Pædagogisk leder til det særlige dagtilbud Guldregn i Specialklyngen

Københavns Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Specialklyngen søger en pædagogisk leder til Guldregn. Stillingen er på 37 timer ugentligt og er til besættelse den 1. januar 2019.

Guldregn er et særligt dagtilbud beliggende på Lykkebovej i Valby. Guldregn er normeret til 28 børn i alderen 0-6 år. Alle børn, der er visiteret, har vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Børnenes udfordringer er meget forskellige og spænder mellem børn med fx en vidtgående autismediagnose og børn med varige multiple funktionsnedsættelser. Børnene er fordelt på fem stuer og åbningstiden er fra kl. 7.15 til 16.15.

De fælles pædagogiske og terapeutiske mål er rettet imod udviklingen af det enkelte barns ressourcer og personlighed, gennem oplevelsen af en meningsfuld og indholdsrig hverdag.

Guldregn, fokuserer på at udvikle og fastholde høj faglig kvalitet.

Guldregn har gode fysiske faciliteter, et stort lyst hus, som er omgivet af en stor nyistandsat legeplads.

Om Specialklyngen
Specialklyngen består af seks særlige dagtilbud for børn i alderen 0 til 6 år. De seks institutioner Guldregn, Wagnersvej, Troldpilen, Hvalen, Krudtmøllen og De Fire Birke er beliggende forskellige steder i København.

Specialklyngen har ansat pædagoger, medhjælpere, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt teknisk og administrativt personale, som samarbejder tværfagligt.

I 2019 og 2020 gennemgår alle specialklyngens pædagoger et efteruddannelsesforløb: Komplekse kommunikationsindsatser og relationskompetencer.

Specialklyngen har formuleret sin kerneopgave således: Vi skaber rammer for, at børn med særlige behov får de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring til at mestre livet. Dette gøres i samarbejde med børnenes forældre.

Vi søger en pædagogisk leder, som

  • er uddannet pædagog og har relevant ledelseserfaring og gerne en diplomuddannelse
  • har erfaring med personaleledelse, er lyttende og nysgerrig og kan bedrive nærværende og tillidsbaseret ledelse
  • har erfaring fra specialområdet
  • kan give faglig og metodisk sparring til medarbejderne
  • har et insisterende fokus på børns trivsel og udvikling
  • ser forældrene som vigtige og værdifulde medspillere i samarbejdet omkring deres børn
  • kan se værdien i tværfagligt samarbejde som et positivt bidrag til kerneopgaven og arbejdsfællesskabet
  • ser ”Orden i Butikken” som forudsætning for udvikling og pædagogisk fokus
  • har personlig gennemslagskraft og modet til at skabe retning i arbejdet med tydelige mål og forventninger

Klyngeledelsesteamet
Som kommende pædagogisk leder vil du blive en del af et udviklingsorienteret ledelsesteam med forskellige kompetencer: seks pædagogiske ledere og en klyngeleder.

I ledelsesteamet har vi fokus på tæt samarbejde mellem TRIO, Lokal MED, forældrebestyrelse- og råd m.m.

Med udgangspunkt i vores forskellige kompetencer har hver enkelt leder tværgående opgaver på tværs af klyngen.

Ledelsesteamet er drivkraften for klyngens udvikling, og det er ledelsen, som står i spidsen for de forandringsprocesser, der finder sted nu og fremover. Det stiller krav om en ledelse, som kan arbejde med klare mål og forventninger i dagligdagen, og som kan sikre, at alle klyngens medarbejdere arbejder i en fælles retning.

Brænder du for faglig ledelse, har du høje ambitioner for det gode børneliv, er du udviklingsorienteret og vil du gerne videreuddanne dig i forhold til ledelse og pædagogik, er det måske netop dig, vi søger.

Klyngeledelsesprofil
Børne- og ungdomsforvaltningen har forventninger til, hvilke kompetencer et klyngeledelsesteam skal besidde, og hvilke indsatsområder klyngeledelsen skal prioritere, for at det har en god effekt på barnets udvikling.

Forventningerne er beskrevet i en klyngeledelsesprofil for de københavnske klyngeledelser.

Denne kan rekvireres ved at sende en mail til Klyngeleder Britt Riese-Andersen: brries@kk.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsesområdet er Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem LFS og Københavns Kommune.

Ved eventuel ansættelse indhentes straffe- og børneattester, og det er en forudsætning, at det er muligt at indhente referencer, hvis man skal tilbydes stillingen i Guldregn.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte klyngeleder Britt Riese-Andersen på 2326 3639.

Besøg Guldregns hjemmeside på http://guldregn.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=716782

Søg via nedenstående link senest fredag den 25. oktober 2019
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 31. oktober.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 25.10.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Human Resources
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningKøbenhavns Kommune - hurtigt overblik


Københavns Kommune
Københavns Kommune
I Koncern IT arbejder vi for et digitalt København. Gennem digitalisering frigør vi ressourcer til, at 45.000 ansatte i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Vi leverer IT – fra infrastruktur til robotter og apps – og rådgiver forvaltningerne om digitale muligheder, så løsningerne bliver de bedste for Københavns Kommune og borgerne. Det er vores opgave at opretholde en effektiv og sikker IT-drift og understøtte Københavns digitale udvikling.

Placering
Borups Allé 177
2400 København NV
Logo: Københavns Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://koncernit.kk.dk/


Københavns Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1397655/