Økonomisk Institut søger holdundervisere

Københavns Universitet (KU)

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Økonomisk Institut søger holdundervisere
Under forbehold af bevillingsmæssig dækning samt oprettelse af det forventede antal hold vil der fra 1. februar 2020 være et antal tidsbegrænsede stillinger som holdundervisere (hjælpelærere og undervisningsassistenter) ledige til dækning af holdundervisningen i følgende fag:

BA obligatoriske fag:

 • Erhvervsøkonomi
 • Matematik A og B (Der ansættes KUN færdiguddannede)
 • Samfundsbeskrivelse A og B
 • Økonomiske principper A og B
 • Makroøkonomi I og II
 • Mikroøkonomi I og II
 • Sandsynlighedsteori og statistik
 • Økonomisk Historie
 • Økonometri I
 • Econometrics II

Valgfag på bachelor og kandidatuddannelsen

 • Macroeconomics III (ansøgning skal skrives på engelsk)
 • Microeconomics III (ansøgning skal skrives på engelsk)
 • Introduction to programming and numerical analysis
 • Multivariate Financial and Macro Econometrics

En beskrivelse af fagene på Økonomisk Institut, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, kan ses i kursuskataloget.

Jobbeskrivelse
Holdunderviseren skal varetage undervisning på fagenes øvelseshold med op til ca 40 studerende inden for opgaveregning, opgavegennemgang og opgaveretning. For stillingsgruppen ”Undervisningsassistent” kan der endvidere være mulighed for eksamensopgaveretning. Holdundervisningen er på engelsk i Econometrics II og på valgfagene. Undervisningen ligger inden for tidsrummet kl. 8 til 18 og holdunderviseren forventes, som en del af forberedelsen, at deltage i fagets lærermøder et par gange i løbet af semesteret samt på det 2 dages aflønnede pædagogiske kursus inden semesterstart.

Ansættelsesform:
Holdundervisere ansættes enten som Hjælpelærer eller Undervisningsassistent:

Stillingskategori ”Hjælpelærer”:

Omhandler ansøgere, som er studerende indskrevet på en videregående uddannelse, hovedsageligt Bachelor i Økonomi, hvor den studerende skal have bestået de første 3 semestre inden stillingen søges. Studerende fra andre uddannelser vil kunne komme i betragtning, hvis det vurderes, at den pågældende er fagligt kvalificeret. I faget Samfundsbeskrivelse forventes yderligere erfaring med området fra studenterjob.

Stillingskategori ”Undervisningsassistent”:

Omhandler ansøgere, som har afsluttet sin kandidat uddannelse, primært i økonomi el. lignende. I faget Samfundsbeskrivelse forventes erfaring med området fra job eller studenterjob. I faget Matematik kræves som minimum en BA i matematik eller lignende.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning i kategorien ”Hjælpelærer” sker i henhold til reglerne i overenskomsten mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund (SUL). Timelønnen pr. arbejdstime er 217,87 kr. pr 1. april 2019.
Ansættelse og aflønning som ”Undervisningsassistent” sker i henhold til reglerne i ”Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag af 17. januar 2001” og bestemmelserne for undervisningsassistentstillingen, som beskrevet i ”Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter af 18. september 2015”. Timelønnen pr. arbejdstime er 246,22 kr. pr 1. april 2019.

For begge stillingskategorier aflønnes der for normantallet af fagets holdundervisningslektioner og med en forberedelse på 90 minutters pr lektion samt for opgaveretning efter en for faget defineret tidsnorm. Normantallet af holdlektioner kan ses nederst i fagets kursusbeskrivelse i kursuskataloget.

Ansøgning
Ansøgning skal sendes via Jobportalen (tryk på linket ”SØG STILLINGEN” nederst i opslaget).

Følgende dokumenter skal uploades i den elektroniske ansøgningsformular:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • For Undervisningsassistenter: Både KA og BA bevis inkl. karakterudskrift (i én samlet fil).
 • For Hjælpelærere (studerende): Karakterudskrift fra universitetets selvbetjening (i én samlet fil).
 • Gerne dokumentation for tidligere undervisningsaktiviteter og kursusevalueringer (i én samlet fil). Dog ikke specialer, BA-opgaver, afhandlinger mm da disse IKKE medtages i vurderingen.

I den elektroniske ansøgningsformular angives en prioritering af de fag, du ønsker at undervise i.

Ansøgninger sendt efter ansøgningsfristens udløb kan ikke medtages i ansøgningsrunden.

Ansøgningsfrist: Mandag den 4. november 2019 kl. 23.59.
Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning og efter bedømmelsesperioden er tilendebragt, modtager ansøgeren sin faglige bedømmelse i høring.

Ansøgere, som er bedømt fagligt kvalificeret, prioriteres og der tilbydes samtale i forhold til antallet af ledige stillinger i hvert fag, hvorefter eventuel ansættelse tilbydes.

Ansættelsesprocessen forventes afsluttet primo januar 2019. Alle ansøgere vil modtage svar.
Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos Studieleder Thomas Markussen eller undervisningsplanlægger Elisabeth Casas Casanova. Oplysninger om instituttet og studiet kan ses her.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Kontakt
Thomas Markussen
E-mail: thomas.markussen@econ.ku.dk

Kontakt
Elisabeth Casas Casanova
E-mail: ecc@econ.ku.dk

Info
Ansøgningsfrist: 04-11-2019

Ansættelsesdato: 01-02-2020

Afdeling/Sted: Økonomisk Institut


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 04.11.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Matematik, Fysik & Nano
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Forskning & Udvikling
Rådgivning & Support
Undervisning
Økonomi & ForvaltningKøbenhavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1397790/