Forsknings- og innovationschef til KEA

Københavns Erhvervsakademi

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

På KEA uddanner vi morgendagens dimittender. Vi skaber ny viden og rykker brancherne. Vi bygger bro til erhvervslivet og til erhvervslivets praksis. Og vi sikrer et internationalt perspektiv i faglighederne.

Har du erfaring med strategisk ledelse af forskning- og innovationsprojekter - og kan du skabe samarbejde og opbakning til forskning og innovation blandt passionerede medarbejdere, stab og ledelse i samspil med virksomheder og videninstitutioner? Vil du være med til at sætte retning på KEAs forsknings- og innovationsaktiviteter, så KEAs dimittender er klædt på til at levere fra dag ét i virksomhederne, men også er i stand til at skubbe til erhvervslivet? Så er du måske KEAs nye forsknings- og innovationschef, der i tæt samarbejde med chefen for karriere og relationer skal lede vores nyoprettede enhed ” KEA Forskning, Karriere og Relationer”.

OM JOBBET
Som chef for KEA Forskning og Innovation får du til hovedopgave at lede arbejdet med at styrke uddannelsernes videngrundlag ved at bringe relevant ny viden ind i KEAs uddannelser. Det skal ske gennem tæt samarbejde med uddannelserne på KEAs fem programområder: Byg, Design, Digital, Teknik og Kompetence – et samarbejde som du vil blive en vigtig aktør i. Du skal med afsæt i uddannelsernes fagområder være med til at sætte retning for KEAs forsknings- og innovationsindsats og sikre, at indsatsen er omdrejningspunkt for vores samarbejde med eksterne partere, herunder virksomheder, GTS’er og uddannelses- og forskningsmiljøer på andre institutioner.

Det er forsknings- og innovationschefens ansvar, at KEA lever op til institutionens forsknings-, udviklings- og innovationsforpligtelse. Det indebærer følgende opgaver:

 • Videreudvikle og styrke arbejdet med forskning og innovation og opbygge levedygtige forsknings- og innovationsmiljøer på KEA
 • Udvikle projekter og initiativer, der gør KEA til en stærk samarbejdspartner for virksomheder og forskningsmiljøer inden for det samlede videnkredsløb
 • Kvalitetssikre uddannelsernes videngrundlag i samspil med uddannelsesområderne
 • Udvikle og kvalitetssikre KEAs projektportefølje
 • Indgå i arbejdet med lektorkvalificering på KEA
 • Mobilisere docenter, ph.d.er og lektorer i anvendelsesorienteret videnproduktion og engagere dem i nye former for forskning, eksperimenter og formidling
 • Indgå i samarbejde med andre videninstitutioner om at styrke arbejdet med forskning og innovation.

Som chef for forskning og innovation får du det daglige økonomi- og ledelsesansvar for KEAs forsknings- og udviklingskonsulenter, ph.d.er og docenter, i alt ca. 15 medarbejdere samt det økonomiske ansvar for KEAs forsknings- og innovationsaktiviteter.

Du bliver den ene af to i et ledelsesteam for den nyetablerede enhed KEA Forskning, Karriere og Relationer. Den nye tværgående enhed blev etableret den 1. august 2019 med det formål at styrke uddannelsernes videngrundlag og arbejde med en didaktisk praksis, som forbinder forskning og håndværk og gør viden til produkter samt en yderligere styrkelse af arbejdet med KEAs relationer til danske samt udenlandske virksomheder og uddannelsesinstitutioner til gavn for de studerendes læring og fremtidige karriere. Der vil derfor være en klar forventning om et tæt samarbejde imellem de chefer - og dermed en fælles strategisk udvikling af området. Den endelig arbejdsdeling mellem de to chefer vil blive fastlagt ud fra en vurdering af den mest hensigtsmæssige brug af de samlede kompetencer i forhold til opgaverne i den tværgående enhed.

OM DIG
Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesbaggrund på ph.d.-niveau, erfaring med ledelse på strategisk niveau og kan understøtte et godt arbejdsmiljø gennem tillidsfuld og nærværende ledelse. Desuden vægter vi, at du:

 • har solid erfaring med at gennemføre og lede forsknings-, udviklings-, og/eller innovationsprojekter
 • har erfaring med og viden om udvikling af videngrundlag for praksisrettede videregående uddannelser
 • har kendskab til den erhvervsrettede videregående uddannelsessektor og forståelse for erhvervsakademiernes rolle blandt de videregående uddannelser
 • har en stærk forståelse af, hvordan relevant ny viden kan indarbejdes i undervisning og uddan-nelser og kommer til gavn for erhvervet
 • har indblik i og en god forståelse for de erhverv, som KEA uddanner til
 • har en god politisk og organisatorisk forståelse og har blik for, hvordan KEA Forskning og Innovation bedst understøtter udviklingen af videngrundlaget i KEAs uddannelser
 • er en stærk relationsskaber og har et netværk, der kan give værdi for KEA
 • er en dygtig kommunikatør, der kan gøre det abstrakte konkret og skabe følgeskab internt og eksternt, herunder begå dig i en international kontekst
 • har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med en anden chef om fælles udvikling og ledelse af det nye enhed ”KEA Karriere, Forskning og Relationer”.

Du bliver en del af den samlede chefgruppe på uddannelses- og forskningsområdet på KEA. Desuden bliver du en del af den samlede ledelsesgruppe på KEA, som også omfatter chefer og ledere af de administrative enheder.

VI TILBYDER
Et job i en visionær organisation, der ser de studerende og medarbejderne som vores vigtigste råstof i arbejdet med at skabe innovative løsninger til erhvervslivet. Du bliver en del af en kreativ arbejdsplads med højt til loftet, hvor du skal bringe dine erfaringer og kompetencer i spil.

Som chef for forskning og innovation vil du referere til uddannelsesdirektøren, og du skal i det daglige arbejde indgå i et tæt samarbejde med chefen for karriere og relationer. KEA Forskning, Karriere og Relationer er geografisk placeret på Nørrebro.

Løn-, pensions- og ansættelsesvilkår vil ske iht. aftalen om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

ER DU KLAR TIL EN NY UDFORDRING HOS KEA?
Så søg stillingen via nedenstående link senest den 4. september 2019. Du bedes sende ansøgningen vedhæftet CV, eksamenspapirer samt dokumentation for relevant erhvervserfaring.

Vi forventer at gennemføre de første samtaler den 10. september 2019 og anden samtalerunde den 23. september 2019. I forbindelse med en evt. anden samtale skal du være indstillet på at gennemgå en test/case.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2019.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for karriere og relationer Eva Valcke på 5164 9893 eller uddannelsesdirektør Katja Munch Thorsen på 5181 1151.

KEA arbejder bevidst og målrettet på at rekruttere medarbejdere, som samlet repræsenterer et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

OM KEA
KEA uddanner kompetente og ambitiøse studerende inden for teknologi og business på programområderne KEA Teknik, KEA Design, KEA Digital, KEA Byg og KEA Kompetence. Uddannelserne har dybe rødder i praksis og et højt fagligt niveau, der gør KEAs dimittender eftertragtede på et globalt orienteret arbejdsmarked. Uddannelserne er på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau og udbydes som fuldtids- og/eller deltidsuddannelser. KEA har mere end 450 medarbejdere og 10.000 studerende i alt. Du kan følge KEA på Twitter, LinkedIn og Facebook.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 10.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Administration
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Undervisning
Økonomi & ForvaltningKEA - Københavns Erhvervsakademi - hurtigt overblik


Placering
Guldbergsgade 29N
2200 Købenavn N
Logo: KEA - Københavns Erhvervsakademi
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.kea.dk/


KEA - Københavns Erhvervsakademi i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365873/