Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri søges til OPUS-YOUNG team i Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC)

Region Hovedstaden

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Forskningsenheden ved BUC opretter pr. 1. januar 2020 et OPUS-YOUNG team til specialiseret behandling af unge med psykose. OPUS-Young er et nyt 2-årigt ambulant og specialiseret behandlingstilbud for unge mellem 14 og 17 år med psykose. De unge henvises fra de øvrige enheder i Børne- og ungdomspsykiatrisk center. Teamet kommer til at bestå af 7-10 medarbejdere med forskellige sundheds- og socialfaglige baggrunde, og vil behandle mellem 70-100 patienter.

Vi søger pr. 1. december en speciallæge, der vil have det overordnede behandlingsansvar for teamets patienter, og derudover indgå i teamledelsen. Der er tale om en halvtidsstilling i OPUS-YOUNG teamet, med mulighed for at supplere op til fuld tid med arbejde i et af BUC´s øvrige kliniske afsnit. Ansættelsen i OPUS-YOUNG sker i Forskningsenheden ved BUC, og OPUS-YOUNG er tilknyttet BUC´s Ambulatorium for unge, der varetager udredning og behandling af 14-18-årige med psykiatriske lidelser.

Jobbet
Forskningsenheden ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Center stiler mod at forske i behandlingseffekt af OPUS-YOUNG, og en forsøgsprotokol på et randomiseret studie, der sammenligner OPUS-YOUNG med standardbehandling er udarbejdet.

OPUS-YOUNG bygger på de oprindelige OPUS komponenter udviklet til unge voksne. OPUS-YOUNG er en manualbaseret behandling med: multidisiplinært team med en assertiv tilgang, individuelt tilpasset kontaktpersonssamarbejde (cognitive behavioral case management, CBCM), psykoedukation, social kognitiv- og interaktionstræning i gruppe (social cognition and interaction training, SCIT), intensiv og systematisk inddragelse af pårørende gennem hele forløbet, psykoedukative flerfamilie grupper (FFG), søskendegrupper, peer support og individualiseret psykofarmakologisk behandling.

Derudover tillægges tre vigtige behandlingselementer, der imødekommer gruppens særlige behov: 1) Målrettet tværsektoriel indsats, som udføres af det multidisciplinære team, der i samarbejde med patient og pårørende koordinerer det tværsektorielle samarbejde, samt planlægger overgang til anden behandling efter endt OPUS-YOUNG behandling, 2) Målrettet, støttende og rådgivende indsats for at den unge fastholdes i skole/uddannelse/beskæftigelse 3) Forebyggelse og behandling af stof- og alkoholmisbrug.

Det er et grundprincip i OPUS-YOUNG, at der leveres behandling af høj faglig kvalitet med fokus på fleksibilitet og tilgængelighed. Patienten er, sammen med de pårørende, de vigtigste samarbejdspartnere, hvis indsigt og indstilling er en afgørende faktor for forløbets udfald. Behandlingen skal i videst muligt omfang tilpasses patientens individuelle behov.

OPUS-YOUNG placeres geografisk i Københavnsområdet, men udenfor hospitalsregi.

Vi tilbyder
• En unik mulighed for aktivt at indgå i opbygning af et nyt og innovativt OPUS-YOUNG team.

• Et grundigt introduktions- og oplæringsprogram

• Et job i et ansvarsfuldt og inspirerende arbejdsmiljø med tæt kontakt til patienter, kolleger, pårørende og samarbejdspartnere.

Opgaverne vil variere med egne ansvarsområder, deltagelse i tværfaglig undervisning og supervision, samt et samarbejde med forskningsenheden.

Vi forventer
• Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

• Har uddannelse eller erfaring med kognitiv adfærdsterapi og familiearbejde

• Du indgår i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper i et ligeværdigt team

• Interesse for forskning

Ansvarsområder
• Overordnet ansvar for behandling af teamets patienter

• Koordinering af opgaver i samarbejde med teamleder

• Indgår i undervisningsopgaver og gruppeforløb i teamet

• Supervisionsopgaver

• Indgår i tværgående lægefaglige mødeaktiviteter i BUC

Ansættelsesvilkår
Stillingen aflønnes på overenskomstvilkår. Der er mulighed for forhandling af tillæg afhængigt af kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat 1. december ellers snarest derefter.

Der indhentes, efter aftale med ansøger, altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte

• Afsnitsledende overlæge Lis Raabæk Olsen, lis.raabaek.olsen@regionh.dk, Tlf.: 38 64 08 81

• Professor overlæge Anne Katrine Pagsberg, Anne.Katrine.Pagsberg@regionh.dk, Tlf.: 26 25 39 24

• Post doc Marianne Melau, Marianne Melau@regionh.dk, Tlf.: 38 64 06 40

Ansøgningsprocedure
Send din ansøgning, CV, eventuelle bilag og autorisationer via det elektroniske link.

Ansøgningsfrist: fredag d. 4. oktober 2019 Kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 9. oktober kl. 15-19.

Arbejdsgiver er Region Hovedstadens Psykiatri, Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 04.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
SocialvæsenRegion Hovedstaden - hurtigt overblik


Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk


Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1381755/