To uddannelsesledere til Læreruddannelsen

Københavns Professionshøjskole

Fuldtidsjob
Bornholm
Nordsjælland
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Har du ledelseserfaring og solid viden om folkeskoleområdet? Vil du spille en rolle i udviklingen af læreruddannelsen og gøre en forskel for læreruddannelsens medarbejdere, studerende og virksomheder? Så er du måske vores nye uddannelsesleder.
Ved Institut for Læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole (KP) har vi et ønske om ledelse tæt på fagligheden og medarbejderne, derfor udvider vi ledelsesgruppen og søger to uddannelsesledere. Som et led i vores strategiske visioner for læreruddannelsen får de to nye uddannelsesledere ansvar for hvert sit højt prioriterede udviklingsområde:

  • Relationen til praksis (skoler og kommuner), herunder udvikling af modeller for en tættere kobling mellem uddannelse og skole/kommune
  • En styrkelse af fremmedsprog, dansk som andetsprog og internationalisering i uddannelsen, herunder tæt samarbejde med universiteter og andre relevante institutioner.
  • Vi leder med fokus på opgaven
  • Vi samarbejder ved at blande os i hinandens opgaver
  • Vi prioriterer kritik og dialog og realiserer vedtagne beslutninger
  • Vi er i tæt dialog med vores omverden
  • Vi begår fejl fremfor at sidde passivt tilbage
  • Vi sætter retning, der inspirerer og giver mening
  Læreruddannelsen er i rivende udvikling, og vi er på landsplan i gang med at implementere en række større forandringer. Derudover er vi som et led i fusionen mellem professionshøjskolerne Metropol og UCC i fuld gang med at udvikle én fælles læreruddannelse, herunder at implementere en ny studieordning.

  På KP har vi en ambition om at styrke den vigtige relation mellem uddannelsen på campus og mødet med praksis i skolen. Derfor har vi besluttet at styrke området ved at ansætte en uddannelsesleder med særligt ansvar for dette område.

  Sprogområdet har de seneste år fået stor politisk bevågenhed, og der er besluttet en national sprogstrategi. Vi vil gerne understøtte den sprogstrategiske satsning ved at dedikere en leder til at udvikle sprog og internationaliseringsområdet.

  Vi er desuden i gang med at implementere 10 ambitioner for fremtidens læreruddannelse, som er et sektorprojekt, der har til formål at styrke forskellige elementer af læreruddannelsen.

  Jobbet som uddannelsesleder
  Du bliver personaleleder for ca. 25-30 akademisk uddannede medarbejdere, der arbejder med undervisning, efter- og videreuddannelse samt forskning og udvikling i relation til Læreruddannelsen. Din primære opgave vil være at sikre pædagogisk og strategisk udvikling, drift og ressourcestyring.

  I ledelsesgruppen arbejder vi teambaseret på tværs af uddannelsesstederne, og du kommer til at indgå i et team med seks andre uddannelsesledere, en forskningsleder og en sekretariatsleder. Hver uddannelsesleder har sit eget faglige og strategiske udviklingsområde.

  Desuden bliver dine opgaver blandt andet at:

  • indgå i udviklingen af én fælles læreruddannelse på KP, herunder at implementere den nye fælles studieordning
  • medvirke til og understøtte udviklingen af en fælles uddannelseskultur på læreruddannelsen
  • sikre rammerne for et godt studiemiljø
  • indgå i og understøtte udviklingen af nye samarbejdsformer og undervisningsformater for undervisere og studerende på Campus Carlsberg og Nyelandsvej
  • indgå i tværgående opgaver med andre uddannelser og ressourceområdet på KP.

  Om dig
  Du har:

  • en relevant akademisk uddannelse på minimum kandidatniveau og meget gerne suppleret med en lederuddannelse
  • indsigt i ledelsesopgaven i en uddannelsesinstitution og erfaring med pædagogisk udvikling
  • kendskab til folkeskolen og de kompetencer, der efterspørges blandt vores aftagere
  • solid erfaring med uddannelsesledelse og ledelse af videnmedarbejdere.

  Herudover forventer vi, at du kan genkende dig selv i følgende:

  Tydelig kommunikation og samarbejdsorienteret
  Du har gode samarbejdskompetencer og kan indgå i et konstruktivt samarbejde med dine lederkollegaer i en hektisk og kompleks hverdag. Du har et stærkt fokus på kommunikation og kan kommunikere direkte og troværdigt til forskellige målgrupper.

  Synlig og nærværende leder
  Som leder er du lyttende og god til at inddrage medarbejdere og studerende i udviklingen af uddannelsen. Du kan understøtte samarbejdet om kerneopgaven, og det er vigtigt for dig at være nærværende for såvel medarbejdere som studerende.

  Balancerer mellem udvikling og stabil drift
  Med din sans for logistik og drift kan du holde fokus på fortsat udvikling i en hektisk hverdag med mange driftsopgaver. Dette kræver en stærk prioritering af opgaverne. Du har sans for at sætte de nødvendige initiativer i gang uden at overskride det relativt stramme budget.

  Specifikt for leder med ansvar for udvikling af samarbejdet med praksis:

  • Du har et indgående kendskab til skolen og har fx arbejdet som leder på en skole, været ansat i en skoleforvaltning eller på anden vis erfaringer fra skoleområdet.
  • Du er optaget af at skabe bedre sammenhæng mellem uddannelsesaktiviteter på campus og praksis.
  • Du er stærk i at etablere eksterne relationer og omsætte ideer til konkret handling.

  Specifikt for leder med ansvar for styrkelse af sprogområde og internationalisering:

  • Du har solid erfaring fra internationalt arbejde.
  • Du har indgående kendskab til sprogområdet og har selv en uddannelse inden for (fremmed)sprog.
  • Du har ideer til, hvordan sprogområdet kan styrkes i læreruddannelsen og i skolen.

  Institut for Læreruddannelse
  På KP har vi en vision om at uddanne fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis. Vi mener, at myndige professionelle er nøglen til at realisere samfundets fineste idealer og løse dets vanskeligste opgaver. Vi arbejder bl.a. på at styrke studiekulturen, så vores studerende bliver dygtige medarbejdere, der med de rette kompetencer kan bidrage til velfærdssamfundet.

  Du bliver en del af Institut for Læreruddannelse, der også består af Tekstilformidleruddannelsen og Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen. Vi er ca. 275 medarbejdere, hvoraf 245 er ansat på læreruddannelsen. Vi har ca. 3.800 lærerstuderende fordelt på Campus Carlsberg på Vesterbro, Nyelandsvej på Frederiksberg og to mindre afdelinger i Helsingør og på Bornholm.

  Underviserne i læreruddannelsen er grupperet i faggrupper, og hver uddannelsesleder har ansvar for en eller flere faggrupper. Som uddannelsesleder med ansvar for relationen til praksis får du personaleansvar for vores praktikkontor og ca. halvdelen af den pædagogiske faggruppe, som du deler med en lederkollega. Som uddannelsesleder med ansvar for sprog og internationalisering får du ansvar for faggrupperne engelsk, tysk, fransk og dansk som andetsprog plus den internationale koordinator.

  Ledelsesgrundlag
  På KP leder vi med udgangspunkt i seks ledelsesprincipper, der udgør vores ledelsesgrundlag:

   Løn- og ansættelsesvilkår
   Stillingerne er til besættelse 1. december 2019 eller hurtigst muligt.

   Ansættelse og aflønning sker i henhold til aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses og Forskningsministeriets område.

   Læreruddannelsen har til huse på Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V og Nyelandsvej 27-29, 2000 Frederiksberg og der vil være aktiviteter på begge adresser. Dertil har Læreruddannelsen også undervisnings på Uddannelsesstation Helsingør og Bornholm.

   Vil du vide mere?
   Læs mere om Læreruddannelsen og visionen og ambitionen for Københavns Professionshøjskoles vision og ambition på www.kp.dk. Her kan du også læse mere om vores strategi.

   For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte institutchef Lis Madsen på tlf.: 4189 7671.

   Interesseret?
   Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest søndag den 29. september 2019.

   Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 41 og 2. samtaler i uge 44. Der vil indgå personlighedstest med individuel tilbagemelding i uge 43 og vi anvender case i forbindelse med ansættelsesforløbet.

   Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.


   Login for at se hele opslaget

   Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

   Log ind med sociale medier


   Log ind med din karriereprofil

   @


   Glemt kode Ny bruger

   Ansøgningsfrist d. 29.09.2019

   Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

   Fuldtidsjob
   Bornholm
   Nordsjælland
   Storkøbenhavn
   Øresundsregionen
   Human Resources
   Organisation & Ledelse
   Samfundsvidenskab
   Sprog, Media & Kommunikation
   Undervisning & Pædagogik
   Ledelse & Planlægning
   Undervisning   Københavns Professionshøjskole - hurtigt overblik


   Placering
   Humletorvet 3
   1799 København V
   Logo: Københavns Professionshøjskole
   Efterspørgsel efter nye talenter

   Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


   Vores medarbejdere

   1.500

   ansatte med videregående uddannelse

   100
   færdiguddannede kandidater ansat sidste år

   20
   studerende og praktikanter ansat sidste år


   Uopfordrede ansøgninger

   Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
   Webside

   Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

   https://www.kp.dk/


   Københavns Professionshøjskole i Google

   Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.   https://jobbank.dk/job/1381775/