2 stillinger som overlæge/afdelingslæge på Hjertemedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Sydøstjylland

To stillinger som overlæge eller afdelingslæge i kardiologi ved Hjertemedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Afdelingen

Kardiologien i Sygehus Lillebælt er samlet i én organisatorisk enhed med fælles ledelse og kardiologiske funktioner på sygehusene i Kolding og Vejle.

Hjertemedicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, har ca. 180 medarbejdere og heraf 24 speciallæger, hvoraf de 10 har hovedansættelse på afdelingen i Kolding. Afdelingen betjener 51 kardiologiske senge fordelt på de 2 matrikler med ca. 7.000 indlæggelser pr. år, samt en ambulant aktivitet på ca. 45.000 besøg om året.

Kardiologien på Kolding Sygehus er ekspanderet kraftigt de senere år og har nu en central position på akutsygehuset.

På begge matrikler modtages de kardiologiske patienter døgnet rundt direkte i de kardiologiske sengeafsnit.

Afdelingen har uddannelseslæger på alle niveauer; prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og HU-forløb. Uddannelse er højt prioriteret og evalueret.

Forskning tilgodeses og aktiviteten stigende under ledelse af forskningsansvarlig overlæge og forskningskoordinerende afdelingslæge.

Sygehus Lillebælts kardiologiske speciallæger arbejder tæt sammen på tværs af de 2 matrikler. Der er en fælles møde- og konferencestruktur og faglige og tværfaglige teams på tværs af matriklerne.

Afdelingens speciallæger dækker sammen de kardiologiske hovedsygehus- og regionsfunktioner på begge matrikler. Regionsfunktionerne på Vejle-matriklen omfatter koronarangiografi, hjerte-MR, pacemaker-implantation, pacemaker- og ICD-kontrol, endokarditis udredning/behandling, synkopeudredning samt udredning af arvelige hjertesygdomme i samarbejde med genetisk afdeling. Udredning af hjerteklapsygdomme foretages på begge matrikler og fra 2019 også hjerte CT. Sygehus Lillebælts AK-center er placeret i kardiologien på Kolding Sygehus med satellitfunktion på Vejle Sygehus.

Stillingerne

Der søges to overlæger eller afdelingslæger til at indgå i det kardiologiske speciallægeteam i Sygehus Lillebælt. Speciallægerne kan have hovedansættelse på afdelingens afsnit i Kolding eller Vejle efter aftale eller eventuelt i en delestilling mellem de to matrikler.

Overlægen/afdelingslægen forventes at deltage i afdelingens kliniske hovedopgaver såsom ambulatoriearbejde, stuegang, undervisning og supervision, samt at varetage organisatoriske opgaver efter behov.

Særlige kvalifikationer eller interesse indenfor et kardiologisk subspeciale vil have interesse for afdelingen, og funktion på området vil blive prioriteret. Herunder pacemakerimplantation, koronararteriografi, hjerteklap-sygdomme, arvelige hjertesygdomme eller hjerte-CT. Oplæring i en af specialfunktionerne er også en mulighed.

Overlægen/afdelingslægen indgår i den kardiologiske bagvagt på en af matriklerne. Vagten i Kolding dækkes af speciallæger og består af dagtjeneste med efterfølgende tilkaldevagt udenfor tjenestestedet alle ugens dage.

Vagten i Vejle er en tilstedeværelsesvagt og dækkes af speciallæger og hoveduddannelseslæger. Vagten er 2-delt på hverdage og døgnvagt i weekenden for overlægerne.

Ansøger

  • Skal være speciallæge i kardiologi eller intern medicin:kardiologi og oppebære kompetencer indenfor de 7 lægeroller.
  • Bør have særlige kvalifikationer og interesse for et eller flere kliniske subspecialer indenfor kardiologien.
  • Må have fagligt engagement og ambition, gode samarbejdsevner, fleksibilitet og godt humør.
  • Skal være indstillet på at blive en del af den fortsatte udviklingsproces for kardiologien i Sygehus Lillebælt og indgå konstruktivt og visionært i udviklingsarbejdet.
  • Må være indstillet på at sætte patienten først, prioritere det gode patientforløb og være fleksibel i forhold til den kliniske opgave.

Ansøgning

Ansøgningen bør udformes således, at ansøgers kvalifikationer kan vurderes ift. den opslåede stilling og ansøgers særlige kompetencer og interesseområder.

Ansøgningen bør indeholde information om ansøgers kvalifikationer ift. de 7 lægeroller.

Ansøgningen fremsendes elektronisk via Region Syddanmarks elektroniske ansøgningssystem. Se linket nederst annoncen.

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos afdelingens ledelsessekretær.

Funktionsbeskrivelsen forventes tilrettet i forbindelse med ansættelsen iht. eventuelle aftaler om specifikke funktioner knyttet til stillingen.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er iht. til den gældende overenskomst i forhold til stillingen (YL eller FAS).

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Tidsforløb

Ansøgningsfrist er

søndag den 27. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt

onsdag den 30. oktober.

Kontaktoplysninger

Ledende overlæge Flemming Hald, tlf. 5150 3862

Flemming.Hald@rsyd.dk

Afdelingsledelsessekretær Christina Rotbøl Husted, tlf. 7636 2092

Christina.Rotboel@rsyd.dk


Ansøgningsfrist d. 27.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & SundhedRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1389552/