F-35 Industrikoordinator

Forsvaret

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

F-35 Industrikoordinator

F-35 Industrikoordinator

Vil du være med til at oprette og koordinere opbygningen af danske virksomheders kapaciteter og faciliteter til vedligeholdelse og reparation af komponenter til den globale F-35 kampflyflåde?

Om os
F-35 kampflyprogrammet er en programorganisation i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), som gennemfører kontrahering, planlægning og koordination af indfasningen af den nye kampflykapacitet i Forsvaret. Der er tale om den største materielinvestering i Forsvaret, og en anskaffelse der er vigtig for Danmarks sikkerhed og fortsatte arrangement i det kollektive forsvarssamarbejde. Kampflyprogrammet har til opgave at realisere indholdet af den politiske aftale om anskaffelse af F-35. Derfor stiller vi høje krav til os selv og vores samarbejdspartnere.

Forsvarets fremtidige F-35 kampfly er en højteknologisk, moderne og kompleks kapacitet, hvor en effektiv dokumentation, styring og koordination af programmets projekter er en essentiel forudsætning for en succesfuld implementering af flyet i det danske forsvar. En implementering som har stor politisk bevågenhed.

Vi er derfor afhængige af et godt og smidigt samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Faglighed og gode samarbejdsevner er i højsædet. Vores arbejdsklima er kendetegnet ved en god og uformel tone med fokus på resultater. Vi lægger endvidere vægt på gode betingelser for din personlige udvikling som medarbejder.

Om stillingen
Stillingen indgår i F-35 programmets koordinations- og planlægningskontor, som består af et erfarent og dynamisk team af både militære og civile medarbejdere. Kontoret har blandt andet ansvaret for programmets risikostyring, programplanlægning, økonomi, kommunikation og det industrimæssige område.

Der er tale om en nyoprettet stilling, og du har derfor mulighed for at være med til at præge indholdet. Dit primære sagsområde vil være relateret til det industrimæssige område i F-35 programmet. Herunder er følgende områder blandt andet indeholdt i stillingen:

 • Koordinator og ankerpunkt for det aktiveringsteam, der skal oprette og koordinere aktiveringen af de vedligeholdelses- og reparationsfaciliteter, der opstilles af de danske virksomheder.
  • Ansvarlig for, at aktiveringen af de danske vedligeholdelses- og reparationsfaciliteter sker i henhold til fastlagte retningslinjer og krav fra det amerikanske programkontor (Joint Program Office (JPO)).
  • Planlægge og afholde møder i det etablerede aktiveringsteam.
  • Koordinere og udveksle information mellem alle interessenter i aktiveringsteamet.
  • Planlægge og gennemføre foreløbige og endelige aktiveringsreviews for virksomhederne.
  • Støtte virksomheder i tilblivelsen og udførelsen af aktiveringsplaner.
  • Levere månedlige rapporter til JPO, hvori der gøres status for aktiveringen.
  • Orientere om status for aktiveringen på Regional Capabilities Working Group (RCWG) i Washington D.C.Stillingen har fast tjenestested i Ballerup. Du må påregne en del rejseaktivitet – primært til USA.

Du må forvente et bredt samarbejde med programorganisationen i USA samt med amerikanske og danske virksomheder og myndigheder.

En succesfuld aktivering af vedligeholdelses- og reparationsfaciliteter har stor betydning for den fremtidige drift af F-35 flyet på regionalt og globalt plan, men har også betydning for danske virksomheders muligheder for at få andel i F-35 vedligeholdelses- og reparationsopgaver. Jobbet stiller derfor store krav til dine evner til at organisere, samarbejde og koordinere på tværs af programmet, myndigheder, faggrene og specialer. Endvidere skal du generelt støtte det industrimæssige område i kontoret, samt bidrage til den øvrige opgaveløsning i programmet.

Om dig
For at komme i betragtning til stillingen skal du have en akademisk uddannelse/baggrund eller være officer og have gennemført VUT II/MMS. Tidligere erfaring i FMI, samt erfaring med program- og projektstyring og dialog med virksomheder vil være en fordel.

Det er et krav, at du kan opnå og opretholde en sikkerhedsgodkendelse.

Vi forventer, at du kan dokumentere relevante erhvervserfaringer fra arbejde med at organisere, koordinere og formidle information i store organisationer og i forhold til industrien. Særligt kendskab til og erfaring med samarbejde med industrien vil være en fordel. Indsigt i F-35 programmet er ligeledes en fordel, men ikke et krav.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

• har gode skriftlige og mundtlige fremstillingsevner – både på dansk og engelsk,
• har gode og veldokumenteret forhandlingsevner og gennemslagskraft,
• har gode organisatoriske evner,
• kan arbejde selvstændigt,
• er engageret, initiativrig og har gode samarbejds- og lederevner.

Ansættelsesvilkår
Hvis du har en civil baggrund, bliver du ansat efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som militær, bliver du ansat som major, og stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer of orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som militær har du som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Videre er militær ansættelse betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte oberstløjtnant Jesper Høgedal ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, på telefon 41 71 05 76.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Martin Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76.

Ansøgningsfristen er mandag den 9. september 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 38.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. oktober eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbevis, FOKUS mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 09.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Samfundsvidenskab
Organisation & Forening
Politik & Samfund
ProjektledelseForsvaret - hurtigt overblik


Forsvaret
Forsvaret
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Placering
Lautruphøj 1-5
2750 Ballerup
Logo: Forsvaret
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.forsvaret.dk


Forsvaret i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365918/