Afdelingslæge i intern medicin: endokrinologi, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg

Region Midtjylland

Fuldtidsjob
Midtjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)

En stilling som afdelingslæge i intern medicin: endokrinologi ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020.

Om Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede interne medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder endokrinologi, gastroenterologi, lungemedicin, nefrologi, infektionsmedicin, geriatri og dermatologi.

Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 50 sengepladser i Viborg.
Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre læger på alle niveauer.

Der er stor ambulant aktivitet knyttet til afdelingen som overvejende ligger i Viborg, men indenfor lungemedicin er placeret i Skive og indenfor endokrinologi med mindre aktivitet i Skive.

Der var i 2018 4.539 indlæggelser og 48.444 ambulante besøg.

Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme råder over et antal senge på et stort medicinsk sengeafsnit, samt en klinik med kontrol og udredning af endokrinologiske patienter med diabetesambulatorium, specialfunktioner indenfor thyreoidealidelser, osteoporose og kalciummetaboliske sygdomme. Den endokrinologiske funktion betjener et befolkningsunderlag på cirka 140.000 indbyggere med endokrinologisk service på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau, herunder udredning af bariatriske patienter med henblik på kirurgiske indgreb. Samarbejde med højtspecialiseret endokrinologisk afdeling i Aarhus.

Om stillingen
Afdelingslægen skal sammen med afdelingens øvrige endokrinologiske speciallæger varetage driften af de endokrinologiske funktioner i henhold til funktionsbeskrivelsen, samt de funktioner som generelt følger af ansættelse som speciallæge ved Medicinsk Afdeling.

Kvalifikationer og kompetencer:
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: endokrinologi, samt kvalificeret i henhold til opfyldelse af funktionsbeskrivelsen. Erfaring med arbejdsplanlægning prioriteres.

Herudover ønsker vi en kollega med:

  • gode personlige egenskaber, herunder et godt humør
  • et betydeligt fagligt engagement
  • stor arbejdskapacitet
  • fleksibilitet og gode samarbejdsevner samt evne og lyst til tværfagligt teamarbejde
  • et ønske om fortsat uddannelse og udvikling til gavn for patienten

Vagtforhold
Ansøger forventes at deltage i tjeneste på Akutafdelingen, aktuelt i dagstid og om aftenen fra kl. 15.00-20.00 på hverdage og kl. 08.30-16.00 i weekenden med tjeneste på Akutafdelingen eller på en af de medicinske sengeafdelinger, delt mellem afdelingens speciallæger. Deltager desuden eventuelt i intern medicinsk speciallægevagt på tjenestestedet med deltagelse af speciallæger fra Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme.
Indtil flere akutlæger er ansat deltager Medicinsk Afdeling i dækning af akutlægevagterne og de medicinske speciallæger opfordres hertil.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.500 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Medicinsk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henning Danielsen, tlf. 7844 7010 eller lægefaglig direktør Claus Brøcker Nielsen, tlf. 7844 1003

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse ved at følgelinket

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Alle Hospitalsenhed Midts fire matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Din ansøgning
Din ansøgning skal være os i hænde senest 01.10.2019 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 08.10.2019.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 01.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Midtjylland
Vestjylland
Østjylland (Aarhus)
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1367893/