To indkøbskonsulenter

Slots- og Kulturstyrelsen

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Slots- og Kulturstyrelsen søger

To indkøbskonsulenter

Vil du være med til at sikre, at Kulturministeriets indkøb er optimale fra både en økonomisk og juridisk vinkel? Og synes du, det kunne være spændende at arbejde med indkøb på et område, der favner alt fra kongelige slotte, slotshaver, kunst, museer og biblioteker til fredede bygninger? Så er du måske en af vores nye indkøbskonsulenter.

Vi søger to nye kollegaer, der kan identificere, drive og følge op på tværgående tiltag på hele Kulturministeriets område og internt i Slots- og Kulturstyrelsen, og som kan hjælpe kunder på hele området og internt, når de gennemfører miniudbud eller indgår aftaler under tærskelværdien for EU-udbud.

Da vi har to stillinger, er vi både interesserede i at høre fra dig, der er nyuddannet og dig, der har god erfaring.

Om jobbet
Som indkøbskonsulent i enheden Koncern Udbud og Indkøb kommer du til at arbejde i krydsfeltet mellem økonomi og jura, for eksempel når du skal inddrage forretningsmæssige og strategiske overvejelser i arbejdet med kontrakter, vurdere potentialet for tværgående aftaler eller udvikle Slots- og Kulturstyrelsens metoder til kontrakthåndtering.

Vores to nye kolleger har hver deres opgavesæt:

Den ene indkøbskonsulent skal hovedsageligt arbejde med opgaver på tværs af Kulturministeriets 22 institutioner.

Den anden indkøbskonsulent skal hovedsageligt arbejde med opgaver i Kulturministeriets departement og Slots- og Kulturstyrelsen.

Begge indkøbskonsulenter skal på lige fod med resten af enheden rådgive kollegaer i hele Kulturministeriet om indkøb.

Alt efter dine kompetencer og faglige interesser finder vi ud af, hvilken stilling, der passer bedst til dig.

1.
Som indkøbskonsulent med fokus på koncernfælles tiltag vil dine særlige ansvarsområder være:

 • At medvirke til at Kulturministeriet udnytter potentialet ved at indgå koncernfælles aftaler og koordinere ministeriets deltagelse i tværministerielle aftaler uden for statens indkøbsprogram
 • At følge op på leverandørpræstationer og forestå leverandørhåndtering, når der er tale om tværgående udfordringer
 • At medvirke til at Kulturministeriet er compliant med regler for statsligt indkøb, du skal bl.a. identificere udfordringer og foreslå og implementere løsninger

Dine første væsentligste opgaver bliver

 • At arbejde videre med resultaterne af Kulturministeriets indkøbsanalyse, herunder i dialog med institutionerne at vurdere rationalet for at etablere en ny fælles aftale, og udarbejde en businesscase til Kulturministeriets koncernledelse
 • At koordinere og understøtte at institutionerne samtidig skal gennemføre miniudbud inden for rammerne af den statslige rammeaftale om levering af rengøringsydelser

2.
Som indkøbskonsulent med fokus på indkøb i Kulturministeriets departement og Slots- og Kulturstyrelsen vil dine særlige ansvarsområder være:

 • At udvikle og medvirke til god praksis for kontrakthåndtering
 • At koordinere og drive aktiviteter i et lille administrativt team, som arbejder med nye løsninger og effektiviseringstiltag for indkøb i styrelse og departement
 • At fastholde vores høje compliance med de statslige forpligtende indkøbsaftaler samt analysere og identificere udfordringer for at overholde aftaler og regler for statsligt indkøb, foreslå løsninger og implementere dem
 • At udarbejde årlig ledelsesinformation

Dine første væsentligste opgaver bliver

 • At videreføre arbejdet med at implementere og nyttiggøre Slots- og Kulturstyrelsens kontraktstyringssystem
 • At udarbejde forslag til nye tiltag i Slots- og Kulturstyrelsen sammen med det tværgående team indkøb

Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse som fx cand. merc. jur., cand. merc. eller tilsvarende, og du har stor interesse for at arbejde med offentligt indkøb. Det er en fordel, hvis du har god erfaring som indkøbskonsulent, men det er ikke et krav.

Vi forestiller os desuden, at;

 • Du har erfaring med at planlægge og drive tværgående processer
 • Du har en proaktiv tilgang og foreslår løsninger ud fra en vurdering af forretningens behov og rammebetingelser
 • Du motiveres af at møde indkøbere og beslutningstagere ”ansigt-til-ansigt”
 • Du forstår og anerkender interessenternes motiver uden at tabe blikket for helheden
 • Du kan strukturere dine opgaver, tage handling og forfølge mål
 • Du har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner og tilpasser dit sprog til modtagerne

Om os
Koncern Udbud og Indkøb medvirker til, at Kulturministeriets indkøb er optimale, både økonomisk og juridisk. Vi er 7 engagerede kollegaer, der sætter samarbejde og kollegial sparring højt. Hos os er åbenhed, dialog og nytænkning afgørende for opgaveløsningen Vores kollegaskab er kendetegnet ved respekt for den enkelte og en uformel omgangstone. Vi giver gerne hinanden en hjælpende hånd, og så sætter vi pris på et godt grin, også når vi har meget at se til.

Du kan forvente stor variation i og indflydelse på opgaverne, hvoraf flere har et stort udviklingspotentiale, som du skal være med til at indfri.

Vi har flekstid, og du vil have en høj grad af frihed til at planlægge dine arbejdsopgaver. Vi har dagligt arbejdssted på H.C. Andersens Boulevard i København.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om to fuldtidsstillinger på fuldmægtigniveau. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Akademikerne og Finansministeriet. Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under ansættelsen.

Information og ansøgning
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedschef Vibeke Boesgaard Brøndel tlf. 33 74 52 88/mail vibeke@slks.dk eller Christina Bysted Bang på telefon 33 92 62 20/ mail cby@slks.dk.

Du kan læse mere om Slots- og Kulturstyrelsen på www.slks.dk.

Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.slks.dk/job senest den 8. september.

Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at holde jobsamtaler i uge 38 og 39.

Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

08-09-2019

Kontakt os
Vibeke Boesgaard Brøndel

Enhedschef

33745288

Hjemmeside

http://www.slks.dk/


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 08.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Administration
Jura
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Indkøb
Jura
Kunst & Kultur
Økonomi & ForvaltningKulturstyrelsen - hurtigt overblik


Placering
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Logo: Kulturstyrelsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Kulturstyrelsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1366278/