Spændende praktik i internationalt miljø

Børne- og Undervisningsministeriet

Praktikplads
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Har du lyst til at få et indblik i internationalt samarbejde, bidrage til det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020 og afprøve dine akademiske evner i praksis? Internationalt Kontor i Børne- og Undervisningsministeriet tilbyder en praktikantstilling med fokus på det nordiske samarbejde foråret 2020 med start mandag den 13. januar.

Det nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, der omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Visionen for samarbejdet er, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region.

I 2020 har Danmark formandskabet for Nordisk Ministerråd og Børne- og Undervisningsministeriet er ansvarlig for en række møder og projekter på sit ressort. I Internationalt Kontor skal vi sikre, at de danske projekter forløber planmæssigt, samt forberede møder og arrangementer for de nordiske ministre og embedsmænd.

Dine opgaver vil være centreret omkring det danske formandskab, hvor der vil være mange forskelligartede opgaver, herunder også af praktisk karakter. Du vil også blive involveret i kontorets øvrige opgaver og således indgå i det daglige arbejde, hvilket giver dig mulighed for at prøve kræfter med mere traditionelt embedsmandsarbejde.

Af eksempler på konkrete arbejdsopgaver kan nævnes:

 • Udarbejde baggrundsnotater og mødemateriale
 • Udarbejde nyheder om internationale forhold
 • Fremstille visuel kommunikation af data (lave grafer og tabeller m.m.) til brug for møder mv.
 • Praktisk mødeforberedelse
 • Besvare henvendelser fra borgere og interessenter

Vi forventer, at du:

 • er i gang med en videregående uddannelse, hvor der er mulighed for meritgivende praktik
 • har interesse for uddannelsespolitiske og kulturelle spørgsmål, politik og lyst til at prøve kræfter med arbejdet i et ministerium
 • er ambitiøs, grundig og griber opgaverne an med stor selvstændighed og engagement
 • er god til at skrive sammenfattende, levende og læsevenligt
 • er god til skriftlig og mundtlig formidling på såvel dansk som engelsk
 • har lyst til at indgå i det nordiske samarbejde, som foregår på skandinavisk

Det er en fordel, hvis du har evner inden for visuel kommunikation af data.

Vil du vide mere, kan du kontakte
Chefkonsulent Melanie Büscher på e-mail: melanie.buscher@uvm.dk 

Løn og ansættelsesvilkår
Vi ønsker som udgangspunkt, at praktikopholdet skal starte den 13. januar. Det ugentlige timetal og praktikperiodens længde afhænger af dit studie. Vi stiller krav om, at praktikforløbet er meritgivende på dit studie. Praktikforløbet er ulønnet.

Sådan søger du
Søg via link på denne side. Ansøgningsfristen er søndag den 20. oktober 2019. Vi forventer at afholde samtaler mandag den 28. oktober 2019.

Børne-og Undervisningsministeriet ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning, uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

I Børne- og Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet – alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.


Ansøgningsfrist d. 20.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Praktikplads
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Administration
Humaniora
Marketing & Business
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Administration
Data & analyse
Internet & Multimedia
Kommunikation & Media
Ledelse & Planlægning
Marketing & Reklame
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
UndervisningBørne- og Undervisningsministeriet - hurtigt overblik


Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
I Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe det optimale faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe de rigtige beslutninger på undervisningsområdet. Vores arbejdsopgaver spænder fra betjening af ministeren til udvikling af uddannelsers indhold, mål og kvalitet – alt sammen med et fælles mål om at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.

Placering
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Logo: Børne- og Undervisningsministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.uvm.dk


Børne- og Undervisningsministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1390116/