Sygeplejerske til fast stilling i Hæmatologisk Sengeafsnit

Region Nordjylland

Fuldtidsjob
Nordjylland

Spændende afdeling med et godt kollegialt fællesskab også tværfagligt, med specialiserede sygeplejeopgaver som fx palliations- og kemobehandlinger, men også med vægt på patientens grundlæggende behov for sygepleje.

Hvis ovenstående lyder som en god arbejdsplads for dig, glæder vi os til at høre fra dig.

Vi søger 2 sygeplejersker pr. 1 december 2019 eller efter aftale til ansættelse i Sengeafsnit 7vest.

Hvem er vi?
Hæmatologisk Afdeling har højt specialiseret landsdelsfunktion inden for hæmatologi, og modtager derfor patienter fra hele Region Nordjylland. Afdelingen varetager udredning og behandling af patienter med hæmatologiske sygdomme og i mindre grad af patienter med intern medicinske sygdomme.
Hæmatologisk Afdeling består udover sengeafsnittet af et ambulatorium/daghospital og en forskningsenhed, herunder en klinisk forskningsenhed med henblik på protokollerede behandlinger.

Hæmatologisk sengeafsnit 7vest er et spændende og velfungerende afsnit, som modtager elektive, subakutte og akutte patienter.

På hverdage modtages patienter i afdelingens modtagelse beliggende i Hæmatologisk Ambulatorium, som bemandes af sygeplejersker fra Sengeafsnittet og én fra Ambulatoriet. Aften/nat sker indlæggelse via FAM, hvor patienten kommer i AMA for efterfølgende at blive overflyttet til sengeafsnit 7 Vest, så snart der er plads. Der er derfor en del koordineringsopgaver.

Sengeafsnittet har 24 sengepladser og to permanente enestuer. Vi modtager patienter til behandling af hæmatologiske sygdomme, samt pleje og behandling af bivirkninger, som opstår i forbindelse med sygdom og behandling. De hæmatologiske sygdomme er primært leukæmi, lymfekræft, myelomatose og anæmi, hvor behandlingen primært er Medicinsk Kræftbehandling.

Vi er dygtige til og værdsætter det tværfaglige samarbejde, hvor fokus er på det gode patientforløb, og hvor både patienter og pårørende inddrages. For at kunne skabe sammenhængende pt. forløb er der et tæt samarbejde mellem ambulatorium og sengeafsnit, idet mange patienter veksler mellem at være ambulante og indlagte.

Som sygeplejerske i 7 Vest har man et tæt samarbejde med patient og pårørende gennem behandlingsforløb som strækker sig over ca. et halvt år eller længere. Vi er organiseret i teams, og kan på den baggrund yde en høj specialiseret sygepleje. Der er tværfaglig diagnose-relaterede teams ifm. de store diagnosegrupper, som sikrer at vi er på forkant med udviklingen indenfor behandling og sygepleje til patienterne.
Teamorganiseringen understøtter medindflydelse på flere parametre og baner vejen for en god start og oplæring i afsnittet. Det understøtter også muligheden for at udvikle faglige såvel som personlige kompetencer

Sengeafsnit 7 Vest er et aktivt afsnit, hvor man som sygeplejerske kan udvikle kompetencer indenfor både den grundlæggende sygepleje samt den mere komplekse sygepleje til den alvorligt og kritisk syge patient. Det er ligeledes muligt at udvikle kompetencer inden for det palliative forløb.

Hvad er vi optaget af?
I 7 Vest er der stort fokus på udvikling, kvalitet og arbejdsmiljø. Der er gang i mange tiltag i øjeblikket. Blandt andet kan nævnes implementering af Temp3 (træning, ernæring til medicinske patienter), da netop manglende aktivitet og nedsat fødeindtag er væsentlige problemstillinger hos de hæmatologiske patienter. Begrebsrammen Fundamentals of Care anvendes, som omdrejningspunkt for at beskrive, reflektere over og prioritere sygeplejen i afdelingen. Fokus er relationen til den enkelte patient, kombineret med evidensbaseret praksis, i den kontekst en hospitalsafdeling udgør, da vi ser dette som en mulighed for at yde individuel sygepleje af høj kvalitet.
Desuden er vi optaget af, at skabe en god trivsel med udgangspunkt i medansvar, medindflydelse og fællesskab.

Sengeafsnittet uddanner såvel sygeplejersker som social- og sundhedsassistenter. Der er tilknyttet en sygeplejerske med særlig klinisk funktion inden for uddannelse, 3 kliniske vejledere og en praktikvejleder. Den daglige vejledning af uddannelsessøgende varetages af alle sygeplejersker i afdelingen.

I 7 Vest lægges vægt på personalets trivsel og tjenestetidsplanen udarbejdes med udgangspunkt i Min Tid, hvor den enkelte sygeplejerske ønsker, så der tages højde for private aftaler. Ønskerne tilgodeses i den udstrækning, kontinuiteten i det daglige fremmøde tillader det.

Hvad søger vi:

 • Sygeplejerske som har minimum 2 års erfaring, gerne Hæmatologisk erfaring og gerne kendskab til medicinsk kræftbehandling.
 • Sygeplejerske der har modenhed og lyst til at lære os og vores afdeling at kende.
 • Sygeplejerske som kan bevare roen og have overblikket over komplekse patient forløb
 • Sygeplejerske der er ansvarsbevidst og initiativrig.Tør at "springe ud i det" og vil udfordres og udvikles både på det faglige og personlige plan.
 • Sygeplejerske der har gode tværfaglige samarbejdsevner
 • Sygeplejerske der er opsøgende, helhedstænkende og løsningsorienteret
 • Sygeplejerske der tør yde omsorg for den alvorligt syge patient i en tæt relation.
 • Sygeplejerske der har interesse for uddannelse af elever/studerende
 • Sygeplejerske som vil udøve og engagere sig i den gode sygepleje baseret på FoC.
 • Sygeplejerske der ønsker personlig udvikling og udvikling af den kliniske sygepleje
 • Sygeplejerske som deltager aktiv og positivt i forandringsprocesser og bidrager til det gode arbejdsmiljø

Hvad kan vi tilbyde:

 • Et godt arbejdsmiljø baseret på et super kollegialt samarbejde
 • Yderst velfungerende tværfaglig samarbejde
 • Spændende og uforudsigelig hverdag
 • Inddragelse og løsningsorienteret tilgang baseret på gensidig tillid og dialog
 • Engageret kollegaer, med høj sygeplejefaglig viden
 • Medindflydelse og medinddragelse
 • Team organisering, hvor du bliver tilknyttet et team
 • Tilknyttet til Mentor.
 • Veltilrettelagt introduktionsprogam, med ugentlige samtaler og indiviuel oplæring
 • Arbejdsweekend hver 3 uge
 • Fortrinsvis to hold skift med enten dag/aften eller dag/nat

Brug for yderligere oplysninger:
Så kan du kontakte Afsnitsledende sygeplejerske Majbritt Bøgh Riis på 97 663866/24426401.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
Ansøgningsfrist: d. 18 november 2019
Samtaler forventes afholdt i uge 47

Fakta Arbejdssted Aalborg Universitetshospital

Adresse Aalborg Universitetshospital
Klinik Kirurgi og kræftbehandling
Hæmatologisk afd.
Hobrovej 18-22

Arbejdstid Fuldtid

Varighed Fast ansættelse

Ansøgningsfrist 18. november 2019

Tiltrædelse 01. december 2019

Kontakt Kontaktperson Majbritt Bøgh Riis
Mail: mbr@rn.dk Tlf: 24426401


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 18.11.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Medicinal & Sundhed
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Nordjylland - hurtigt overblik


Logo: Region Nordjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Region Nordjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1397947/