OUH Diagnostisk Center, Svendborg Sygehus søger afdelingslæge/overlæge

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

En stilling som afdelingslæge med funktion i OUH Diagnostisk Center, Svendborg Sygehus er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.

DIAGNOSTISK CENTER

Diagnostisk Center (DC) varetager ambulant udredning af patienter med:

 • Mistanke om alvorlig sygdom, der kunne være kræft (MAS)
 • Metastaser uden kendt primær tumor (MUP)
 • Mistanke om muskelgigt og arteritis temporalis (GCA) i samarbejde med afdelingens reumatologer
 • Uspecifikke symptomer, der ikke skønnes at kunne udredes i almen praksis uden unødig forsinkelse

Herudover modtages patienter til fortsat undersøgelse og udredning, som ikke har kunnet afklares diagnostisk fra medicinske og kirurgiske afdelinger på OUH. Vi udfører procedurer på patienter i eget regi og for Svendborg Sygehus (pleuracentese, ascitespunktur, lumbal punktur og knoglemarvsundersøgelse) samt transfusions- og infusionsbehandlinger.

Patientforløbene i Diagnostisk Center er fokuserede og accelererede, og målet er hurtig afklaring. Vi er kolleger med et meget tæt samarbejde indenfor læge-, sygepleje- og sekretærgruppen. Der er tværfagligt samarbejde omkring udredning af højeste faglige kvalitet og mindst mulig forsinkelse. Alle arbejder for at give patienten en oplevelse af, at deres forløb er samlet og sikret på tværs af afdelingerne.

Som en del af Medicinsk Afdeling M/FAM trækkes der på ekspertisen i de forskellige medicinske grenspecialer repræsenteret i afdelingen. Der er etableret multidisciplinær konference (MDT), ligesom der er velfungerende formaliserede samarbejdsaftaler med afdelinger på hele OUH omkring udredningsforløbene. Lægesekretærer i DC deltager i dagtiden i visitationen til FAM Svendborg.

DC blev etableret i 2013 med ca. 1.700 nystartede forløb (samlet ca. 3.100 besøg), hvilket i 2018 steg til ca. 2.500 nystartede forløb, da OUH’s MAS- og MUP-forløb 1. maj 2017 blev samlet i Svendborg. Vi udredte i 2018 1.037 MAS- og 146 MUP patienter.

Vi har tæt på 100% målopfyldelse på vor kræftpakke-udredning.

Lægestaben i DC består af tre fast tilknyttede speciallæger og yngre læger under uddannelse i de intern medicinske specialer og almen medicin.

Tværfagligt samarbejde og supervision af plejepersonale og yngre kolleger prioriteres højt.

Der er i DC etableret et aktivt forskningsmiljø med aktuelt én Ph.d.studerende, et MAS – og reumatologisk forskningsprojekt.

OM STILLINGEN

Dit primære arbejdsområde vil være det kliniske arbejde i Diagnostisk Center. Dertil kommer weekendstuegang i Medicinsk Sengeafsnit, men også gerne anden klinisk funktion afhængig af din baggrund, kvalifikationer, kompetencer og ønsker. Stillingen er som udgangspunkt med vagt. Der er 16. skiftet medicinsk bagvagt i tilstedeværelse.

Ansøgningsfristen er 8. september 2019. Ansøgningen fremsendes elektronisk og stiles til ledende overlæge Mette Worsøe, Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus.

KVALIFIKATIONER

Du er speciallæge i et intern medicinsk speciale eller onkolog og brænder for det fagligt hurtige koordinerings- og udviklingsarbejde for diagnostisk uafklarede patienter.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

 • Har interesse for de alvorligt syge/akutte patienter
 • Prioriterer patient- og pårørendeinvolvering både i ord og handling
 • Er faglig ambitiøs
 • Har lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt
 • Indgår i samarbejdsrelationer med de øvrige afdelinger på OUH
 • Har lyst til at bidrage til afdelingens fortsatte udvikling frem mod Svendborg Specialsygehus, herunder deltage i forsknings- og innovationsprojekter
 • Deltager i undervisning af kolleger, lægestuderende og plejepersonale

Medicinsk Afdeling M/FAM
Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling, som modtager uselekterede intern medicinske patienter. Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg. FAM, der er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM, er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus, hvor fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget. Afdelingen er normeret til i alt 80 senge (Medicinsk Sengeafsnit 28, Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA 36 samt 16 senge i FAM). Afdelingens optageområde er på ca. 170.000 indbyggere, og der er årligt ca. 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg. Afdelingens lægestab er normeret til 34 speciallæger og 42 uddannelsessøgende yngre læger.

Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: kardiologi, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektions- og lungemedicin. Der er ambulatorier indenfor alle specialer inkl. Diagnostisk Center i Svendborg med undtagelse af Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium, der er beliggende på sygehusenheden i Nyborg.

FORSKNING

I Medicinsk Forskningsafdeling, tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM, foregår der forskning på nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere Ph.d. Diagnostisk Center har etableret et Ph.d. studie i samarbejde med reumatologer og planlægger nye studier vedr. MAS patientgruppen (evt. Ph.d. studie) med samarbejde både nationalt som internationalt.

UNDERVISNING

Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer og speciallæger ansat i 8 internmedicinske specialer. Vi har KBU-læger, uddannelseslæger i almen medicin, gastroenterologi, reumatologi, kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, samt intern medicinske introduktionsstillinger.

Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger samt 4 kliniske lektorer.

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Løn sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre læger/FAS.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Worsøe på telefon 63 20 21 02. E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk eller specialeansvarlig overlæge Peter Thye-Rønn, tlf. 63 20 25 10, E-mail: peter.thye-ronn@rsyd.dk

ANSØGNING

Modtages gerne elektronisk og stiles til ledende overlæge Mette Worsøe, Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus. Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde curriculum vitae, samt publikationsliste.

Ansøgningsfrist er 8. september 2019. Samtaler vil blive afholdt efter aftale.


Ansøgningsfrist d. 08.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1366280/