Afdelingsleder til Frederiksholm

Københavns Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Arbejdet med udsatte børn, unge og familier forandrer sig i retning af flere forebyggende indsatser, færre anbringelser og et tættere samarbejde med familie og netværk. Derfor er vi på udkig efter en afdelingsleder, der kan indgå aktivt i den udvikling og sætte ressourcer i spil, uden at miste blikket for kerneopgaven og den daglige ledelse af medarbejderne.

Om Frederiksholm
Som en del af Center for Fleksible Løsninger og Boformer bidrager vi til at løse akutopgaven i Københavns Kommune, primært for børn i alderen 4-14 år, men vi er også anbringelsesmulighed for børn under fem år i forbindelse med søskendeanbringelser, eller når andre særlige forhold taler for det.

Frederiksholm modtager børn og unge døgnet rundt, året rundt, og inden for rammerne af akutanbringelsen arbejder vi med udgangspunkt i det enkelte barn/ung med:

 • at varetage den daglige omsorg for barnet/den unge og imødekomme barnets/den unges særlige behov
 • at sætte fokus på barnet/den unge som en del af sin hele familie og netværk
 • i størst muligt omfang at bevare barnets/den unges hidtidige liv, så barnet/den unge forbliver i skole, daginstitution, fritidstilbud, og at venner og andre relationer bevares under anbringelsen
 • at indgå i et tæt samarbejde med forældre og myndighed
 • at bidrage til § 50 undersøgelsen gennem målrettede mundtlige og skriftlige beskrivelser

Nye indsatser
Frederiksholm har på baggrund af behov omstillet og udviklet nye indsatser for børn, unge og familier i hjemmet og arbejder desuden med:

 • Familiebehandling: Frederiksholm tilbyder familiebehandling i familiens hjem; intensiv støtte i form af socialpædagogiske tiltag, vejledning og praktisk støtte
 • Familieanbringelser: Frederiksholm tilbyder, at forældre kan anbringes sammen med deres børn i en særligt indrettet familieafdeling, hvor forældrene støttes i at udvikle deres omsorgskompetencer i forhold til deres børn. Dette er en mulighed for forældre med børn i alderen 0-18 år
 • Akut familiestøtte: I samarbejde med anden institution i centret tilbyder Frederiksholm akut familiestøtte. Det er en indsats målrettet udsatte børn, unge og deres familier i akutte situationer – en indsats i familien her og nu, så anbringelse kan forebygges

Arbejdsgrundlag
Arbejdet på Frederiksholm baserer sig på tydelige værdier og systematiske arbejdsmetoder. Frederiksholms værdigrundlag og faglige udgangspunkt baserer sig på virksomhedsteorien, som den beskrives af Pär Nygren. Vi arbejder løsningsfokuseret og bruger metoder fra Signs of Safety.

Din position
Som afdelingsleder varetager du den daglige ledelse af Frederiksholm. Du refererer til institutionslederen og indgår i afdelingsleder fællesskab sammen med akutinstitutionernes to øvrige afdelingsledere.

Her fastlægges de tre institutioners samlede faglige og organisatoriske strategi.

Dit udgangspunkt er din egen institution, men du opererer både i centret og i Borgercenter Børn og Unge. Hertil kommer forskellige samarbejdsrelationer med andre fagprofessionelle såvel som frivillige, almene og private aktører. Som afdelingsleder indgår du aktivt i udviklingen af området og er en vigtig medspiller i det styrkede samarbejde med myndighed i den fælles omstilling af børne- og ungeområdet, Tæt på Familien.

Dine opgaver
Du skal i samarbejde med institutionslederen lede institutionen og dens medarbejdere sikkert videre af de faglige og strategiske spor, der er lagt for området.

Du skal blandt andet

 • sørge for en sikker drift og kompetent faglig udvikling af såvel medarbejdere som institution.
 • medvirke til at sikre at opgaveløsningen lever op til kvalitetsreformen jævnfør lov om socialtilsyn.
 • sikre at indsatserne og Frederiksholms faglige grundlag er i tråd med det strategiske og faglige fokus i center, borgercenter og forvaltning.
 • sikre et sundt og et sikkert arbejdsmiljø samt en god medarbejdertrivsel.

Vi forventer, at du

 • har en relevant uddannelse evt. suppleret med videreuddannelse indenfor ledelse
 • har erfaring med ledelse af medarbejdere, drift i form af vagtplan, styring af ressourcer samt daglig betjening af kontantkasse
 • har erfaring med faglig udvikling og en udviklet evne for at kunne omsætte denne direkte i praksis
 • har kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation
 • er fagligt velkonsolideret gennem flere års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge, deres familier og netværk
 • kommunikerer tydeligt og præcist både mundtligt og skriftligt

Vi tilbyder
Du bliver en del af et veldrevet hus med høj faglig integritet og et tæt og uformelt arbejdsfællesskab. Du bliver afdelingsleder for i alt 20 medarbejdere, heraf 10 fuldtidsansatte pædagoger, en psykolog og en socialrådgiver. Og så får du muligheden for at sikre, at Frederiksholm også i fremtiden står stærkt i arbejdet – og samarbejdet med udsatte børn, unge og familier i København.

Praktisk
Læs mere om Frederiksholm på https://fibo.kk.dk

Læs mere om Tæt på Familien på https://www.kk.dk/taet-paa-familien

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter overenskomst, kvalifikationer og erfaring jævnfør principperne i Ny Løn.

Tiltrædelse den 1. januar 2020.

Mere information
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte institutionsleder Helle Hummelgaard på 8256 2070 den 23. oktober efter kl. 13:00.

Søg via nedenstående link senest den 25. oktober 2019
Samtaler finder sted den 6. november 2019.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 25.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Humaniora
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
SocialvæsenKøbenhavns Kommune - hurtigt overblik


Københavns Kommune
Københavns Kommune
I Koncern IT arbejder vi for et digitalt København. Gennem digitalisering frigør vi ressourcer til, at 45.000 ansatte i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Vi leverer IT – fra infrastruktur til robotter og apps – og rådgiver forvaltningerne om digitale muligheder, så løsningerne bliver de bedste for Københavns Kommune og borgerne. Det er vores opgave at opretholde en effektiv og sikker IT-drift og understøtte Københavns digitale udvikling.

Placering
Borups Allé 177
2400 København NV
Logo: Københavns Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://koncernit.kk.dk/


Københavns Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1397632/