Vi søger en ambitiøs afdelingssygeplejerske til vores klinisk brede og meget velfungerende Medicinske ambulatorium på Kolding Sygehus.

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Vestjylland

Vi søger
en afdelingssygeplejerske til vores Medicinske ambulatorium for gigt-, ældre-, infektion-, mave & tarm- og lungemedicinske sygdomme og som har driftsansvaret for vores del i den tværorganisatoriske Demensklinik i Fredericia , da vores nuværende afdelingssygeplejerske tager hjemover til Fyn.

I Medicinske Sygdomme vil vi gerne have afdelingssygeplejerskerne tæt på den faglige og organisatoriske drift og udvikling samt tæt på den enkelte medarbejder. Så nu er muligheden for dig, der brænder for ledelse, er ambitiøs, autentisk, har humor og empati, organisatorisk orienteret og ikke mindst drømmer om at yde høj sygeplejefaglig kvalitet hver gang til vores patienter og pårørende i samarbejde med engagerede og dygtige medarbejdere og kollegaer. Stillingen er til dig, som er visionær for at påvirke afsnittets muligheder i at udbygge det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. En leder der mestrer at indgå i et lyttende samarbejde på tværs af fag og organisationer. Du har interesse for og måske erfaring med udviklingsarbejde og forståelse for kompleksiteten i dette.

Vi har med andre ord brug for en leder, der ønsker at gå forrest og samtidig i en vis udstrækning kunne tage del i klinisk praksis på forskelligvis.

Stillingen er til besættelse
fra 1. november 2019 eller efter aftale.

Du vil især få et tæt samarbejde med de specialeansvarlige overlæger i grenspecialerne og den ledende lægesekretær.

Din profil
Du har et højt engagement, god energi, er driftssikker, kreativ og løsningsorienteret, og ser det at være tæt på driften som et plus. Du har meget gerne ambulatorie erfaring og klinisk erfaring i mindst et af grenspecialerne, så du nemt bliver en faglig sparring i hverdagen. Du skal kunne indgå i den tværfaglige udvikling af patientforløbene – også på tværs af afdelinger. Vi forventer, at du har en værdimæssig tydelighed for medarbejderne og udviser handlekraft, tydelig kommunikation og har en motiverende ledelsesstil som skaber følgeskab. Du vil få personaleansvar for 18 medarbejdere.

Det forventes, at du er uddannet på bachelor niveau og/eller har en lederuddannelse eller er motiveret for at tilegne dig en sådan.

Vi har større områder for ledelse af arbejdsmiljø på tværs af afsnit, og derfor vil du ud over at være arbejdsmiljø leder for Medicinsk ambulatorium også blive dette for Ambulatoriet for Diabetes- og hormonsygdomme.

Som afdelingssygeplejerske hos os får du:

Patienternes Akut sygehus – og nærsygehuset for den kroniske patient. Her sætter vi patienten først primært i et meget tæt teamsamarbejde mellem flere faggrupper, men også mellem flere specialer og på tværs af afdelinger og organisationer. Vi prioriterer højt, at patienten har en patientansvarlig læge og - sygeplejerske

Ambulatoriet for Medicinske sygdomme:

Her varetager vi behandlingen af knap 11.000 patienter om året, herunder udredning for demens i et tværsektorielt samarbejde med psykiatrien i Demensklinikken i Fredericia. Vi har både i Mave & tarm- samt i Lungeambulatoriet et tæt samarbejde med Medicinsk afdeling i Vejle med læger, der går på tværs af de to matrikler samt fælles visitation. Yderligere har vi patienter, som er i tætte forløb med biologisk behandling, ultralydskontrol af leverpatienter, opfølgningsambulatorium for stik skader, hjemmekontrol hos udvalgte ilt patienter samt mange andre spændende patientforløb. Flere af forløbene er på tværs af ambulatoriet og Dagshospital, hvorfor nogle af sygeplejerskerne har funktioner i begge afsnit.

Hos os foregår behandlingen på et højt fagligt niveau med fokus på optimale og velkoordinerede patientforløb. Der er en stærk teamstruktur i alle grenambulatorierne med tæt samarbejde omkring patienten på tværs af alle faggrupper. Vi brænder for at gøre en forskel for patienterne, og vi arbejder løbende med forbedringer og lægger stor vægt på, at alle bidrager til, at vi hele tiden kan blive bedre og dygtigere til at løse vores opgaver til gavn for patienterne. Sygeplejerskerne er forankret i de faglige teams, og hvor det giver mening arbejder man på tværs af disse. Dertil har flere tværgående nøglefunktioner: Fx arbejdsmiljø, sygeplejefaglig kvalitetsudvikling, forflytning, hygiejne mv.

Der er et tæt samarbejde med såvel sengeafsnit, Akutafdelingen, Endoskopien og Daghospitalet.

Samarbejdet består også i, at flere af sygeplejerskerne fra ambulatoriet arbejder hver 6. weekend i medicinske sengeafsnit.

Der udføres i Medicinske Sygdomme forskning i de fleste grenspecialer samt deltagelse i nationale databaser, hvortil sygeplejerskerne har en stor andel i indrapportering af data. Vi er i øjeblikket en del af et større udviklingsprojekt i fem afdelinger omkring demens, hvor du bliver en del af styregruppen.

I Medicinske sygdomme arbejdes målrettet ud fra Den Syddanske Forbedringsmodel og de værktøjer der ligger i den, herunder datastyret drifts- og forbedringstavler. Vi er en del af Patientsikkert Sygehus, Patientsikkert FLOW samt Læring og kvalitetsteams opgaverne. Vi arbejder med sygehusets sygeplejestrategi. Vi har uddannede simulationsinstruktører, og vi arbejder systematisk med teamtræning i hverdagen.

Fremtidens fokusområder i ambulatoriet er at:

  • Systematisere og udvikle sygeplejen
  • Refleksion og kommunikation - der er god erfaring med den narrative fortælling
  • Inddrage relevante teknologier / telemedicin
  • Patient- og pårørende inddragelse
  • Sikre højt kompetenceniveau samt skabe rammer for et trygt læringsmiljø, hvor faglig sparring og udvikling er naturligt. Det forventes i nærmeste fremtid at implementere teamtræning
  • Aktivt arbejde med det gode arbejdsmiljø
  • Optimere nuværende arbejdsgange og se med ”nye øjne” i et tværfagligt perspektiv. Især fokuseres på nye løsninger med nærhedsprincippet for øje.
  • Videreudvikle samarbejdet med psykiatrien omkring fælles demensudredning.

Afsnittet er velfungerende og har plads til forskellighed. Medarbejderne er en god blanding af novicer og eksperter med forskellige opgaveporteføljer. Alle er ambitiøse samt arbejder for og vil et højt kompetenceniveau. Alle medarbejdere bidrager positivt og aktivt til de løbende forandringer og forbedringer, og har det fælles mål at opnå et godt og konstruktivt arbejdsmiljø i hånden med en høj sygeplejefaglighed.

Du bliver en del af en større sygeplejefaglig ledergruppe – hvor der er rig mulighed for at få sparring. Ligeledes vil du få et naturligt samarbejde med vores kliniske sygeplejespecialist, kvalitets- og udviklingskonsulent samt uddannelses konsulent. Der udarbejdes et individuelt introduktionsprogram for dig.

Afdelingen arbejder med en høj grad af medindflydelse, så der er rig mulighed for at sætte sit præg på udvikling af afdelingens funktioner, organisering og patientforløb samt udvikling af sygeplejen.

Vil du vide mere?

Du kan få mere at vide om afdelingen på: https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223166 eller på Facebook siderne Sygehus Lillebælt karriere og Sygehus Lillebælt

Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Hanne Andersen 2370 6407

Der afholdes

ansættelsessamtaler
d. 25. september 2019 om eftermiddagen

Løn og ansættelses vilkår:

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst.

Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres


Ansøgningsfrist d. 25.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Vestjylland
Medicinal & Sundhed
IT - Software
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1378472/