Uddannelseschef til KEA Digital

Københavns Erhvervsakademi

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

På KEA uddanner vi morgendagens dimittender. Vi skaber ny viden og rykker brancherne. Vi bygger bro til erhvervslivet og til erhvervslivets praksis. Og vi sikrer et internationalt perspektiv i faglighederne.

Har du en god portion ledelseserfaring, viden om videregående uddannelse og gerne erfaring fra IT branchen - og kan du understøtte et godt arbejdsmiljø gennem tillidsfuld og nærværende ledelse? Vil du være med til at sikre, at pædagogikken og didaktikken i KEAs digitale uddannelser afspejler et tæt samarbejde med private virksomheder? Og at uddannelserne integrerer viden fra relevante vidensmiljøer, så KEAs dimittender kan det, erhvervslivet efterspørger? Så er du måske KEA Digitals nye uddannelseschef og kan få mulighed for at præge fremtidens arbejdskraft inden for det digitale område.

OM JOBBET
Som uddannelseschef på KEA Digital får du det samlede ansvar for at planlægge, drifte og kvalitetssikre en eller flere af KEAs digitale uddannelser. Du får ansvar for at uddannelsernes indhold løbende afspejler de kompetencebehov, KEA skal uddanne til, og at KEAs studerende har en dagligdag, hvor de møder høj kvalitet i undervisningen, sammenhæng i uddannelsen og tydelige forventninger til deres egen indsats.

Du skal i et tæt samarbejde med tre andre uddannelseschefer lede uddannelserne på KEA Digital, som både er på akademi- og bachelorniveau. Nogle uddannelser er danske, andre er internationale. KEAs digitale uddannelser spænder fra de analytiske og designrettede uddannelser til de mere teknisk tunge uddannelser, og du kommer til at have et dedikeret ansvar for en eller flere af disse uddannelser.

KEA Digital udbyder samlet set følgende uddannelser:

 • Multimediedesigner
 • Datamatiker
 • Økonomi og It
 • IT sikkerhed
 • Webudvikling
 • Softwareudvikling
 • Digital konceptudvikling

Du kan læse mere om KEAs digitale uddannelser her

Den endelige fordeling af ansvar for uddannelser mellem de fire uddannelseschefer vil ske på baggrund af en vurdering af, hvordan teamets samlede kompetencer og ressourcer bruges mest hensigtsmæssigt i forhold til at sikre en løbende udvikling af uddannelses- og forskningsaktiviteter på KEA Digital. Hvis du har særlige kompetencer og erfaringer inden for nogle af uddannelserne, kan du medtage det i en evt. ansøgning.

Som uddannelseschef får du det daglige ledelsesansvar for ca. 15- 20 adjunkter og lektorer med blik for både den samlede og den enkeltes opgaveportefølje. Sammen med både chefkolleger, koordinatorer og medarbejdere skal du være med til at udvikle didaktikken og løfte den faglige kvalitet på de digitale uddannelser, både på fuldtid- og deltidsområdet. Du skal skabe de rammer, der sikrer, at adjunkterne får mulighed for at overgå til lektorvilkår og du skal understøtte, at der sker en løbende kompetenceudvikling af både adjunkter og lektorer.

I tæt samarbejde med de tre øvrige uddannelseschefer og docenten på KEA Digital skal du lede arbejdet med den løbende opdatering af vidensgrundlaget for uddannelserne. Du skal blandt andet prioritere de forsknings- og innovationsprojekter samt nyskabende samarbejder med erhvervslivet, der skal gennemføres og omsættes til ny viden ind i uddannelserne.

Du bliver en del af chefgruppen på uddannelses- og forskningsområdet på KEA, der har et tæt samarbejde på tværs af KEAs uddannelser på fuldtids- og deltidsområdet samt Forskning og Innovation. Desuden bliver du en del af den samlede ledelsesgruppe på KEA, som også omfatter chefer og ledere af de administrative enheder. Du vil i dit daglige virke skulle indgå i og se en tydelig værdi i det tværfaglige samarbejde med KEAs øvrige ledere - med blik for det fælles ansvar for KEAs samlede opgaveportefølje.

OM DIG
Først og fremmest skal du have stærke ledelseskompetencer og solid ledelseserfaring, der kan sætte rammen for et inspirerende og relevant udviklings- og læringsrum for både medarbejdere og studerende. Du skal kunne bedrive ledelse af såvel strategisk, personalemæssig, pædagogisk og faglig karakter – alt efter, hvad situationen kræver.

Derudover vægter vi, at du:

 • har en god portion erhvervserfaring og indsigt i IT branchen
 • tænker strategisk og kan styre processer, så du kommer i mål og bruger vores ressourcer på den mest formålstjenstlige måde
 • prioriterer, faciliterer og mestrer den tætte dialog med medarbejdere og studerende, så de møder en nærværende og inddragende uddannelseschef i deres hverdag
 • har erfaring med udvikling af pædagogik og læring, der skaber resultater i et praksisnært uddannelsesmiljø i tæt samspil med erhvervslivet og andre vidensinstitutioner
 • har et godt kendskab til videregående uddannelser og har uddannelsespolitisk tæft
 • er en stærk kommunikator, der sætter retning og skaber mening i en kompleks hverdag

VI TILBYDER
Et job i en visionær organisation, der ser studerende og medarbejdere som vores vigtigste råstof i arbejdet med at skabe innovative løsninger til erhvervslivet. Du bliver en del af en kreativ arbejdsplads med højt til loftet og et godt kollegialt samarbejde, hvor du får mulighed for at bringe dine erfaringer og kompetencer i spil.

Som uddannelseschef vil du referere til uddannelsesdirektøren, og du vil i det daglige indgå i et tæt samarbejde med de tre øvrige uddannelseschefer på området. KEA Digital er geografisk placeret på Nørrebro/Nordvest med ca. 1.800 studerende og 83 medarbejdere.

Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår vil ske iht. aftalen om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

ER DU KLAR TIL EN NY UDFORDRING HOS KEA?
Så søg stillingen via nedenstående link senest den 4. september 2019. Du bedes sende ansøgningen vedhæftet CV, eksamenspapirer samt dokumentation for relevant erhvervserfaring.

Vi forventer at gennemføre første samtalerunde den 16.-17. september 2019 og anden samtalerunde den 24. september 2019. I forbindelse med en evt. anden samtale skal du være indstillet på at gennemgå en test og udarbejde en case.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2019.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef på KEA Digital, Jesper Nordentoft på tlf. 2498 3690 eller uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen på tlf. 5181 1151.

Vi ser frem til at høre fra dig.

OM KEA
KEA uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi og business på programområderne KEA Teknik, KEA Design, KEA Digital, KEA Byg og KEA Kompetence. Uddannelserne har dybe rødder i praksis og et højt fagligt niveau, der gør KEAs dimittender eftertragtede på et globalt orienteret arbejdsmarked. Uddannelserne er på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau og udbydes som fuldtids- og/eller deltidsuddannelser. KEA har 500 medarbejdere og ca. 10.000 studerende i alt. Du kan følge KEA på Twitter, LinkedIn og Facebook.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist: snarest muligt

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Arkitektur, Kunst & Design
IT
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Teknik & Teknologi
Undervisning & Pædagogik
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Human Resources
IT - Software
Internet & Multimedia
Kunst & Kultur
Ledelse & Planlægning
Undervisning
Økonomi & ForvaltningKEA - Københavns Erhvervsakademi - hurtigt overblik


Placering
Guldbergsgade 29N
2200 Købenavn N
Logo: KEA - Københavns Erhvervsakademi
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.kea.dk/


KEA - Københavns Erhvervsakademi i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365872/