Studentermedhjælp søges til firma i Allerød / Student helper needed for company in Allerød

JOHS. TANDRUP A/S

Studiejob
Nordsjælland
Øresundsregionen

English version below

Studentermedhjælp søges til spændende laboratorie opgaver i familievirksomhed to dage om ugen

Johs. Tandrup A/S er en lille virksomhed i Allerød som producerer vandfilterprodukter bl.a. for at beskytte immunsvækkede patienter på hospitaler mod patogene bakterier i vandet. T-Safe® er et af virksomhedens undermærker, hvis største formål er at levere sikkert vand, renset for Legionella og andre vandbårne bakterier. T-Safe® leverer sterilt vand ved hjælp af filterbrusere og vandhanefiltre som installeres direkte ved tappestedet (point-of-use).

For at sikre, at vores filterprodukter lever op til vores høje kvalitetskrav, bliver der kontinuerligt testet og optimeret på vores produkter. Derfor leder vi efter nogle ekstra hænder fra en dygtig og detalje-orienteret studerende.

Opgaver:

 • Tests med bakterier (ikke med kultivering, det er en ret nem og kort metode)
 • Tests på et testkar med vand og filter installeret på forskellige temperaturer og tryk
 • Tests på et testkar med vand og kemikalier, der hvor et filterprodukt er installeret, samt blanding og måling af kemikalier i vandet
 • Eventuelt tests med plast og kemikalier

Du har følgende erfaringer:

 • har arbejdet i et laboratorie (på et universitet eller i et firma) i mindst et år
 • erfaring med håndtering at kemikalier (klor, alkoholer, syrer – primært rengøringsmidler og desinfektionsmidler)

Det vil være en fordel hvis du:

 • har arbejdet med vandfilterprodukter før
 • har arbejdet med bakterier
 • har erfaring med at skrive test protokoller, udføre tests og skrive testrapporter

Vi forventer at du er

 • fuld af gå-på-mod og motiveret til at skabe gode resultater
 • har lyst til at arbejde med filterprodukter
 • at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • har et godt humør og er ærlig

Vi tilbyder:

 • mulighed for deltagelse i en ny og innovativ gruppe som opererer på store markeder i Europa
 • fælles morgenkaffe, frokostordning og eftermiddagskaffe og kage
 • sociale arrangementer 2-3 gange årligt

Jobstart er så snart som muligt. Jobbet er tidsbegrænset til en varighed af ca. et halvt år, dog med mulighed for forlængelse. Jobbet vil være ca. to dage om ugen, som kan vælges fleksibelt så det kan koordineres med studier og eksamen. Det er dog tit nødvendigt at arbejde to sammenhængende dage, da der er tests som skal forberedes den ene dag og udføres den næste dag.

Du vil formelt referere til Head of R&D Henrik M. Jensen, daglig ledelse vil være af Filtration Projekt Manager Joachim Otto Habel.

Vi tilbyder en attraktiv lønpakke.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Deadline til ansøgning er 30.9. men vi kalder løbende ind til samtaler.

www.t-safe.com
E-mail: jha@tandrup.dk
Tlf. 61 61 03 15


ENGLISH VERSION:

Student helper needed for exciting laboratory tasks two days per week in a family business

Johs. Tandrup A/S is a small company located in Allerød producing water filtration products to protect immunocompromised patients in hospitals against waterborne pathogen bacteria. T-Safe® is one of the company’s brands that has the main focus to deliver safe water, free from Legionella and other waterborne bacteria. T-Safe® delivers sterile water through filter showers and tap filters, which are directly installed at the tap outlet (point-of-use).

To ensure that our filter products correspond to our high quality standard, continuous testing and optimization of our products is required. Therefore we are looking for extra hands of a smart and detail-oriented student.

Tasks:

 • Tests with bacteria (easy and short methods without the need of cultivation)
 • Tests on a test rig with water and filter installed at different temperatures and pressure
 • Tests on a test rig with water and chemicals with a filter product installed, including mixing and measuring of chemicals in water
 • Potentially tests with plast and chemicals

You bring the following experiences:

 • You have worked in a laboratory (in a university or a company) for at least one year
 • You have experience with handling chemicals (chlorine, alcohol, acids – primary cleaning agents and disinfection agents)

It will be an advantage if you:

 • Have worked with water filtration products before
 • Have worked with bacteria
 • Have experience with writing test protocols, conducting test and writing reports

We expect that you:

 • are thriving and motivated to create god results
 • are interested in working with filter products
 • can work independently and take responsibility
 • have good humor and are honest

We offer:

 • Possibility for joining a new and innovative group operating in big markets in Europe
 • Group breakfast, lunch and afternoon coffee and cake
 • Social arrangements 2-3 times a year

Job start is planned as soon as possible. The position is time-limited to ca. half a year but with possibility to elongate. The position would be approximately two days a week, which can be chosen in a flexible manner, thus coordination with studies and exams is easy. It is sometimes necessary to work in two days in a row, because some tests require preparation one day and conductance the next day.

You will formally refer to Head of R&D Henrik M. Jensen, where the daily leadership will be Filtration project manager Joachim Otto Habel.

You will get an attractive salary package.

We are looking forward to hear from you.

Application deadline is 30th of September but there are on-going interviews.

www.t-safe.com
E-Mail. jha@tandrup.dk
Tlf: 61 61 03 15


Ansøgningsfrist d. 30.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Studiejob
Nordsjælland
Øresundsregionen
Kemi, Biotek & Materialer
Matematik, Fysik & Nano
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Teknik & Teknologi
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
TeknikJOHS. TANDRUP A/S - hurtigt overblik


JOHS. TANDRUP A/S
JOHS. TANDRUP A/S
Johs. Tandrup A/S is a major tap and shower manufacturer from Denmark selling products worldwide.

Placering
Gydevang 1
3450 Allerød
Logo: JOHS. TANDRUP A/S
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://tandrup.dk/


JOHS. TANDRUP A/S i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1372302/