Metodestærke analytikere med interesse for velfærdsområdet

Ankestyrelsen

Fuldtidsjob
Nordjylland
Storkøbenhavn
Vestsjælland

Interesserer du dig for social- og beskæftigelsespolitik? Vil du bidrage til, at beslutninger på det velfærdspolitiske område bliver truffet på et oplyst grundlag og dermed være med til at sikre borgernes retssikkerhed? Og er du stærk i både kvalitative og kvantitative metoder? Så er det nu, at vi har brug for dig i Center for Læring og Analyse.

I Ankestyrelsen afgør vi borgernes sager, som blandt andet handler om børn og familier, pension, beskæftigelse, arbejdsskader og støtte til ældre, enlige og personer med handicap. Afgørelserne har stor betydning for mange menneskers liv.

Vi har også en vigtig opgave i at skabe og formidle viden på vores sagsområder og at bidrage til en oplyst politikudvikling og praksis tæt på borgernes liv. En stor del af den opgave ligger i vores Center for Læring og Analyse. Her gennemfører vi en bred vifte af undersøgelser på social-, beskæftigelses-, ældre-, sundheds- og integrationsområdet – i tæt samarbejde med de juridiske fagkontorer i Ankestyrelsen. I nogle af vores seneste undersøgelser har vi set på kommunernes brug af reglerne om magtanvendelse, pædagogisk praksis på sikrede institutioner og længerevarende udlandsophold.

Vi kan noget forskelligt, og vi lærer af det
I Center for Læring og Analyse har vi forskellige samfundsvidenskabelige uddannelsesbaggrunde – blandt andet inden for sociologi, antropologi, socialt arbejde, statskundskab, jura og offentlig administration. Vi sætter en ære i at samarbejde og lære af hinandens fagligheder – i enhederne, i centeret og i hele Ankestyrelsen. Vi bruger både kvalitative og kvantitative metoder i vores undersøgelser. Genstandsfeltet er afgørende for, hvilken eller hvilke metoder vi vælger. Dataindsamlingen kan være spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner, dataudtræk fra Danmarks Statistiks registre, fokusgruppeinterview med kommuner og/eller enkeltinterview med

borgere, kommunale ledere eller sagsbehandlere. Mange af vores undersøgelser indeholder også en gennemgang af konkrete sager. Det kan enten være i forhold til en juridisk vurdering eller i forhold til dokumentanalyse af faktuelle forhold i sagsbehandlingen.

Kan du bidrage hele vejen rundt i undersøgelsesprocessen?
Vi søger to nye kolleger, der først og fremmest har stærke metodiske kompetencer inden for den samfundsvidenskabelige værktøjskasse. Du kommer til at arbejde med forskellige typer af undersøgelser, og du er med i alle led af en undersøgelsesproces – lige fra tilrettelæggelsen til afrapporteringen. Det indebærer blandt andet drøftelser med opdragsgiver – typisk ministerier – om undersøgelsesdesign, finansiering af undersøgelsen og tidsplan for udførelse. Når en undersøgelse skal gennemføres, er det dig, som indsamler data, analyserer og afrapporterer det indsamlede data. Og når undersøgelsens resultater skal fremstilles, skal du kunne sikre, at det sker i en klar og tilgængelig form. Derudover ser vi gerne, at du:

 • Har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse og er fagligt funderet inden for både kvalitativ og kvantitativ metode
 • Er en dygtig analysemedarbejder, som mestrer at kombinere af metoder
 • Brænder for analysearbejdet, men også gerne kaster dig over andre tværgående og interne opgaver
 • Har fokus på kvalitet i dine opgaver samtidig med at deadlines skal nås
 • Kan arbejde selvstændigt, men samtidig forstår og værdsætter at arbejde på et hold
 • Er en dygtig formilder – både skriftligt og mundligt
 • Er engageret og initiativrig og har lyst til at arbejde med analyser på velfærdsområdet.

Når vi gennemfører spørgeskemaundersøgelser, arbejder vi i SurveyXact, og vi transskriberer og koder vores interview i NVIVO. Det vil derfor være en fordel, hvis du har kendskab til disse programmer, men ikke et krav. Det vil også være en fordel, hvis du har kendskab til lovmodellen eller ministerieordningen.

Som en del af analyseholdet får du desuden:

 • et stærkt fagligt miljø, hvor vi hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • kendskab til mange forskellige velfærdsområder og opgavetyper
 • nogle – synes vi – ret fleksible vilkår med forventning om, at du også lægger en ekstra indsats, når tingene spidser til
 • gode kolleger, der lægger vægt på at hygge sig sammen - også når der er travlt
 • en leder, der har tillid til din faglighed og prioriterer din udvikling

Det praktiske
Ankestyrelsen har adresser i København, Ringsted og Aalborg. Som vores nye kollega i Center for Læring og Analyse vil din arbejdsplads være på Teglholmsgade 3 i København. Dit ansættelsesområde vil være Økonomi- og Indenrigsministeriet med de til enhver tidtilhørende institutioner. Der er tale om to faste stillinger og et barselsvikariaet.

Du bliver ansat efter overenskomsten for akademikere i staten som fuldmægtig eller specialkonsulent afhængigt af dine kvalifikationer og erfaring. Vi ser gerne, at du kan starte den 1. november 2019 eller snarest muligt efter nærmere aftale.

Vil du vide mere?
Analysechef Nelle Seiersen, 61 89 76 96, vil med glæde svare på dine spørgsmål. Du kan også læse om Ankestyrelsen, vores sagsområder og strategi 2018-2022 på www.ast.dk.

Vil du være vores kollega?
Så glæder vi os til at modtage din ansøgning med CV, eksamensbevis og øvrige relevante dokumenter senest søndag den 4. september 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 37.

Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge

stillingerne.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 04.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Storkøbenhavn
Vestsjælland
Administration
Humaniora
Jura
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Data & analyse
Jura
Politik & Samfund
Undervisning
Økonomi & ForvaltningAnkestyrelsen - hurtigt overblik


Ankestyrelsen
Ankestyrelsen
Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Vi behandler cirka 50.000 sager hvert år. Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Placering
Teglholmsgade 3
2450 København
Logo: Ankestyrelsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://ast.dk/


Ankestyrelsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365553/