Klinisk sygeplejespecialist til Hjerne- og Nervesygdomme Senge, Kolding Sygehus

Region Syddanmark

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Sydøstjylland

Vi har oprettet en ny stilling i sengeafdelingen – til DIG, der er ambitiøs og brænder for den faglige kvalitet i den kliniske neurologiske sygepleje. Har du også lyst til at gå foran og vise resultaterne i den kliniske praksis for patienter og pårørende og bidrage til at udbrede ny viden og erfaring i afdelingen, internt i sygehuset, men også nationale og internationale fora.

Vi vil byde dig velkommen ind i én af landets bedste neurologiske afdelinger og tilbyde dig en spændende og selvstændig stilling, som klinisk sygeplejespecialist i et udfordrende speciale som er i en rivende udvikling og ikke mindst som en del af vores dygtige plejeteam.

Du vil være tæt på den kliniske praksis. I tæt samarbejde med vores 2 specialeansvarlige og dine kollegaer og afdelingens kvalitetsmedarbejder ser vi dig arbejde for at tilbyde patienter og deres pårørende den bedste behandling og pleje.

Udviklingen af sygeplejen på Sygehus Lillebælt tager afsæt i målsætningen om ”patienten først” og ”Strategi for udvikling af sygeplejen SLB 2017-2020”.

Disse visioner understøttes i Hjerne- og Nervesygdomme Senge af vores vision om at patienter og pårørende skal kende os på, at vi yder en professionel sygepleje med høj faglig kvalitet i en atmosfære præget af udvikling, respekt, samarbejde og arbejdsglæde.

Hjerne-Nervesygdomme Senge er i nye faciliteter på 7. etage i Patienternes Akutsygehus i Kolding. Vi glæder os over at kunne tilbyde patienterne enestuer og dermed gode muligheder for et respektfyldt samarbejde med patient og pårørende. Siden september 2017 har vi tilbudt trombolysebehandling og vi ser gode resultater.

Vil du være med i et højdespring?

Landspatienttilfredshedsundersøgelsen fra efteråret 2018 viste, at vi på mange parametre ligger over landsgennemsnittet og vores patienter er meget tilfredse med deres forløb hos os. DET ER VI STOLTE AF. Ved ekstern arbejdsmiljøaudit blev bemærket, at vi har en god læringskultur og en høj social kapital. Det er vi OGSÅ stolte af – og viser os, at der er grobund for at lære mere.

Præsentation af sengeafdelingen

Det neurologiske speciale er bredt og har mange forskellige patientkategorier, og som sygeplejerske hos os får du derfor muligheden for at anvende og blive ekspert i hele spekteret af sygeplejen – fra den grundlæggende og instrumentelle til den psyko - sociale sygepleje.

Afdelingens oplærings- og uddannelsesforløb er nytænkende og modtager mange roser fra deltagerne for de gode muligheder for faglig udvikling. En oplæringsansvarlig sygeplejerske guider den nyansatte igennem introduktions- og oplæringsperioden i det første år bl.a. ved refleksionstimer og bedside læring. Samtidig dannes makker med en kollega, så der er mulighed for at sparre med hinanden og hjælpe hinanden inde ved patienten. Desuden er der hjælp at hente ved dygtige tværfaglige samarbejdspartnere f.eks. ergo- og fysioterapeuter og logopæd, der kan guide og støtte i den rehabiliterende sygepleje, der begynder ved patientens indlæggelse.

Der afholdes ugentlige faglige nyhedsmøder og forbedringstavlemøder, hvor man kan få indflydelse på at fastholde og forbedre kvaliteten af behandlingen og sygeplejen.

Vi tilbyder også

 • En spændende stilling, som du selv kan have stor indflydelse på udvikling af
 • Mulighed for stor indflydelse på tilrettelæggelse af vagtplanlægningen, så den passer med fritid og familieliv
 • Der er kort vej mellem ledelse og medarbejdere
 • Afdelingens værdier udleves i praksis og opleves af patienter og pårørende
 • Et arbejdsmiljø præget af udvikling, respekt, samarbejde og arbejdsglæde og hvor humor og fælleskab er en vigtig del af hverdagen
 • Et netværk med sygehusets øvrige kliniske sygeplejespecialister

Opgaverne – akutte og rehabiliterende sygepleje

Opgaverne i afdelingen er meget varierede. Du har mulighed for at arbejde med både den akutte og den mere specialiserede sygepleje. Vi arbejder med tildelt patientsygepleje.

Patienterne indlægges akut og derfor er en arbejdsdag i det akutte afsnit yderst varieret. Sygeplejen er kompleks og der stilles store krav til fagligheden, som er rettet mod observation, koordinering, planlægning, information og samtaler med patienter og pårørende i krise.

Patientforløbene i rehabiliteringsfasen er ofte på to uger. Det giver optimale rammer for at opbygge et struktureret patientforløb og se resultaterne af den rehabiliterende indsats. Den rehabiliterende sygepleje er rettet mod grundlæggende sygepleje, inklusive instrumentelle opgaver, observation, koordinering, planlægning, pædagogisk kommunikation og et tæt samarbejde med patient og pårørende og det tværfaglige team.

Behandling og pleje af den neurologiske patient planlægges og udføres i et tæt samarbejde med læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer og talepædagoger.

Det Udkørende Apopleksiteam (DUA) består af én af vores sygeplejersker, en fysioterapeut, en ergoterapeut og en logopæd. De følger op på den neurologiske behandling i patientens hjem og er bindeled til kommunens rehabiliteringstilbud. Der er desuden et tæt samarbejde med Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium og primær sektor.

Hjerne- Nervesygdomme Senge har plads til 27 patienter med forskellige neurologiske sygdomme f.eks. apopleksi, epilepsi, tumor cerebri, parkinson, neuroinfektioner, sclerose og ALS m.fl.

Opgaver

Du kommer til at arbejde med udvikling og forskning i den kliniske sygepleje i patientforløbene. Opgaverne skal tage afsæt i den kliniske praksis, være relevant for afdelingen og tilføre ny viden. Det kan f.eks. være følgende opgaver:

 • Styrke sygeplejefaglig refleksion og læring
 • Identificere og analysere kliniske problemstillinger med henblik på at udøve forskningsbaseret praksis for derved at sikre patienten den højest mulige sygeplejekvalitet
 • Lede og vejlede i sygeplejefaglige projekter
 • Fastholde og implementere nye tiltag
 • Vejledning i projekter i afdelingen
 • Omsætte og italesætte Sygehus Lillebælts sygeplejefaglige strategi og referenceramme
 • Facilitere implementering af udviklingsprojekter og forskningsresultater
 • Udarbejde og implementere kliniske retningslinjer
 • Fungere som sygeplejefaglig rådgiver for afdelingssygeplejersken og afdelingsledelsen
 • Undervise og vejlede sygeplejersker, Social – og sundhedsassistenter og andre faggrupper
 • Medansvarlig for at skabe et aktivt udviklingsmiljø i afdelingen
 • Deltage på nationale og internationale konferencer med egne bidrag

Vi forventer af dig

 • At du brænder for at sætte patienten først
 • At du brænder for at være i klinisk praksis og leverer høj kvalitet i sygeplejen
 • At du kan lide at tage ansvar for at udvikle sygeplejen
 • At du kan se potentialet i dine kollegaer og besidder høj samarbejdsevne – formår at skabe et aktivt og tillidsvækkende samarbejde på tværs af alle faggrupper
 • At du er fleksibel, venlig og imødekommende
 • At du er initiativrig og kan arbejde selvstændigt og vedholdende
 • At du er glad og stolt af dit fag
 • At du har stærke kommunikative evner – både mundtligt og skriftligt
 • At du trives med at være i et krydsfelt med mange forskellige opgaver og samarbejdspartnere
 • At du afspejler Sygehus Lillebælts visioner og værdier

Kvalifikationer

Vi ønsker stillingen besat med en uddannet sygeplejerske med flere års erfaring indenfor neurologisk – eller medicinsk sygepleje. Du skal gerne have dokumenteret udviklings- eller forskningsarbejde og gerne erfaring med undervisning og formidling.

Uddannelseskrav

Relevant Videregående uddannelse inden for sygepleje, gerne Cand. cur eller Master i klinisk sygepleje

Erfaring

 • Erfaring med klinisk sygepleje – gerne inden for neurologi
 • Erfaring med undervisning og formidling til egne faggrupper
 • Erfaring med projektarbejde og evt. forskning i sygepleje

Mere om stillingen

Stillingen er på 37 timer om ugen og knyttet til sengeafsnittet.

Aflønning sker efter overenskomst indgået mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner

Du kan forvente at have 2 administrative dage om ugen og 3 vagter (dag, aften eller nat) i plejen.

Der er mulighed for udvikling af dine egne kompetencer via kurser, konferencer og evt. Ph.d forløb.

Stillingerne skal besættes den 01.01. 2020 eller efter aftale. Vi venter gerne på den rette.

Ansøgningsfrist den 15.11. 2019. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 47.

Alt i alt søger vi en dedikeret Klinisk sygeplejespecialist, der brænder for at yde patienten og dennes pårørende det bedste. Har du den rette personlighed og de rette faglige kompetencer, tager vi ansvar for at guide og introducere – oplære dig ud fra dit behov med bl.a. din oplæringsansvarlige ved din side.

Vil du høre mere om stillingerne, så er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Hanna Lyhne på 7636 0380.

Link til vores hjemmeside: Hjerne- og Nervesygdomme

Vi modtager gerne din ansøgning via nedenstående link.


Ansøgningsfrist d. 15.11.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Deltidsjob
Fuldtidsjob
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1397105/