Kontorchef til Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsanalyse

Erhvervsministeriet

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Hjemmesiden bruger cookies til at huske dine indstillinger og godkendelse. Læs mere...

Kontorchef til Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedsanalyse

Vi søger en kontorchef, som ønsker at tage ansvaret for vores kontor for kapitalmarkedsanalyse, it-tilsyn og afvikling af nødlidende pengeinstitutter. I kontoret varetager vi økonomiske analyser af de finansielle markeder og overvåger, om der er mistanke om markedsmisbrug. Kontoret fører desuden tilsyn med NASDAQ og VP securities. Derudover varetager kontoret opgaver som afviklingsmyndighed for nødlidende pengeinstitutter samt tilsyn med IT sikkerheden i systemisk vigtige finansielle virksomheder og datacentraler. Kontoret spænder bredt og du får således unik indsigt i ovennævnte fagområder i et samfundsrelevant og spændende lederjob.

Hvad forventer vi af dig?
Du bliver ansvarlig for et kontor med ca. 30 dedikerede medarbejdere med forskellige fagligheder. Fælles for dem er, at de inden for hvert deres fagområde brænder for at sætte deres kompetencer i spil. Vi forventer således, at du formår at være en troværdig sparringspartner i din daglige ledelse på tværs af fagligheder.

Kan du sætte kryds ved følgende karaktertræk, er du et godt match til stillingen:

1. Du har kendskab til kapitalmarkedsområdet
Du bringer din viden inden for kapitalmarkeder ind i kontoret og i den daglige opgaveløsning. Du formår at forholde dig konstruktivt og bidrage med din faglighed til de økonomiske analyser, som kontoret har ansvaret for.

2. Du har ledelseserfaring
Du har dokumenteret erfaring som leder og trives i en rolle, hvor du løbende skaber motivation og udvikling i dit team. Du forstår dig på at sætte et godt hold på tværs af fagligheder, kompetencer og anciennitet, når opgaverne skal løses. Du skal samtidig være indstillet på, at du kommer til at lede et kontor, hvor du qua kontorets størrelse og variation kommer til at favne bredt. Du besidder evnen til at holde overblik, skelne væsentligt fra uvæsentligt og uddelegere relevante opgaver ud i kontoret blandt andet gennem dine 3 vicekontorchefer.

3. Du trives med mange berøringsflader og er god til interessenthåndtering
Du får en bred kontaktflade både internt og eksternt, og det er derfor vigtigt, at du kan begå dig på alle niveauer i og uden for organisationen.

4. Du forstår at agere i et politisk præget miljø og har forståelse for beslutningsprocesserne i en offentlig myndighed
Du evner at spotte problemstillinger og omsætte dem til effektivt tilsyn inden for dine ansvarsområder. Du besidder evnen til at involvere de rette parter med forståelse for beslutningsprocesserne i en offentlig myndighed.

Derudover forestiller vi os, at du:

har en videregående økonomisk uddannelse

har erfaring fra det finansielle område

har kendskab til tilsynsrollen (erfaring med tilsyn er en fordel)

Hvilke opgaver skal du især løse?
Kontoret har som beskrevet en række forskellige områder, som løbende skal håndteres. Blandt de aktuelle opgaver vil være at fortsætte arbejdet med at sætte IT-sikkerhed i den finansielle sektor højt på dagsorden og fortsætte udviklingen af tilsynsaktiviteter på kapitalmarkedsområdet på baggrund af MIFID II.

Som kontorchef har du desuden det overordnede ansvar for personaleledelsen af medarbejderne i kontoret, herunder afholdelse af MUS- og lønsamtaler samt den generelle trivsel og udvikling i teamet.

Hvordan er dine ansættelsesvilkår?
Du bliver ansat på åremål i henhold til rammeaftalen for kontraktansættelse af chefer i staten af 17. juni 2009, og stillingen er klassificeret i lønramme 37. I forbindelse med ansættelse skal der fremvises straffeattest. Vi anvender test i rekrutteringsprocessen.

Du vil indgå i chefgruppen sammen med 19 andre ledere, hvor du har mulighed for at sparre og videndele med ligesindede. Du vil desuden blive en del af et tungt videnshus, hvor der bliver gjort meget ud af at kompetenceudvikle både medarbejdere og ledere. Du vil referere til vores vicedirektør for kapitalmarkedstilsynet.

Sådan ansøger du
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest torsdag den 5. september 2019 kl. 12.00. Vi forventer at afholde indledende samtaler i uge 37. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vicedirektør Karen Dortea Abelskov på telefon 33 55 83 44

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR partner Julie Mønsted Karnbak på telefon 33 55 82 55.

Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.

Hvem er Finanstilsynet?
Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Vi arbejder for, at borgere og virksomheder har tillid til den finansielle sektor og de finansielle markeder. Det gør vi blandt andet ved at føre tilsyn med, at banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter overholder eksempelvis forbrugerbeskyttende regler. Vi udarbejder også lovgivningen. Og vi samarbejder internationalt for at være på forkant med udviklingen og sikre de danske virksomheders finansielle produkter. Finanstilsynet er et stærkt lærings- og videnshus med ca. 360 medarbejdere, der ligger på Østerbro i København med FN Byen og de nye kvarterer i Nordhavn som naboer.

Application deadline:

05-09-2019

Hjemmeside:
www.finanstilsynet.dk

Kontaktpersoner:

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

Flere ledige stillinger


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 05.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Bank & Forsikring
Data & analyse
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Økonomi & ForvaltningErhvervs- og Vækstministeriet - hurtigt overblik


Placering
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Logo: Erhvervs- og Vækstministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Erhvervs- og Vækstministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1366011/