Almen mediciner, samfundsmediciner eller arbejdsmediciner til Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus

Region Sjælland

Fuldtidsjob
Vestsjælland

Vi søger speciallæger i almen medicin, samfundsmedicin eller arbejdsmedicin med socialmedicinsk interesse, da vi har 2 ledige stillinger til besættelse som afdelingslæge pr. 1. december 2019 eller efter aftale.
Hvem er vi?
Socialmedicinsk Ambulatorium (også kaldet Klinisk Funktion) blev etableret i forbindelse med reformerne på førtidspensions-, fleksjob- og sygedagpengeområdet og er en del af Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.

Kerneopgaven i Klinisk Funktion er at skabe et overblik over patientens helbredsmæssige, sociale og psykiske forhold og vurdere, hvordan den enkeltes helbred er foreneligt med at varetage et arbejde. Formålet er at pege på evt. yderligere behandlings- og rehabiliteringsmuligheder med henblik på, i samarbejde med kommunerne, at understøtte en arbejdstilknytning.

Som læge i Klinisk Funktion giver vi sundhedsfaglig rådgivning som sundhedskoordinator i de kommunale rehabiliteringsteam i regionens 17 kommuner. I ambulatoriet ser vi borgere med komplekse problemstillinger til samtale og undersøgelse ved en socialmedicinsk helbredsvurdering.

Afdelingen deltager løbende i lægers videreuddannelse i samfundsmedicin og arbejdsmedicin. I afdelingen er desuden tilknyttet et professorat, hvorfor forskningsaktiviteter er en naturlig del af dagligdagen.

Hvem er du?
Du er speciallæge i almen medicin, samfundsmedicin eller arbejdsmedicin, som med dine kvalifikationer og engagement vil bidrage til at styrke og videreudvikle den socialmedicinske enhed.

Vi forventer, at du er god til at samarbejde, kan arbejde tværfagligt og har gode kommunikationsevner, mundtligt som skriftligt.

Vi lægger vægt på bred klinisk erfaring, gerne fra almen praksis samt kendskab til primærsektoren. Erfaring med socialmedicinsk arbejde, rehabilitering og arbejdsfastholdelse f.eks. attester eller erfaring med samarbejde med kommunerne er en fordel.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og samtidigt være engageret i afdelingen. Vi prioriterer ansøgere med interesse i at bidrage til afdelingens uddannelse, forskning, kvalitetsudvikling og anden vidensdeling.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en dejlig arbejdsplads beliggende på Holbæk Sygehus tæt på Holbæk Station. Vi har et godt arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone og spændende arbejdsopgaver. Vi er 22 speciallæger ansat indenfor arbejdsmedicin, samfundsmedicin og almen medicin, og her er ca. 10 uddannelseslæger tilknyttet løbende. Vi har daglig konference, men også løbende kollegial sparring. Vi har tradition for at løfte i flok, støtte hinanden og udvikle os i fællesskab. Vi er bevidste om, hvor vigtig en opgave vi udfører, hvilket gør den meningsfuld og værdiskabende. Vi prioriterer uddannelse og forskning højt. Der er endvidere mulighed for karriereudvikling.

Vi har en flot selvstændig bygning med gode kontorfaciliteter, hvor du vil få din egen faste arbejdsplads. Det vil være muligt at tilrettelægge dine arbejdstider og -opgaver fleksibelt. Det betyder, at du efter en introduktionsperiode vil have mulighed for hjemmearbejdstid og at arbejde i toget. Vi aftaler nærmere om din arbejdstilrettelæggelse. Vi prioriterer, at arbejdet hænger bedst muligt sammen med dit familie- og fritidsliv.

Ansøgning
Ansøgningen skal indsendes via linket på www.regionsjaelland.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er vagtfri fuldtidsstillinger på 37 timer, men deltidsstilling er også en mulighed. Stillingen indebærer som nævnt udefunktion i form af deltagelse i kommunale rehabiliteringsmøder. Det aftales undervejs, hvilke kommuner du skal tilknyttes.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen og de muligheder, som ligger i jobbet, er du velkommen til at kontakte:

  • Ledende overlæge Ann Lyngberg .
  • Specialeansvarlig overlæge Henrik Torp Greiffenberg .
  • Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos afdelingsledelsessekretær Ulla Forslund Eriksen .
  • Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling: tlf.nr. 5948 9852.

Ansøgningsfrist 03.10.19 kl. 9.00.

Samtaler 14.10.19.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et ambitiøst akutsygehus for ca. 200.000 ud af Region Sjællands ca. 820.000 borgere.

Sygehuset omfatter: arbejdsmedicin, samfundsmedicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin (lungemedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, geriatri, neurologi/apoplektologi og reumatologi), samt fysio-/ergoterapi. Herudover findes en anæstesiologisk afdeling med intensiv terapiafsnit og smerteklinik, en radiologisk afdeling inkl. CT- og MR-scanning samt ultralydsdiagnostik, herforuden tværfaglige specialer som klinisk biokemi og klinisk fysiologi. Langt de fleste akutte patienter får deres indledende udredning og behandling i sygehusets Akutafdeling, der har selvstændig lægestab.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på: www.regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist: 3. October 2019

Holbæk Sygehus


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 03.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Vestsjælland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
SocialvæsenRegion Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1382392/