Skoleleder til Mølholm Skole

Vejle Kommune

Fuldtidsjob
Sydøstjylland

Ansøgningsfrist: 10. okt 2019 kl. 23:59

Vejle Kommune søger skoleleder til Mølholm Skole med tiltrædelse den 1. december 2019.

Om jobbet
Mølholm Skole er beliggende i et villakvarter, i den sydlige del af Vejle ca. 3 km. fra centrum af Vejle By. Skolen har stor opbakning fra lokalområdet, og er kendetegnet ved et godt og velfunderet samarbejde mellem alle skolens aktører.

Skolen er en af Vejle Kommunes store skoler, som udover at være en almindelig folkeskole også huser Vejle Kommunes centerklasser for elever med organisk betinget opmærksomhedsforstyrrelser og specifikke vanskeligheder - ADHD. Centerklasserækken er samtidig Vejle Kommunes Kompetencecenter for det nævnte område.

Som leder af Mølholm Skole har du stærke kompetencer i personaleledelse, administrativ – og økonomisk ledelse. Det er afgørende, at du har de nødvendige erfaringer- og forudsætninger for pædagogisk ledelse med henblik på, at kunne støtte personalet i den vigtige opgave det er, at danne - og uddanne eleverne. Den samlede ledelsesopgave udføres sammen med dit ledelsesteam, som består af 7 personer.

Du kan navigere i forandringer, er visionær og strategisk stærkt funderet i din pædagogiske– og ledelsesmæssige profil og kan se dig selv arbejde ud fra mottoet;

“It takes a village to raise a child”
I Vejle Kommune har skolerne og forvaltningen et tæt samarbejde om udmøntning af folkeskolereformen, hvor fælles kompetenceudvikling og implementering af fagligt ambitiøse strategier er i fokus.

Der er en solid og god tradition for samarbejde imellem skolerne i Vejle Kommune, med fokus på implementering og realisering af de kommunale mål og indsatsområder.

Vi forventer af dig
Som leder af Mølholm Skole, har du høje ambitioner for elevernes læring, trivsel og dannelse. Du ved, at skolens resultater og elevernes læring kun kan skabes ved et tillidsfuldt og åbent samarbejde med skolens personale og skolens bestyrelse. Du skal samtidigt ville noget, hvilket viser sig i din tydelige ledelsesstil hvor du ved hjælp af dine gode kommunikative evner magter at skabe retning og følgeskab. En forudsætning herfor er din deltagelse i skolens liv ved dit nærvær og din synlighed. Derfor vil du lede ”tæt på”, og du prioriterer dette i din dagligdag, som skal være præget af en tæt kontakt med personale, elever og forældre.

Du har de nødvendige pædagogiske og ledelsesmæssige forudsætninger for, at kunne støtte skolens personale i forbindelse med deres planlægning og gennemførelse af undervisningen. Dette gælder såvel i forhold til den almindelige folkeskole, som i forhold til centerklasserne.

Du betragter teamsamarbejdet som en helt nødvendig forudsætning for, at kunne lykkedes med den vigtige opgave det er, at skabe de bedste forudsætninger for elevernes læring.

Du skal kunne igangsætte processer, der har som mål at balancere tradition og fornyelse på en måde som inddrager skolens aktører. Din ledelsesopgave vil altså tage udgangspunkt i de gode resultater, som er skabt på Mølholm Skole, men du skal samtidigt være klar til at sætte dit præg på den udvikling som skal foregå på skolen.

Dine visioner og budskaber skal kunne kommunikeres og ikke mindst omsættes til realistiske målsætninger, som skaber retning for personale, elever og forældre. Derfor er det nødvendigt, at du har overblik og kan skabe strategier i forhold til kerneopgaven, som er elevernes læring og trivsel.

Du tror på den energi og effekt, som findes i samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet og arbejder delegerende og målrettet for at styrke dette samarbejde. I denne sammenhæng er dit udgangspunkt, at såvel skolen som lokalsamfundet profiterer af dette samarbejde.

Dit samarbejde i skolens ledelsesteam er afgørende for, at du hele tiden er på forkant i overvejelserne over skolens fremtid og udvikling. Derfor skal du kunne lede gennem andre via en inddragende, tydelig og tillidsfuld ledelse. I denne sammenhæng er samarbejdet med skolens bestyrelse en altafgørende faktor.

Din fremtræden i forbindelse med din ledelse er kendetegnet ved at:

 • Du ser styrken ved en skole, der er et centralt omdrejningspunkt i et aktivt lokalsamfund.
 • Du kan oversætte og skabe gennemsigtighed omkring skolens processer.
 • Du er en ”teamplayer”.
 • Du kan møde mennesker i øjenhøjde og har humor med i din bagage.
 • Du går forrest og skaber fælles retning.
 • Du kan prioritere og skabe ro i en travl hverdag.
 • Du har kompetence til at udøve faglig - og didaktisk ledelse.
 • Du kan navigere i feltet mellem forvaltning, medarbejdere og forældre.
 • Du har økonomisk og administrativ indsigt.

Vi tilbyder dig

 • En velfungerende skole med gode traditioner.
 • En skole med fokus på elevernes læring og trivsel.
 • En engageret og faglig kompetent medarbejdergruppe.
 • Et tæt samarbejde med en medarbejdergruppe der står klar til at udfordre og bakke op.
 • En positiv indstillet, aktiv og medskabende bestyrelse.
 • En skole hvor musikken og elevernes mulighed for at udfolde sig er prioriteret.

Ansættelsesvilkår
Løn - og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne i Ny løn.

Om os
Mølholm Skole har 540 elever fra 0. til 9.klasse, 80 elever i centerklasserne samt en SFO med 350 børn.

Skolen har i alt 119 ansatte, lærere, pædagoger, teknisk – og administrativt personale samt ledere.

Mølholm Skoles dagligdag er præget af:

 • At skolens værdigrundlag sætter rammer for alle aktiviteter i skolen.
  • Vores børn – vores skole.
  • Forskel giver styrke.
  • Traditioner og fremtid.
  • Forundringsdrevet læring.
  • Mølholm skole – en skole i lokalsamfundet.
 • Styrkelse af elevernes læring og personalets udvikling gennem pædagogisk læringsfællesskab.
 • At faglige ambitioner går hånd i hånd med almen dannelse.
 • En uformel og respektfyldt omgangstone.
 • Traditioner som styrker fællesskabet.
 • Mulighed for, at bruge det omkringliggende samfund da skolen har sine egne busser til transport af elever.
 • Et godt samarbejde med eksterne aktører i form af foreninger, virksomheder, kirke m.m.
 • Skolen bruges meget af områdets borgere som en form for ”lokalt kulturcenter”.

Resultaterne er opnået ved et tæt samarbejde mellem alle aktører omkring skolen. Helt afgørende for dette er det tætte samarbejde mellem ledelse og personale, hvor det fælles udgangspunkt er elevernes læring og trivsel.

Vejle Kommunes skolevæsen
Vejle Kommunes skolevæsens arbejde med Skolen i Bevægelse har udmøntet sig i seks bærende principper, som nu udgør det skolesyn der er gældende i Vejle Kommune:

 • Skolens opgave er at bevæge og at bevæge sig – for at sikre optimale udviklings- og læringsbetingelser
 • Skolen sikrer at alle børn og unge møder nærværende voksne – hver dag
 • Skolen danner mennesker der mestrer liv og læring
 • Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring
 • Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer
 • Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen

Vejle Kommune har målrettet indsatsen på det digitale område. Samtlige skoler i kommunen har adgang til kompetenceudviklingsnetværk og mulighed for at deltage i konkrete digitale udviklingsprojekter.

Vejle Kommune
Vejle Kommune er med godt 115.000 indbyggere landets 6. største kommune. Vejle Kommunes folkeskoler varetager undervisningen af ca. 12.000 elever.

Overvejer du at flytte til Vejle Kommune i forbindelse med et jobskifte, er du velkommen til at kontakte bosætningsguide Louise Nielsenvia bosaetningsguide@vejle.dk eller på tlf. 76 81 13 49.

Vejle Kommune har stort fokus på innovation og de muligheder, som opstår i en verden præget af digitalisering.

Flere oplysninger:
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og høre mere om, hvorfor netop du skal være Mølholm Skoles nye skoleleder. Du er velkommen til at kontakte Chef for Uddannelse & Læring - Ulla Riisbjerg Thomsen - tlf. 24 43 60 41, eller skolebestyrelsesformand Anne Meldgaard Frandsen - 22 45 79 96, hvis du har spørgsmål til jobbet og Mølholm Skole.

Vi opfordrer til besøg på skolen, hvor afdelingsleder Anne Mette Øllegaard – tlf. 21 17 04 48, vil vise dig rundt.

Du kan også bruge et af de nedenstående links, hvis du ønsker at vide mere om Mølholm Skole, Vejle Kommunes skolevæsen og Vejle Kommune.

https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/skole-og-uddannelse

http://moelholm-skole.skoleporten.dk/sp/4764/foreside?pageId=3c67a68b-e396-4ff7-9390-2cf55bc08450

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen med relevante bilag skal være os i hænde senest den 10. oktober 2019.

Det forventes, at der afholdes 1. og 2. samtalerunde den 22. oktober 2019 og den 30. oktober 2019.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 10.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Human Resources
Humaniora
Organisation & Ledelse
Undervisning & Pædagogik
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Socialvæsen
Topledelse
UndervisningVejle Kommune - hurtigt overblik


Placering
Skolegade 1
7100 Vejle
Logo: Vejle Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Henter feed...
Billeder fra Instagram
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.vejle.dk/


Vejle Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1379859/