Flyttekoordinator søges til flytningen fra Herning til Gødstrup

Region Midtjylland

Fuldtidsjob
Midtjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)

Tidsbegrænset stilling fra 1.september 2019 til 31.januar 2021

Vi står overfor en flytning, som udover den fysiske flytning også indebærer fokus på ændringer af bl.a. kultur, arbejdsgange og intern logistik. Vi skal flytte 4 matrikler - beliggende i Herning - sammen på Supersygehuset i Gødstrup.

Til holdet søger vi en person i tidsbegrænset stilling og som har lyst til at tage ansvar og bidrag i flytteprocessen, så vores organisation står klar til at arbejde i det nye hus.
Du vil komme til at arbejde tæt sammen med kollegaer i Regionspsykiatrien Vest, koordineringsenheden i Psykiatri og Social samt Hospitalsenheden Vest.

Om dig
Vi vægter personlige og sociale kompetencer højt, ligesom erfaring og faglige kompetencer indenfor implementeringen af forandringsprocesser er en nødvendig forudsætning for at kunne bestride jobbet.

Du er systematisk og vedholdende, og befinder dig godt med et højt tempo og masser af nye udfordringer. Vi lægger vægt på at du har projektforståelse og gerne erfaring med projektledelsen. Derudover er det vigtigt at du har lyst og gå på mod til at gå forrest og samtidig have forståelse for de forskellige faggruppers forskelligheder og udfordringer.

Vi lægger vægt på, at du er:

 • faglig stærk gerne med viden indenfor psykiatri og meget gerne Børne- og ungdomspsykiatri
 • har ledelseserfaring, da opgaven kræver evnen til at prioritere og træffe beslutninger på tværs af flere afsnit
 • mestrer projektledelse – herunder projektforståelse og processer
 • helhedsorienteret, men med flair for detaljen
 • tillidsvækkende og løsningsorienteret og har stærke samarbejdsevner
 • en dygtig formidler med et klart og præcist blik for det væsentlige for den enkelte faggruppe/målgruppe
 • hurtigt til at sætte dig ind i nye arbejdsopgaver og områder
 • modig og evner at bidrage med nye tanker og ideer
 • selvstændig, tager ansvar og initiativ

Dit job

Dine primære arbejdsopgaver vil være relateret til flytteprocessen. Men du får selv indflydelse på, hvorledes opgaverne håndteres og planlægges.

Du vil eksempelvis blive udfordret af følgende opgaver:

 • Planlægge og deltage i "Task force" bestående af afsnitsledere og medarbejdere i relevante afsnit, der fungerer styregruppe for udflytningen.
 • Sikre fremdriften i de beslutninger, der tages i "Task force"
 • Tæt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator i BUA og arbejdsmiljøgrupperne i de relevante afsnit.
 • Projekt- og procesledelse i forbindelse med udviklings-, implementerings- og forandringsprocesser i organisationen før, under og efter indflytningen
 • Planlægning og koordinering af flytteopgaver, herunder detailplanlægning.
 • Være afdelingens primære kontaktperson og tovholder i forhold til tværgående aktiviteter
 • Stå for arrangementer relateret til flytteprocessen og videreformidling af information

Vi tilbyder

 • En kultur hvor vi har modet til gå forrest og tage nye initiativer
 • En hverdag præget af selvstændige og udfordrende opgaver og fleksible rammer.

Arbejdssted:
Primært ansættelsessted i Herning. Der må forventes enkelte arbejdsdage i Holstebro, ligesom der kan forekomme koordinerende møder i andre afdelinger i Psykiatrien i Region Midtjylland.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker ambulant.
BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, skolebørn, unge samt spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr.(2018) Afdelingen har et nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018) og 522 årsværk fordelt på 555 medarbejdere (2018).
Du kan læse mere på www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist den 23.august 2019
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 27.august 2018
Forventet opstart 1. september 2019 eller snarest muligt derefter.

Ved spørgsmål er du er meget velkommen til at kontakte

Oversygeplejerske Elsebeth Vesterheden tlf. 40158218
Ledende overlæge Jakob Paludan tlf. 51273326

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtalen.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 23.08.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Midtjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Transport & LogistikRegion Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365480/