Genopslag - Ballerup Kommune søger en ambitiøs og erfaren centerchef til Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Ballerup Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Centerchef - C-SIK

Politikerne i Ballerup Kommune har sat en tydelig og ambitiøs retning for børne- og kulturområdet. Visionen er, at alle børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i fællesskaber, og at de får uddannelse og job.

Med en økonomi, der tillader at sætte handling bag de trufne beslutninger, venter der dig en spændende ledelsesopgave som centerchef.

SOM CENTERCHEF SKAL DU


  • Lede, motivere og inspirere ledere, medarbejdere og aktører på området med et højt fagligt og personligt engagement

  • Favne og lede et stort center med en stor spændvidde i opgaveløsningen

  • Sikre at vi som kommune møder borgeren i øjenhøjde og skaber sammenhængende borgerforløb 0-30 år

  • Stå på mål for at alle ledere og medarbejdere indgår i forpligtende faglige fællesskaber, hvilket foregår både i eget center og på tværs af den samlede organisation

  • Sikre en fortsat solid og sikker drift, der skaber fundamentet for den fortsatte udvikling på hele dagtilbud-, skole-, klub og kulturområdet.

LEDELSESMÆSSIGE OPGAVER
Som ny centerchef kommer du til en kommune med tydelige visioner og strategier for dagtilbuds-, skole-, klub og kulturområdet. Som øverste chef for centeret kommer du til at stå i spidsen for at gøre ambitionerne til virkelighed. Du skal være i stand til at kommunikere visionerne og strategierne tydeligt i alle centrets områder.

Du skal have lyst og evne til at arbejde ud fra Ballerup Kommunes ledelsesgrundlag. Det indebærer at du sætter retning og skaber mening og resultater. Det indebærer også, at du er ordentlig i sprog og adfærd og i stand til at skabe tillidsfulde relationer. Du skal kunne lede og motivere ledere og medarbejdere positivt, så kommunens borgere og samarbejdspartnere oplever kvalitet i opgaveløsningen.

Vores nye centerchef skal have en solid ledelseserfaring med ledelse af ledere, samt et tværgående perspektiv på opgaveløsningen. Der er fortsat et udviklingspotentiale i Ballerup Kommune i forhold til at få børneområdet til at hænge sammen på tværs og skabe sammenhængende forløb for borgerne.

Vi forventer en god forståelse for det politiske system og strategisk udsyn kombineret med et stærk fokus på den daglige drift, og hvad der virker i praksis.

Vi forventer også, at du har et ledelsesmæssigt mod, som du er god til at omsætte i det daglige arbejde. Du inviterer til dialog, skaber stærke og positive relationer og er en dygtig formidler og kommunikator i den samlede organisation.

Du bliver direkte personaleleder for distriktslederne for skoler og dagtilbud, klublederne og afsnitslederne centralt i Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Der er udarbejdet en stillings- og personprofil, hvor du kan læse meget mere om centret, Ballerup Kommune og forventningerne til centerchefen.

OM CENTER FOR SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR
Center for Skoler, Institutioner og Kultur er kommunens største center og har et samlet budget på ca. 900 mio. kr. Vi er ca. 1700 ansatte, der arbejder med børns udvikling, læring og trivsel i dagtilbud, skoler, BFO’er og klubber samt med at sikre et godt kultur- og fritidsliv i Ballerup Kommune.

Center for Skoler, Institutioner og Kultur er organiseret med en centerchef som øverste leder for centeret, en afsnitsleder for kultur og fritid, en afsnitsleder for staben administration og økonomi og en afsnitsleder for pædagogik og læring. Derudover har centeret en distriktsledelsesstruktur på skole og dagtilbudsområdet. Hvert af kommunens fem distrikter har en distriktsleder for henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet og i tilknytning hertil en række pædagogiske ledere. Klubområdet er organiseret i fire klubber, med hver sin klubleder og et antal pædagogiske ledere under sig. Der er etableret samarbejdsstrukturer mellem de forskellige områder inden for distrikterne.

I Ballerup Kommune hører Center for Skoler, Institutioner og Kultur til under samme direktørområde som Center for Børne- og Ungerådgivning, der til daglig er en tæt samarbejdspartner, når kommunens Børne- og Ungestrategi skal omsættes til virkelighed.

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.
Centerchefen aflønnes efter aftale om aflønning af chefer.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Du kan finde yderligere information i den uddybende stillings- og personprofil samt via links til relevante dokumenter. Du er også velkommen til at kontakte direktør Anne Vang Rasmussen på mail anr3@balk.dk eller på telefon 2069 1393.

ANSØGNINGSFRIST: 5. SEPTEMBER 2019 - KL. 12.00
Første samtalerunde: fredag d. 13. september i tidsrummet kl. 14.30 – 22.00
Der anvendes test mellem første og anden samtalerunde
Anden samtalerunde: fredag d. 20. september i tidsrummet kl. 14.30 – 19.00

Forventet tiltrædelse: 1. november 2019.

LINKS
Video - centerchef
Stillings- og personprofil
Budget 2019
Vision 2029
Ballerup kommunes organisationsdiagram
Ledelsesgrundlag
Ballerup kommunes MED-aftale
Fremtidens skole Ballerup
Dagtilbud med mening
Klub for alle
Kultur- og Fritidspolitikken og Idrætspolitikken
Udviklingsplan for Ballerup Idrætsby
Strategiplan for Ballerup Bibliotekerne

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 05.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Humaniora
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Topledelse
Undervisning
Økonomi & ForvaltningBallerup Kommune - hurtigt overblik


Placering
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Logo: Ballerup Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ballerup.dk


Ballerup Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365923/