Teamleder med personaleansvar til nyoprettet afdeling for Økonomi og Personaleadministration

Aalborg Kommune

Fuldtidsjob
Nordjylland

Stillingskategori:
Ledelse

Arbejdstid:
Fuldtid

Afdeling:
Økonomi og Administration, SK

Ansøgningsfrist:
5. september 2019

Vi har i Skoleforvaltningen gennemført en organisationsændring med virkning fra 1. september 2019, der bl.a. betyder, at vi etablerer en ny afdeling for Økonomi og Personaleadministration. Det gør vi bl.a. med øje for at give endnu bedre og sammenhængende service til skolerne, men også for at udnytte potentialet i et stærkt arbejdsfællesskab de to afdelinger imellem.

Vores mål er at levere høj kvalitet i vores arbejde, så det giver de bedste rammer og betingelser for de ca. 4.000 ansatte, 40.000 forældre - og vigtigst for de ca. 20.000 børn, som er en del af Skoleforvaltningen.

Vi er en forvaltning, hvor vi forventer meget af hinanden. Det er vigtigt for at lykkes og for at vi hele tiden kan udvikle os. Dette kræver både et solidt fundament med fokus på styring, arbejdsgange og samarbejde, men også et fokus på udvikling, automatisering og på at kunne gøre tingene smartere.

Derfor søger vi en teamleder til vores nye afdeling, der tager ansvaret for at udvikle vores interne samarbejde, vores samarbejde med skoler, ansatte og forældre. Herudover ønsker vi at automatisere vores administrative arbejdsgange i samarbejde med medarbejderne for at kunne sikre et kvalitetsløft af den samlede styring i hele forvaltningen.

Som teamleder skal du stå i spidsen for udvikling og målretning af afdelingens samarbejde med og servicering af skolerne. Samtidig skal du sikre, at vi udnytter det opgavefællesskab og den sammenhæng, som allerede findes mellem de økonomiske, personalemæssige og administrative medarbejdere med henblik på, at vi bliver stærkere og mere fleksible i opgavevaretagelsen på tværs i afdelingen.

Dine arbejdsopgaver
Som teamleder er du fagligt og personalemæssigt ansvarlig for et team på ca. 10 medarbejdere. Du bliver leder for medarbejdere, der arbejder med bl.a. personaleadministration, arbejdstidsaftaler, overenskomster/lønforhandlinger, skole- og DUS-indskrivning, bevilling af elevtransport, bilagshåndtering og mellemkommunal afregning.

Du refererer til, og vil fungere som souschef/stedfortræder for, økonomichefen. Du bliver derfor en vigtig samarbejdspartner for økonomichefen og vil bl.a. skulle bidrage til formulering af og opfølgning på mål, strategier og indsatser på tværs i afdelingen.

Dine opgaver som teamleder vil omfatte:

  • faglig ledelse af teamet, herunder sparring, planlægning, koordinering og prioritering af arbejdsopgaver og daglig drift
  • koordinering, forberedelse og videreudvikling af service til skolerne, herunder med fokus på samspillet mellem personale- og økonomifunktioner
  • deltagelse i forhandlinger og møder med faglige organisationer
  • automatisering og effektivisering af arbejdsgange på tværs i afdelingen
  • koordinering af brugen af administrative systemer

Da vi vurderer, at ledelsesopgaver ikke fylder hele arbejdsdagen, vil du derfor samtidig også få egne opgaver i relation til skolerne, og du vil skulle bidrage til arbejdet med afdelingens større udviklingsprojekter, samt forvaltningens budgetarbejde og regnskab.

Din profil
Du har en stærk administrativ profil og en baggrund med f.eks. akademisk uddannelse eller en kontoruddannelse. Det vigtigste er, at du har stor erfaring med offentlig administration og samtidigt et skarpt øje for at kunne gøre ting smartere – i både tænkning og handling. Du skal være garant for, at vi hele tiden er på forkant med fokus på at udvikle os og at der sættes handling bag ideerne og tankerne, således at vi kommer i mål med vores opgaver og projekter.

Samtidig skal du have mod på ledelse. I vores optik omfatter det bl.a., at du kan uddelegere opgaver med stor tillid, at du har tydelighed om forventninger og retning, samt at du er handlekraftig, ansvarsbevidst og kan skabe følgeskab i vores udvikling.

Der er tre nøgleord som skal passe på dig for, at du bliver en succes i Økonomi og Personaleadministration – åben, lydhør og anerkendende.

Din nye arbejdsplads
Økonomi og Personaleadministration består samlet set af ca. 20 medarbejdere, der arbejder med personale- og elevadministration og bilagshåndtering, samt økonomi og budget.

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med fagligt stærke medarbejdere, hvor vi prioriterer et godt samarbejde, opgaveløsning, humor og arbejdsglæde i hverdagen. Dette kommer bl.a. til udtryk i vores dagligdag ved, at vi hjælper hinanden og sammen udvikler os for i fællesskab at finde frem til gode løsninger på aktuelle administrative, økonomiske og politiske opgaver – ofte også i et samarbejde i forvaltningen og med andre forvaltninger. Vi er en afdeling med stort sammenhold, hvor vi også giver os tid til hinanden – både fagligt og socialt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i Skoleforvaltningen efter den gældende overenskomst. Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune har til huse på Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby.

Lønniveauet er på ca. 565.000 kr. om året, eksl. pension. Den endelige lønindplacering sker efter individuel forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger
Ansøgningsfristen er 5. september 2019 og vi forventer at afholde samtaler i uge 38. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Der kan forekomme en del kørsel i forbindelse med arbejdet, og det vil således være en fordel med kørekort.

Interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om jobbet og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold hertil.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos økonomichef Morten Skipper Christensen, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune, på tlf. 9352 0095 eller på mail: msc-skole@aalborg.dk

Ansøgerne opfordres til at orientere sig om Skoleforvaltningen og Aalborg Kommune på https://www.aalborg.dk og nogetathavedeti.dk.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 05.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Administration
Human Resources
Humaniora
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Økonomi & Revision
Administration
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Undervisning
Økonomi & ForvaltningAalborg Kommune - hurtigt overblik


Logo: Aalborg Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Aalborg Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1365999/