Vejinspektør til enheden Gravetilladelser

Københavns Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Da en af vore erfarne vejinspektører har valg at gå på pension, søger vi nu en ny vejinspektør, der kan bringe ny energi og kraft ind i enheden.

Vi er en løsningsorienteret servicerende myndighed, der med en solid faglig indsigt optimerer alle de midlertidige forhold, der opstår på vore veje, når de mange bygnings- og anlægsarbejder gør byen klar til fremtidens behov. For det skal også i den midlertidige periode være muligt for borgerne, erhvervsliv og trafikanter at komme let og sikkert rundt i byen.

Så kom og vær med til at optimere og vedligeholde fremkommeligheden mens byen vokser.

Om jobbet
En vejinspektør skal råde og vejlede de bygherrer og entreprenører, der ønsker at opstille sine skure og containere eller grave ude på vejarealet.

Under sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger skal vejinspektøren analysere og stille de vilkår i tilladelserne som entreprenørerne skal efterleve. Hvor stort et areal, der må rådes over i en given periode, er ting, der hver dag skal tages stilling til, da det kan påvirke andre borgeres dagligdag. Og giver den foreslåede afspærring den nødvendige sikkerhed og information til de borgere og trafikanter, der påvirkes.

Efterfølgende skal vejinspektøren rundt i bydelen og tilse om tilladelserne følges, samt påpege de fejl og mangler, der konstateres.

Vejinspektøren bliver ansvarlig for de trafikale og entreprenørmæssige forhold i en enkelt bydel, og derfor skal der vurderes om arbejderne planlægges udført på en kvalitetsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, så trafikanterne kan passere arbejdsstedet uden at komme til skade.

Det er af afgørende betydning for jobbet, at den nye vejinspektør kan samarbejde om at løse den trafikale opgave. For der er mange interessenter og projekter der skal koordineres i dagligdagen, og mange vil gerne have et godt råd om lokalforholdene, inden de planlægger deres næste opgave.

Om dig
Vi forventer vores nye vejinspektør kan optræde med den autoritet som en vejmyndighed har, samt har en servicemindede tilgang til samarbejdet med borgerne og de mange andre samarbejdspartnere.

Vejinspektøren skal også have en bred viden om vejkonstruktioner og anlægsentrepriser, samt en stor erfaring med de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige, når der skal arbejdes på vejen.

Endelig lægger vi vægt på at vores nye vejinspektør er engageret og kan arbejde selvstændigt og struktureret, samt bidrage til et godt internt samarbejde.

Enheden Gravetilladelser har kontor i Njalsgade, men arbejdsopgaverne vil primært skulle udføres udenfor kontoret.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat den 1. december 2019.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokost og vi har fleksordning.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for teknisk service indgået mellem KL og FOA, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen eller er nysgerrig, er du velkommen til at kontakte enhedschef Ivan Partov på 2715 8786 for nærmere information.

Søg via nedenstående link senest mandag den 30. september 2019
Vi forventer at afholde samtaler i uge 41.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knapt 4 mia. kr.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 30.09.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Administration
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Arkitektur, Kunst & Design
Humaniora
Klima, Miljø & Energi
Arkitektur & Design
Konstruktion & BeregningKøbenhavns Kommune - hurtigt overblik


Københavns Kommune
Københavns Kommune
I Koncern IT arbejder vi for et digitalt København. Gennem digitalisering frigør vi ressourcer til, at 45.000 ansatte i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Vi leverer IT – fra infrastruktur til robotter og apps – og rådgiver forvaltningerne om digitale muligheder, så løsningerne bliver de bedste for Københavns Kommune og borgerne. Det er vores opgave at opretholde en effektiv og sikker IT-drift og understøtte Københavns digitale udvikling.

Placering
Borups Allé 177
2400 København NV
Logo: Københavns Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://koncernit.kk.dk/


Københavns Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1381559/