Jurist til Kontor for Socialtilsyn og National koordination

Socialstyrelsen

Fuldtidsjob
Fyn

Vi tilbyder
Socialstyrelsen tilbyder en spændende og alsidig stilling som jurist i Kontor for Socialtilsyn og National koordination. I stillingen skal du fortrinsvis arbejde med juridiske rådgivningsopgaver ift. det specialiserede socialområde, socialtilsynene og Tilbudsportalen. Samtidig får du også lov at prøve kræfter med AC-generalist opgaver. Du får du mulighed for at arbejde i et miljø, hvor ambitioner og høj kvalitet i opgaveløsningen går hånd i hånd med udviklingsmuligheder, faglig sparring og en uhøjtidelig omgangsform.

Om kontoret
Kontor for Socialtilsyn og National koordination har ansvaret for følgende funktioner:

  • Den nationale koordinationsstruktur, som bl.a. skal understøtte, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser til små eller komplekse målgrupper. Kontoret følger og monitorerer således udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser og udarbejder forløbsbeskrivelser, der formidler viden om indsatser og faglige kompetencer, der er relevante for den omfattede målgruppe.
  • Socialstyrelsens auditfunktion skal være med til at sikre en systematisk og ensartet opgavevaretagelse i de fem kommunalt forankrede socialtilsyn. Det indebærer bl.a. ansvaret for at videreudvikle kvalitetsmodellen for socialtilsyn samt udarbejdelse af nødvendige redskaber, guidelines, kompetenceudvikling m.v. Kontoret følger endvidere udførelsen af tilsynsopgaven gennem bl.a. monitorering, stikprøver og auditforløb.
  • En række afgrænsede, faglige opgaver i relation til Tilbudsportalen, herunder faglig support og kvalitetssikring af data via stikprøver.

Kontoret beskæftiger 25 medarbejdere inkl. kontorledelsen og er aktuelt opdelt i to faglige teams.

Du kan læse mere om kontorets hovedopgaver på hhv. https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination, https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/om-socialtilsyn og www.tilbudsportalen.dk.

Stillingsbeskrivelse
Dine arbejdsopgaver vil primært bestå af juridisk kvalificering og rådgivning i forhold til kontorets forskellige opgaver. Du vil ligeledes skulle indgå i forskellige samarbejdsrelationer med aktører, der er relevante for kontorets opgaveløsning. Endvidere forventes det, at du vil blive inddraget i arbejdet med persondataforordningen. Ud over specifikke juridiske opgaver må det ligeledes forventes, at du kommer til at udføre AC-generalist opgaver.

Dine opgaver vil bestå i:

  • Juridisk bistand og rådgivning i forhold til kontorets mange opgaver samt sparring til kollegaer
  • Udviklingen af processer og redskaber, som understøtter arbejdet med kontorets primære opgaver omkring National koordination, socialtilsynene og Tilbudsportalen
  • Udarbejdelse af mindre juridiske analyser og notater, der understøtter kontorets funktioner
  • Besvarelse af henvendelser fra myndigheder, interesseorganisationer, borgere m.fl.
  • Styring af processer omkring persondata, aktindsigter, mindre kontrakter og lignende
  • Ledelses- og departementsbetjening, herunder udarbejdelse af beredskaber, besvarelser, beslutningsoplæg m.v. i styrelsens dokumenthåndteringssystem.

Din profil
Vi søger en profil, som er uddannet cand.jur., og som er skarp til juridisk metode samt velfunderet i særligt forvaltningsret. Med dette udgangspunkt skal du kunne sætte dig grundigt ind i kontorets juridiske opgavefelter, som eksempelvis lov om social service (herunder National koordination og Tilbudsportalen), rammeaftalesystemet, den kommunale tilbudsstruktur og styring samt lov om socialtilsyn.

Vi forestiller os i udgangspunktet, at du har enkelte års erfaring med offentlig forvaltning, fx fra kommunalt regi. Du vil være én af to jurister i kontoret og skal kunne indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med den anden jurist om varetagelse af de juridiske opgaver i kontoret.

Du kan kommunikere klart og præcist samt er opmærksom på modtagerperspektivet i din juridiske rådgivning. Du er endvidere grundig og kan arbejde detaljeorienteret og formår samtidig at fastholde overblikket og udsynet i en funktion med mange snitflader og et i perioder højt arbejdstempo.

Vi forstiller os, at du supplerende til din juridiske baggrund har gode generalist kompetencer, og er omstillingsparat, ambitiøs og fleksibel i forhold til opgaveløsningen i kontoret. Desuden lægger vi vægt på, at du udviser engagement og motivation både fagligt og socialt.

Som person skal du kunne arbejde selvstændigt, effektivt og målrettet på baggrund af dialog med ledelsen i kontoret. Du må gerne være vant til og have det godt med at tage et selvstændigt ansvar for dine opgaver.

I samarbejdet med kollegaer fra eget og andre kontorer skal du have blik for og bidrage til egen læring og udvikling, men bør også være en teamplayer, som kan udvikle relationer, vidensdele samt samarbejde godt internt og eksternt.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. november 2019.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation.

Stillingens ansættelsesområde er Social- og Indenrigsministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdssted er Socialstyrelsen i Odense, Edisonsvej 1., 5000 Odense C.

Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler
Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside www.socialstyrelsen.dk. Der er ansøgningsfrist den 4. september 2019.

Vi forventer at afholde samtaler den 9. og 13. september 2019. Der afholdes to ansættelsessamtaler, og der vil indgå en skriftlig caseopgave i samtale nr. to.

Vil du vide mere?
Du kan få flere oplysninger om stillingen og Socialstyrelsen ved at kontakte kontorchef Henrik Frostholm på hef@socialstyrelsen.dk, telefon 41 93 25 69 eller faglig leder Morten Kurth på mhk@socialstyrelsen.dk, telefon 41 93 25 86.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 04.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Jura
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Data & analyse
JuraSocialstyrelsen - hurtigt overblik


Socialstyrelsen
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen arbejder med udvikling, rådgivning og implementering på hele det sociale område.

Placering
Edisonsvej 1
5000 Odense C
Logo: Socialstyrelsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://socialstyrelsen.dk/


Socialstyrelsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365227/