Detaljeorienteret medarbejder til understøttelse af politiets sagstyringssystem (fuldtid/deltid)

Rigspolitiet

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Øresundsregionen

Hvidovre og Esbjerg, Rigspolitiet , Koncern IT

Er du nørdet omkring brugervejledninger, systemunderstøttelse og god til at sætte en dagsorden? Så har du nu mulighed for at blive vores nye kollega.

Du er en del af Sektion for Service Systemer, som varetager forretningsejerskabet for en række af politiets IT-systemer. Sektionen har det overordnet ansvar for at IT-systemerne anvendes på en måde, der bedst understøtter de politifaglige opgaver og at gældende lovgivning overholdes, alt imens vi sikrer den fortsatte fremdrift på udviklingen af vores systemer.

Din rolle og opgaver
Du indgår i et af sektionens teams, som varetager politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS). Du fungerer som systemekspert og har det forkromede overblik over systemets funktionalitet og sammenhænge. Din ekspertise skal benyttes til understøttelse af politikredsenes POLSAS-supportere og POLSAS-superbrugere, ligesom du indgår i projekter som faglig vejleder ift. systemet. Du følger op på fejlmeldinger og udviklingsønsker, ligesom du selv laver egne undersøgelser i politiets sagsstyringsdatabaser, og finder eventuelle fejlkilder med henblik på at skabe de mest optimale løsninger.

Du har dermed en helt central rolle i teamet, idet du analytisk og kritisk gennemgår prioriteringer af it-udviklingsbehov og herunder udarbejdelser af indmeldelsesnotater, behandler ændringsanmodninger og generelt sikrer den korrekte udvikling af POLSAS. Derudover udarbejder og vedligeholder forretningsprocesser, vejledninger til undervisning mv.

Du løser desuden teamets andre opgaver, som omfatter understøttelse af tre af politiets andre IT-systemer og generel brobygning mellem fagområder. Da vi understøtter alle landets politikredse og Rigspolitiet i brugen af politiets sagsstyringssystem, skal du være forberedt på meget rejseaktivitet.

Om POLSAS
Sagsstyringssystemet benyttes til håndtering og dokumentering af størstedelen af politiets arbejde. Udover styring af politiets sager, benyttes POLSAS til flere andre formål, f.eks. dokumentation af politiets dispositioner, håndtering af personer i politiets varetægt samt registrering af politiets køretøjer.

Selvstændig og proaktiv
Vi forestiller os, at du har erfaring fra en lignende stilling hvor du har ageret systemekspert. Du har måske en relevant uddannelsesmæssig baggrund, men vigtigst er lysten og evnen til at sætte sig ind i et af politiets vigtige systemer. Har du erfaring fra politiet, POLSAS og andre af politiets centrale systemer, vil dette være en klar fordel.

Som person er du struktureret, kvalitetsbevidst og analytisk. Du løser dine arbejdsopgaver med fokus på detaljerne, men evner samtidigt at have en klar prioritering af hvad der er vigtigst. Du trives med en foranderlig hverdag hvor forandringer sker løbende og ikke altid i den forventede rækkefølge. Ikke mindst har du gode samarbejdsevner og overskud til at sætte dig ind i dine kollegers arbejdsgange. Du er lydhør overfor andres synspunkter, men kan samtidigt stå fast på din faglighed og udfordre når det gælder.

Derudover forventer vi, at du er ekspert i mundtlig og skriftlig kommunikation, samt er god til at uddrage essensen af en problemstilling. Du ser mulighederne i - og de positive sider af udfordringer - og frem for alt, er du en åben person med smittende humør og arbejdsglæde.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår for fuldtid
Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Der er tale om en fuldtidsansættelse med ugentlig arbejdstid på 37 timer fordelt på fem dage.

Ansættelsesområdet er Rigspolitiet, og dit arbejdssted bliver Rigspolitiets koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår for deltid
Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Der er tale om en deltidsansættelse med ugentlig arbejdstid på 24 timer fordelt på tre dage.

Ansættelsesområdet er Rigspolitiet, og dit arbejdssted bliver Rigspolitiets Koncern IT med tjenestested indtil videre på Kirkegade 76, 6700 Esbjerg.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du henvende dig til sektionsleder, Helene Hjortholm Rasmussen på 25 18 41 47. Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk og politiet som arbejdsplads på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde samtaler mandag den 2. september 2019. Vær opmærksom på, at samtalerne afvikles på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Ansøgningsfrist: 28. august 2019 Koncern IT
Cirka 430 medarbejdere i Koncern IT udvikler og driver it-systemer for politiets omkring 15.000 ansatte, heraf 11.000 polititjenestemænd. Vi styrer it-projekter, udvikler softwareløsninger og sikrer med drift og support, at it-understøttelsen hjælper politiforretningen med at forebygge og forhindre kriminalitet. Koncern IT er organiseret i fire centre: Strategiske Stabe, Service, Udvikling, Drift og Ledelsessekretariat.

Ledelsesmæssigt har vi fokus på at udvikle alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vort arbejde. Vores daglige sparring er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse, politiet i Grønland og politiet på Færøerne. Rigspolitiet sætter retningen og udarbejder overordnede strategier for hele politiet i tæt samarbejde med politikredsene.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 28.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Øresundsregionen
Humaniora
IT
Naturvidenskab
Teknik & Teknologi
IT - Software
Jura
Ledelse & Planlægning
Rådgivning & Support
UndervisningRigspolitiet - hurtigt overblik


Logo: Rigspolitiet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.politi.dk


Rigspolitiet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365216/