Personundersøger til KIF Århus, op til 8 timer om ugen

Kriminalforsorgen

Fuldtidsjob
Nordjylland
Østjylland (Aarhus)

Er du selvstændig og fleksibel? Kan du tale med alle typer mennesker med en anerkendende og empatisk tilgang? – og har du lyst til at være en del af hverdagen i en dynamisk afdeling med fokus på et højt fagligt niveau?

Kriminalforsorgen udarbejder personundersøgelser til brug for rettens afgørelser.

Arbejdet som personundersøger består i at lave undersøgelser om klientens personlige og sociale forhold inden retsmødet. Formålet med personundersøgelsen er at forsyne retten med de oplysninger om klienten, som kan have betydning for fastsættelse af en straf eller anvendelse af anden retsfølge end straf.

Derudover bliver personundersøgelsen brugt af Kriminalforsorgen i det kriminalpræventive arbejde.

Personundersøgelser udarbejdes i henhold til retsplejelovens § 808.

Dine opgaver

Personundersøgeren udfører et semistruktureret samtaleinterview med klienten ud fra et målrettet interviewredskab. Samtalen kan suppleres med indhentede udtalelser fra offentlige instanser, lægefaglige kilder, tidligere arbejdspladser og lignende. Efterfølgende afrapporterer personundersøgeren systematisk klientens personlige og sociale forhold i en skriftlig rapport, hvoraf resumeet bliver læst højt i retten.

Hvem er du

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke det væsentligste. Men det er vigtigt, at du er vant til at tale med alle typer mennesker og kan rumme, at de klienter du møder kan være frustrerede.

Det er vigtigt, at du formår at skabe gode samarbejdsrelationer på kort tid med klienter, der ofte har problemer i at samarbejde med offentlige myndigheder, at du er imødekommende og kan rumme, at skulle tale med klienter, der er sigtet for alvorlig kriminalitet samt at fastholde et struktureret sagsarbejde i udarbejdelsen af personundersøgelsen.

Det er vigtigt, at du er i stand til at arbejde selvstændigt og fleksibelt, idet indhentelse af oplysningerne kan foregå i KIF enhedens kontorer, i en arrest, såvel som i klientens eget hjem.

Endvidere er det vigtigt at du

- Besidder evnen til at kommunikere klart og tydligt – både i skrift og tale

- Besidder samtaleteknisk erfaring

- Evner at færdiggøre arbejdet inden for givne tidsfrister

- Er indstillet på at arbejdet kan foregå uden for almindelig arbejdstid – eks. aften og weekends

Vi tilbyder

Personundersøgere i Kriminalforsorgen er ansat som timelønnede og der er ikke noget krav om arbejdsmængde.

Oplæringen i at udarbejde personundersøgelser af høj kvalitet kan siges at være omfattende og vil typisk strække sig over 4-5 måneder. Derfor skal du ved opstart have mulighed for at varetage arbejdet som personundersøger minimum 1 ½-2 år frem.

Afdelingen bestræber sig på, at alle tilknyttede personundersøgere løbende modtager sager, men personundersøgere er ved ansættelse ikke garanteret et bestemt antal sager månedligt.

Løn og ansættelsesvilkår
er i henhold til gældende Cirkulæreskrivelse om regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for personundersøgere i Kriminalforsorgen.

Du er ansat i KiF Århus, Åboulevarden 70, 8000 Århus C.

Stillingen er fastsat til maksimalt 8 timer gennemsnitligt pr. uge.

Timelønnen er kr. 173,39.

Personundersøgere er omfattet af ferieloven, der afregnes løbende 12,5 % feriegodtgørelse af lønnen til feriekonto.

KiF Århus er en del af Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, består af 6 institutioner bestående af lukkede fængsler, åbne fængsler, arresthuse, KiF afdelinger, pensioner og Områdekontoret i Hobro.

Kriminalforsorgen Århus har ca. 55 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, socialrådgivere, og administrative medarbejdere.

Hvis du vil høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte fungerende enhedschef Ditte Nygaard på telefon 7255 7265.

Du søger stillingen via linket
"Søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

Din ansøgning med CV skal være modtaget senest 29. august 2019.

Vi forventer at holde samtaler den 4. september 2019.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 29.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Østjylland (Aarhus)
Jura
Jura
SocialvæsenDirektoratet for Kriminalforsorgen - hurtigt overblik


Placering
Strandgade 100
1401 København K
Logo: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.kriminalforsorgen.dk/


Direktoratet for Kriminalforsorgen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365212/