Centerchef til Center for Skole - genopslag

Bornholms Regionskommune

Fuldtidsjob
Bornholm

Besættes pr.
01-11-2019

Bornholm søger skolechef der kan samle og udvikle (genopslag)
Bornholms Regionskommune søger en ambitiøs og visionær skolechef, der kan fortsætte den gode udvikling, som folkeskolerne er i fuld gang med.

Centerchefen skal i samspil med kommunens øvrige centre arbejde målrettet og helhedsorienteret for, at alle børn og unge får en uddannelse af høj kvalitet.

De bornholmske folkeskoler skal være førstevalget for forældre og børn, der allerede bor på øen, og de skal være med til at tiltrække tilflyttere via de spændende og udfordrende rammer, de har at tilbyde børn og unge.

Folkeskolernes evne til at skabe læringsmiljøer, der kan løfte eleverne, er vigtig, for at give børn og unge på Bornholm optimale muligheder for læring, udvikling og trivsel - og for at alle folkeskoler leverer på niveau med eller over landsgennemsnittet. De bornholmske folkeskoler har/eller er i gang med at etablere nye læringsmiljøer, og enkelte skoler har desuden etableret madskoler som pilotprojekt.

Opgaver
Centerchefen for Center for Skole har ansvaret for ledelse, drift og udvikling af det samlede folkeskoleområde, og skolechefen indgår i koncernledelsen sammen med direktionen og chefgruppen. Det er helt afgørende, at centerchefen sikrer en solid og velfungerende drift af hele området som fundament for den nødvendige og løbende udvikling af folkeskolen sammen med skolelederne.

Det er vigtigt, at skolechefen aktivt medvirker til at fortælle den gode historie om folkeskolens tilbud og resultater, så der skabes en endnu bedre fortælling, og så folkeskolen bliver et aktivt tilvalg af skoletilbud på Bornholm.

Centerchefen skal derfor fortsat understøtte de mange gode tilbud, der er iværksat inden for skoleområdet, herunder åben skole, kompetenceudvikling, innovation og entreprenørskab, It i folkeskolen, de pædagogiske læringscentre, Bright Green Island og Madskoler m.v.

De gode løsninger skal udvikles og skabes via et stærkt samspil på tværs af den kommunale organisation med

et skarpt blik for politiske ønsker, hvor den eksisterende opgaveløsning udfordres, samtidig med at de solide indsatser bevares og understøttes. Centerchefen bidrager med faglig rådgivning af Børne- og Skoleudvalget og kommunalbestyrelsen i tæt spil med den udvalgsansvarlige direktør.

Kompetencer
Centerchefen skal være driftsområdets ansigt udadtil og en samlende figur for hele centret med fokus på at skabe arbejdsglæde, udvikling og høj kvalitet i opgaveløsningen.

Centerchefen forventes at have solid ledelseserfaring fra en politisk styret organisation og indsigt i uddannelsesområdet. De kommunikative og relationelle færdigheder skal være markante, og centerchefen forventes at kommunikere sikkert og tydeligt internt og i relation til politikere, skolebestyrelser, eksterne samarbejdspartnere og medier.

Centerchefen skal have et godt blik for de seneste tendenser og muligheder i relation til udvikling af folkeskoleområdet. Det er ikke afgørende med en specifik uddannelse, men det forventes, at kandidater har en relevant uddannelsesbaggrund.

Læs mere om stillingen på www.brk.dk, se særligt den uddybende stillings- og personprofil, som du finder her https://www.brk.dk/stillinger/Documents/StillingsPersonprofilSkolechefGenopslag.pdf.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til ”Aftale om aflønning af chefer” indgået mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Grundlønnen udgør løntrin 51 + pensionsgivende tillæg på 18.500 kr. årligt (31/3 2000-niveau). Den endelige løn fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Såfremt ansøgeren er tjenestemand i den lukkede gruppe har pågældende krav på at fortsætte i denne ansættelsesform.

Tiltrædelse: 1. november 2019.

Praktisk information
Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via vores rekrutteringsserver, så vi har modtaget den senest den 23 september 2019.

Første samtalerunde forventes afviklet den 25. september og anden samtalerunde den 27. september 2019. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Trine Dorow, servicedirektør tlf. 56 92 10 03, mobil 30 18 18 00 eller kommunaldirektør Johannes Nilsson på 56 92 10 01.

Bornholms Regionskommune
Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?
Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle. Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 30 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk

Ansøgningsfrist
23-09-2019 23:59


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 23.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Bornholm
Humaniora
IT
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
UndervisningBornholms Regionskommune - hurtigt overblik


Logo: Bornholms Regionskommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.brk.dk


Bornholms Regionskommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1376533/