OUH Odense Universitetshospital, Universitetscenter for sårheling, søger sygeplejerske til fast stilling

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

Tiltrædelse:
1. januar 2020 eller efter aftale.

Stillingen er på 37 timer i blandede vagter med ca. 5 weekendvagter på 12 uger.

Vi søger en sygeplejerske, der:

 • gerne har erfaring indenfor vores sårspeciale
 • gerne har erfaring fra medicinsk afdeling
 • gerne har teoretisk baggrund indenfor specialet (sårefteruddannelse eller lignende)
 • har interesse i udvikling af patientforløb
 • vil være med til at udvikle Plastikkirurgisk Afdeling Z mod Nyt OUH

Vi tilbyder:

 • individuel tilpasset oplæring med mentor
 • gode kollegaer i et afsnit med godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde
 • gode muligheder for at øge dine kompetencer – både de faglige og de sociale
 • en afdeling med fokus på udvikling – både din egen og afdelingens
 • gode muligheder for efteruddannelse og kurser
 • aktiv deltagelse i udviklingen af afdelingen og specialet
 • en afdeling, hvor du har stor indflydelse på din egen arbejdsplan, vi bruger Min tid

Universitetscenter for Sårheling består af et sengeafsnit og et ambulatorium

Universitetscenter for Sårheling behandler patienter med kroniske sår, særligt diabetespatienter og patienter med decubitus, i indlæggelses- og ambulante forløb.

Vi har højt specialiseret funktion på flere specialeområder. Vores patienter er for størstedelens vedkommende medicinske patienter med høj kompleksitet..

Vores patienter bliver fulgt tæt under hele forløbet både i ambulatoriet og under indlæggelsen – derfor har vi endokrinologer, ortopædkirurger og plastikkirurger ansat. Det giver tryghed for patienten og kvalitet i behandlingen.

Vi samarbejder tæt med mikrobiologisk, dermatologisk og karkirurgisk afdeling samt med alle andre for vore patienter relevante specialer. Vi holder konferencer på tværs af specialerne og koordinerer udredning og behandling for vores patienter.

Universitetscenter for sårhelings sengepladser er fysisk placeret på afdeling Z1, og er en del af Plastikkirurgisk afdeling med i alt 20 stationære senge.

I Plastikkirurgisk afdeling behandler vi brandsårspatienter, patienter med hud- og modermærkekræft, patienter med kræft i mundhulen, operation af patienter med brystkræft, mange former for rekonstruktion efter skader eller operation, fjernelse af overskydende hud samt rekonstruktion efter medfødte misdannelser. Man vil derfor stifte bekendtskab med dette speciale i vagter også mere end på generalist niveau.

Vi faciliterer ERFA-møder og temadage. Vi uddanner og efteruddanner kollegaer fra både hospitalet og primær sektor, og vi deltager altid gerne i faglig sparring.

Som ansat i Universitetscenter for sårhelings sengeafsnit bliver man oplært i sengeafsnittet og vil eventuelt på sigt have mulighed for at blive oplært i sår-ambulatoriet.

Innovation og udvikling i plastikkirurgisk afdeling

Vi er en afdeling i udvikling med erfarne kolleger. Vi har i flere år arbejdet med forløbsansvarlige læger og vi arbejder i teams med kontaktsygepleje, som omdrejningspunkt.

Vi stiler kontinuerligt mod at styrke overgangene mellem primær og sekundær sektor for vores patienter.

Vi er aktive i forhold til netværksdannelse med vores samarbejdspartnere både tværfagligt og monofagligt.

Fokus i de kommende år er på videreudvikling af pakkeforløb, udvikling af dagkirurgiske forløb.

Vi ser et stort udviklingspotentiale i afdelingen samtidig med, at fokus i høj grad er på, at fastholde den megen viden vi allerede har.

Hør mere:

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Maria Rasmussen på tlf. 40 22 02 87 eller oversygeplejerske Kirsten Lildholdt på tlf. 65 41 27 80 for yderligere spørgsmål.

Løn:

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokalløndannelse. Du skal ved ansættelse aflevere børneattest.

Ansøgningsfrist:

25. oktober 2019 kl. 12.00

Samtaler afholdes i uge 45.

Ansættelsesudvalget vil bestå af 2 personaler fra afsnittet samt afdelingssygeplejersken.


Ansøgningsfrist d. 25.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1388204/