Funktionsleder til opbygning af ny enhed med kundeinitierede opgaver i Små og mellemstore selskaber - Horsens

Skattestyrelsen

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Østjylland (Aarhus)

Kan du opbygge en ny enhed, motivere dine medarbejdere til at yde deres bedste og sikre, at I som enhed når målene? Kan du håndtere balancen mellem at være myndighed og samtidig optræde med fokus på dialog og tillid i en hverdag, hvor både interne og eksterne interessenter ønsker noget fra dig? Så har du nu chancen for at påtage dig en rolle, hvor disse kompetencer er afgørende for din succes.

Ledelse og drift
Du får til opgave at opbygge en ny driftsenhed i Små og mellemstore selskaber, der i samarbejde med de nuværende 2 andre enheder på området, vil få ansvaret for løsning af de kundeinitierede opgaver på selskabsskatteområdet.

Opgaverne vil blive løst i et tæt samarbejde mellem de 3 enheder, men hovedansvaret for de forskellige typer af kundehenvendelser vil blive delt mellem de 3 enheder. Dine ansvars- og arbejdsområder vil i første omgang primært blive:

  • Udstedelse af skattekvittance i forbindelse med frivilligt selskabsophør
  • Registrering og kontrol af udenlandske aktiebaserede investeringsselskaber med henblik på korrekt beskatning af de danske investorer. Der er tale om en ny opgave, som skal implementeres i samarbejde med procesejer på området.

Arbejdsområderne vil i takt med etablering af din enhed blive udvidet med flere af de kundeinitierede opgaver – bl.a. genoptagelse af skatteansættelsen.

Den nyoprettede enhed vil blive placeret i Horsens, og du vil derfor også have behov for at sætte fokus på rekruttering og on-boarding.

Det er din opgave som funktionsleder, at understøtte det daglige driftsansvar for personale, ressourcer udvikling, en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet, planlægning, prioritering og styring i din enhed. Du skal samtidig være i stand til at understøtte den strategiske udvikling og målfastsættelse indenfor dit eget ansvarsområde og skabe sammenhæng mellem overordnede strategier og produktionens behov. En vigtig rolle er også, at du er sparringspartner for dine specialiserede medarbejdere i såvel faglige som processuelle spørgsmål.

Du refererer til underdirektøren for Små og mellemstore selskaber, og du bliver del af en erfaren ledergruppe på 13 ledere, hvor du forventes at bidrage til sparring omkring den samlede opgaveløsning på området.

Du forventes at bistå underdirektøren i den daglige kontakt til erhvervslivet, borgerne og pressen i forhold til sager inden for egen enhed, og dermed sikre, at Skattestyrelsen i enhver sammenhæng optræder ordentligt og korrekt.

Solid ledelseserfaring med fokus på motivation, trivsel og resultater
Vi lægger vægt på, at du har en relevant uddannelse og baggrund gerne kombineret med ledelseserfaring. Det er afgørende for os, at du er engageret i ledelsesopgaven og formår at lede og inddrage en gruppe faglig dygtige og specialiserede medarbejdere. Du kommunikerer klart og tydeligt samtidig med, at du motiverer dine medarbejdere, så de hele tiden har forudsætningerne for at leve op til deres potentiale. Du understøtter medarbejdernes kompetenceudvikling og følger op på effekten af den.

Du skal sikre fokus på og bidrage til stadig effektivisering og udvikling af opgaver, processer og systemunderstøttelse, herunder også optimal brug af dine ressourcer i enheden. Du er god til at tilrettelægge og implementere arbejdsprocesser og til at holde fokus på dem. Du er helhedsorienteret og god til at samarbejde på tværs, således at interne og eksterne interessenter bliver inddraget rettidigt.

Din nye arbejdsplads
Du kan se frem til at blive en del af en spændende arbejdsplads, hvor du i høj grad har mulighed for at præge udviklingen, opgaver og driften. Vi sætter pris på at have et godt miljø – både fagligt og socialt. Vi har travlt men respekterer balancen mellem arbejde og fritid.

Ansøgning og kontakt
Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest den 26. september 2019. Spørgsmål besvares gerne af underdirektør Anne Munksgaard på telefon 72 37 05 47 eller til funktionsleder Mogens Nygaard på telefon 72 37 55 76. Første samtalerunde afholdes i uge 40 2019 i Horsens. Der indgår en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet inden anden runde samtaler, der er planlagt til uge 41. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet en straffeattest. Tiltrædelse 1. december 2019 og gerne før.

Stillingen er klassificereret i lønramme 36. Stillingen besættes på overenskomstvilkår. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver indtil videre Løvenørnsgade 25, 8700 Horsens.

Om Skattestyrelsen
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle. Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 3 dage (26.09.2019)

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Østjylland (Aarhus)
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Data & analyse
Human Resources
Jura
Ledelse & Planlægning
Økonomi & ForvaltningSkattestyrelsen - hurtigt overblik


Skattestyrelsen
Skattestyrelsen
Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Den opgave løser vi ved at gøre det nemt og trygt at betale og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Logo: Skattestyrelsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.linkedIn.com/company/skat

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.sktst.dk/


Skattestyrelsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1381794/