Dekan for Faculty of Technical Sciences

Aarhus Universitet (AU)

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Østjylland (Aarhus)

Aarhus Universitet er et forskningsintensivt landsdækkende universitet med betydelig national og international gennemslagskraft på forskningsområdet, med uddannelser og rådgivningsaktiviteter af høj faglig kvalitet. Aarhus Universitet lægger stor vægt på et tæt samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor og tager medansvar for samfundsudviklingen.

Universitetet er organiseret i fem ligeværdige fakulteter: Technical Sciences, Natural Sciences, Arts, Health og Aarhus BSS. De to førstnævnte fakulteter vil blive etableret per 1/1-2020 som et resultat af en opdeling af det nuværende fakultet Science & Technology.

Vi søger en inspirerende og visionær dekan for Technical Sciences med en solid forsknings- og ledelsesmæssig profil, der i samarbejde med ledere og medarbejdere kan realisere det nyeetablerede fakultets og universitetets ambition om fortsat at levere forskningsmæssige gennembrud, tilbyde uddannelser og myndighedsrådgivning på højeste internationale niveau samt at bidrage væsentligt til løsninger på store samfundsudfordringer som for eksempel bæredygtighed.

Vi ser det som en forudsætning for fakultetets fortsatte akademiske succes, at alle talenters perspektiver, kompetencer og nysgerrighed sættes i spil. Vores nye dekan skal derfor have evne og vilje til at skabe et inkluderende fakultetsmiljø med øget diversitet og ligestilling for medarbejdere og studerende.

Om Technical Sciences
Fakultetet bygger på videnskabelige erkendelser inden for natur- og ingeniørvidenskab, der i stigende grad vil blive bragt i spil i et tæt samarbejde med de andre fakulteter og eksterne interessenter. Fakultetet har et særligt potentiale for at bidrage med tyngde til at løse store samfundsudfordringer, og formidle videnskabelige sammenhænge og erkendelser til beslutningstagere og den brede befolkning.

De primære aktiviteter dækker forskning, uddannelse og myndighedsrådgivning inden for ingeniørvidenskab, agroøkologi, fødevarer, husdyrvidenskab, biologi og miljøvidenskab. Endvidere har fakultetet et vigtigt ansvar for myndighedsrådgivning i henhold til kontrakter indgået med Miljø- og Fødevareministeriet. Som en del af en større strategisk satsning på det tekniske område er der netop åbnet for optag på flere nye tekniske bachelor- og civilingeniøruddannelser, samt en ny digitaliseringsuddannelse.

Fakultetet har cirka 1.400 ansatte, 2.500 studerende, en samlet årlig omsætning på cirka 1,4 mia. kr. og er organiseret i følgende institutter, skole og centre på forskellige lokaliteter i Danmark: Institut for Ingeniørvidenskab, Institut for Agroøkologi, Institut for Bioscience, Institut for Fødevarer, Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Miljøvidenskab, Aarhus University School of Engineering, Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer samt Nationalt Center for Miljø og Energi. Herudover er tilknyttet et Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer samt et administrativt center.

Om opgaven og ansvarsområdet
Dekanen for Technical Sciences har det overordnede ansvar for at opbygge og videreudvikle fakultetet med fokus på forskning, uddannelse, myndighedsrådgivning, høj faglighed og et motiverende arbejds- og studiemiljø.

Dekanen skal sammen med fakultetsledelsen for Technical Sciences sikre:

  • videreudvikling af forskningsmiljøernes høje niveau og evne til at levere originale og væsentlige bidrag til samfundet
  • relevant udbud af forsknings- og udviklingsbaserede uddannelser med kvalitet og højt fagligt niveau
  • en professionel myndighedsrådgivning inden for miljø og jordbrug
  • interaktion med eksterne parter, nationalt og internationalt
  • organisatorisk sammenhængskraft og synergier mellem forskellige fagligheder
  • velfungerende ledelsesteams og en ledelseskultur, hvor man lytter, inddrager og delegerer
  • et inspirerende og udviklende arbejds- og studiemiljø, hvor medarbejdere og studerende trives og har de bedste forudsætninger for at udleve deres potentiale
  • konsolidering af de seneste års ekspansion, samt økonomisk robusthed.

Som medlem af universitetsledelsen bidrager dekanen desuden til, at universitetet når sine mål og ledes som en sammenhængende og velfungerende organisation for det fælles bedste. Universitetsledelsen træffer alle overordnede beslutninger og består af rektor, prorektor, universitetsdirektør og fem dekaner.

Om dig
Dekanen for Technical Sciences skal være en højt estimeret forsker med solide ledelseskompetencer. Endvidere skal du have erfaring med undervisning og samarbejde med virksomheder og myndigheder. Personligt er du er kendetegnet ved integritet, energi og godt humør.

Du har udviklet dine lederkompetencer gennem flere år, og opleves som en motiverende og samlende leder, der forstår at lede en kompleks organisation med mange interessenter. Du holder af dialog - og lytter, inden du sætter retning og træffer beslutninger. Din kommunikation er klar og troværdig med respekt og ordentlighed i relation til andre.

Som dekan ved Aarhus Universitet skal du endvidere have betydelig indsigt i nationale og internationale tendenser på fakultetets fagområder. Du har strategisk overblik og kan sammen med fakultetsledelsen skabe fremdrift og resultater i prioriterede udviklingsaktiviteter og forandringer.

Du evner at samarbejde på tværs af fakulteterne og se universitetet som én samlet institution med respekt for de lokale forhold og de faglige identiteter. Bevarelse og styrkelse af det nære samarbejde med Faculty of Natural Sciences er også afgørende for din succes i stillingen.

Om ansættelsesprocessen
Proceduren før rektors beslutning om ansættelse tilrettelægges i overensstemmelse med universitetsloven og universitetets vedtægt, hvilket blandt andet indebærer, at der nedsættes en rådgivningsgruppe og et ansættelsesudvalg.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. oktober (1. runde) og den 12. november (2. runde), og ansøgere i anden runde deltager i en ledervurdering. Tiltrædelse forventes den 1. januar 2020 eller snarest muligt derefter.

Stillingen besættes på åremålsvilkår og i henhold til overenskomst for akademikere i staten.
Ansøgninger stiles til rektor Brian Bech Nielsen og vedhæftes CV, inkl. publikationsliste, undervisnings- og ledelseserfaring.

Alle interesserede uanset personlig baggrund og køn opfordres til at søge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Ansøgningsfrist: 23.09.2019

Placering: Aarhus C Nordre Ringgade 1


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 23.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Østjylland (Aarhus)
Fødevarer & Veterinær
Naturvidenskab
Teknik & Teknologi
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Naturvidenskab
Teknik
Undervisning
Økonomi & ForvaltningAarhus Universitet (AU) - hurtigt overblik


Aarhus Universitet (AU)
Aarhus Universitet (AU)
Aarhus Universitet blev grundlagt i 1928 og er i dag i den absolutte verdenselite på flere forskningsfelter. Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk.

Placering
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Logo: Aarhus Universitet (AU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Henter feed...
Billeder fra Instagram
Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.snapchat.com/add/aarhusuni

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.au.dk


Aarhus Universitet (AU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365639/