AC-konsulent med klinisk baggrund

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Nordjylland
Storkøbenhavn
Sønderjylland
Vestsjælland

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation søger en akademisk medarbejder med relevant klinisk baggrund i fysioterapi, ergoterapi eller en beslægtet, sundhedsfaglig uddannelse. Vores nye kollega skal først og fremmest tage hånd om udvikling, evaluering, dokumentation og formidling inden for området fysisk funktion, fysisk aktivitet og lindring svarende til forskningsklinikkens aktiviteter. Du indgår i Klinikergruppens øvrige udviklings- og forskningsopgaver og udfører AC-opgaver for klinisk leder. Du arbejder selvstændigt med opgaver i tæt samarbejde med klinikere og forskere samt gerne med samarbejdspartnere fra kommunal praksis.

Stillingen er indtil videre en tidsbegrænset 3 årig stilling på 30 timer pr uge med mulighed for at supplere med yderligere 20%, såfremt der kan hjemtages eksterne midler til dækning af løn.

Om stillingen

Som AC-medarbejder med klinisk baggrund har du følgende hovedopgaver:

 • Du understøtter forskningsklinikken med planlægning og gennemførelse af forskellige kliniske programmer herunder ansvar for udførsel og udvikling af relevant fysisk testning, bidrager til fysiske programmer, sikring af testresultater og kvantitative statistiske opgørelser
 • Du bidrager til udviklingsprojekter med alt fra projektbeskrivelse, litteratursøgning, koordination, udførsel samt dokumentation og formidling på udvalgte områder bl.a. i relation til brugerinddragelse, evaluering og effekt i bred forstand inden for rehabilitering og palliation samt koordination af disse felter, så som f.eks. pallierende rehabilitering
 • Du har ansvar for kvalitetssikring, implementering og opfølgning vedr. kliniske udviklings- og forskningsdata inden for det fysiske område
 • Du har ansvar for vedligehold og indkøb af det medicotekniske udstyr i forskningsklinikken
 • Du indgår lejlighedsvis i det kliniske arbejde efter kompetencer og interesser
 • Du udfører AC-opgaver for klinisk leder
 • Du ser dine monofaglige kompetencer som et bidrag til det tværfaglige samarbejde og indtager en interprofessionel position i teamet, hvor læring i samspil med mennesker med livstruende sygdomme udgør en hjørnesten

Ønsker til kandidaten

 • Professionsbachelor og kandidatgrad inden for relevant klinisk område
 • Klinisk erfaring inden for rehabilitering og/eller palliation, gerne inden for REHPAs målgruppe
 • Forskningserfaring/forskningsuddannelse er ønskelig, men ikke et krav
 • Rutineret bruger af Officepakke, statistikprogrammer, referenceprogrammer ol.
 • Nogle års erfaring fra lignende job
 • Erfaring med tværprofessionelt og sektorielt samarbejde

Vi tilbyder

REHPA tilbyder et job med mulighed for at udvikle sig fagligt, afvekslende opgaver og gode kolleger. Vi har en reflekteret venlig og uhøjtidelig omgangstone, samtidig med at vi sætter det faglige niveau højt. Organisatorisk vil du være tilknyttet REHPAs Klinikergruppe og referere til lederen af denne, men samarbejder naturligt på tværs med REHPAs øvrige (forsker-)grupper.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er 3-årig på 30 timer ved REHPA, Odense Universitetshospital. Funktionen har hovedtjenestested hos REHPA i Nyborg, hvor forskningsklinikken ligger. Løn ifølge gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale og gerne tidligere.

Såfremt der kan hjemtages eksterne forskningsmidler, kan stillingen suppleres med yderligere 20%.

Om os

REHPA er det nationale videncenter for rehabilitering og palliation. Vi arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom. Det gør vi i samarbejde med alle relevante fagligheder og aktører for at skabe solide og anvendelige resultater. Videncentret indsamler, producerer og formidler forskningsbaseret viden, der inspirerer og forbedrer praksis, og vores medarbejdere er drevet af et højt fagligt engagement, empati og professionalisme.

En del af videncentrets forskningsaktiviteter gennemføres som femdags rehabiliteringsophold og todages opfølgningsophold for mennesker med livstruende sygdom. Opholdene tilrettelægges for borgere fra hele landet, hvis diagnoser og behov for fysisk, psykisk, social og eksistentiel støtte er sammenfaldende. Opholdene finder sted i rammer, der skaber perspektiv, ro og tryghed i en sårbar situation.

REHPA er administrativt forankret ved Region Syddanmark og tilknyttet Syddansk Universitet. Videncentret har hovedadresse på OUH-Nyborg Sygehus og kontorfaciliteter i København, Aalborg, Aarhus og Holbæk. Videncentrets kliniske rehabiliteringsaktiviteter foregår i Nyborg.

Læs mere om os på www.rehpa.dk

For yderligere oplysninger

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til kontakte klinisk leder Annette Rasmussen på telefon 21 81 18 67.

Ansøgningsfrist og samtaler

Ansøgningsfrist er søndag d. 3. november 2019. Ansættelsessamtaler afholdes fredag d. 8. november 2019 i Nyborg.


Ansøgningsfrist d. 03.11.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Nordjylland
Storkøbenhavn
Sønderjylland
Vestsjælland
Medicinal & Sundhed
Data & analyse
Forskning & Udvikling
IT - Software
Medicinal & SundhedRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1397839/