både skrift og tale
  • Det er en fordel hvis du har erfaring med implementeringsaktiviteter fra store IT-projekter i sundhedsvæsnet.

For at trives i jobbet skal du

  • Være udadvendt og have lyst til at samarbejde på tværs af en stor organisation
  • Kunne kommunikere med mange forskellige faggrupper og interessenter
  • Kunne arbejde selvstændigt og indgå i teamsamarbejde
  • Være positiv, nysgerrig og have en proaktiv tilgang til opgavehåndtering
  • Have lyst til at arbejde med både drifts- og udviklingsopgaver

Ansættelsesvilkår

Vi søger 10-15 konsulenter, hvoraf nogle stillinger ønskes besat 1. november 2019 og andre pr. 1. februar 2020. Ansættelsessted er Klinisk IT, OUH. Da implementeringen af EPJ SYD sker på alle sygehuse, må der påregnes en del rejseaktiviteter rundt på sygehusenes matrikler samt skiftende arbejdstider. Der er tale om midlertidige stillinger på fuld tid, der udløber den 31.12 2021. Ansættelserne sker i henhold til HK/IT-overenskomst eller AC-overenskomst.

Klinisk IT

Vi er en afdeling med næsten 160 medarbejdere og har en bred opgaveportefølje, der omfatter organisatoriske og tekniske IT projekter, udviklings- og implementeringsprocesser, drift- og supportopgaver, samt regionale og lokale forvaltningsopgaver.

Organisatorisk er vi fordelt på 3 funktionsområder (IT Drift og Support, EPJ Forvaltning og Udvikling) og til afdelingen er tilknyttet et ledelsessekretariat.

Afdelingen ledes af en afdelingschef, som vores funktionsledere refererer. Afdelingschefen refererer til den administrerende sygehusdirektør.

Stillingerne er med ansættelse i funktionsområdet EPJ Forvaltning.

Du kan læse mere om afdelingen her

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til funktionsleder Ruth Svop, tlf. 20 36 80 81 eller på mail: ruth.svop@rsyd.dk.

Ansøgningsfrist 9. september 2019.

Der afholdes samtaler løbende og senest i uge 38.

Mission (dette er vi sat i verden for)

Vi leverer professionel IT sammen med klinikken og til gavn for patienterne

Vision (vores ledestjerne)

Klinikerne er glade for og trygge ved de løsninger vi leverer


Ansøgningsfrist d. 09.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
IT - Software
Medicinal & SundhedRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365063/