Organist

Den Danske Folkekirke

Deltidsjob
Sønderjylland

Stillingen som organist i Holbøl Kirke, Holbøl sogn er ledig pr. 1. juli 2019 og ønskes besat hurtigst muligt.

Vi søger en dygtig, initiativrig og alsidig kirkemusiker, organist, der sammen med præst og nyt menighedsråd vil være med til at tænke kreativt og vil og kan være med til at udvikle og understøtte det musikalske liv i og omkring kirken.

Din primære opgave vil dog selvsagt være at varetage musikalsk ledsagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Stillingen er på 18 timer gennemsnitligt pr. uge. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde.

Ansættelse sker ved Holbøl Sogns Menighedsråd beliggende Præstevænget 2A, Holbøl, 6340 Kruså.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 277.280,47 kr. – 405.255,49 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). Der er (ikke - i gråt felt) rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.372,75 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.217,10 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke. OK tillæg på 922,17 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kasper Kellgren på telefonnummer 24 94 50 05/mail 9024@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson Kasper Kellgren, Præstevænget 2A, 6340 Kruså eller på mail til 9024@sogn.dk , kuverten/emnefelt bedes mærket ”Organist, ansøgning”

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted løbende.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

———

Holbøl Sogn er et landsogn med ca. 1100 folkekirkemedlemmer. Kirken er en fast forankret del af lokalsamfundet og de aktiviter, der finder stede i løbet af året. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside www.holbolkirke.dk og på www.sogn.dk

Kirkens orgel er bygget af orgelfirmaet Marcussen og søn, Aabenraa i 1971 med syv stemmer. Orgelet blev udvidet i 1999 til fjorten stemmer med både hovedværk og svelleværk og to manualer.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 28.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Deltidsjob
Sønderjylland
Arkitektur, Kunst & Design
Ingen angivetDen Danske Folkekirke - hurtigt overblik


Den Danske Folkekirke
Den Danske Folkekirke
Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Placering
Johannes Ewaldsvej 42
8230 Åbyhøj
Logo: Den Danske Folkekirke
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

Henter feed...
Billeder fra Instagram
Den Danske Folkekirke i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365077/