Helhedsleder/Skoleleder til GODT BARNELIV i Vorgod-Barde

Ringkøbing-Skjern Kommune

Fuldtidsjob
Vestjylland

GODT BARNELIV i Vorgod-Barde søger helhedsleder/skoleleder med tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale.

GODT BARNELIV er en kommunal helhed bestående af grundskole, dagpleje, børnehave og SFO.

I skoledelen er der ca. 144 elever fra 0. til 6.klasse, hvor mere end 70 elever er tilmeldt SFO. Der er 18 ansatte på skolen og i SFO’en. I børnehaven er er der 86 børn, og den tilhørende dagpleje omfatter pt. 7 dagplejere med 3-4 børn hver.

GODT BARNELIV er kendetegnet ved en velimplementeret helhedstanke, hvor vi sammen har et fælles mål – at hjælpe børnene til at lykkes. Nøgleordene i forhold til målet er ”Fællesskab, læring og talent.”

Vorgod-Barde er et aktivt lokalsamfund med en stort borgerinvolvering. GODT BARNELIV er en vigtig medspiller i udviklingen af lokalsamfundet, og er blandt andet kendetegnet ved et stort og positivt forældreengagement.

GODT BARNELIV søger helhedsleder med daglig ledelse af skoledelen. Helhedslederen varetager og er ansvarlig for den daglige ledelse af skoledelen. Helhedslederen placeres på niveau 3 og refererer til fagchefen. Dagtilbudslederen varetager og er ansvarlig for den daglige ledelse i dagtilbuddet og SFO’en, og er placeret på niveau 4 og refererer til helhedslederen.

Helhedslederen har et særligt ansvar for en strategisk funderet udviklingsindsats med udgangspunkt i politiske og lovmæssige målsætninger. Det er vigtigt at tilstræbe konsensus mellem de forskellige ledelsesled, så beslutninger så vidt muligt træffes i fællesskab. Det forventes, at fokus i høj grad er at sikre en god, udviklende og tværfaglig indsats for barnet.

I GODT BARNELIV lægger vi stor vægt på en rolig og uformel kultur med autentiske rollemodeller, et ligeværdigt fællesskab, gensidig respekt og engagement. For os er det vigtigt at skabe gode, trygge og tillidsfulde relationer mellem børn, personale og forældre for at sikre, at intentionerne i henholdsvis Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven opfyldes.

I Ringkøbing-Skjern Kommunes skoler og dagtilbud arbejdes der ud fra en systemisk tænkning med et anerkendende børnesyn som omdrejningspunkt, og der lægges stor vægt på samarbejde med både elever, forældre, medarbejdere og Administrationen.

Funktionsprofil
Skolelederen har det faglige, økonomiske samt ledelsesmæssige ansvar for drift og udvikling af skolen inden for rammerne af Folkeskoleloven samt Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker.

Skolelederens primære opgaver:

 • At sætte klar og tydelig retning for skolen og for helheden
 • Gennemføre intentionerne i folkeskolereformen i bred forstand
 • Implementere Børn- og Familieudvalgets politikker samt andre politikker der er relevant for opgaveløsningen
 • At understøtte arbejdet med lærende fællesskaber blandt medarbejderne
 • At lede de professionelle læringsfællesskaber praksisnært med fokus på elevernes faglige progression og trivsel
 • At sikre gode overgange for børnene i helheden

Minimumsprofil

 • Relevant faglig uddannelse, gerne suppleret med en lederuddannelse
 • Gerne ledelsesmæssig erfaring med fokus på praksisnær ledelse
 • Forståelse for ledelse af professionelle læringsfællesskaber
 • Evner at arbejde strategisk for eget ansvarsområde i samspil med den øvrige organisation i Dagtilbud og Undervisning samt resten af kommunen
 • Evner at sætte relevant lokale mål i samarbejde med skolebestyrelsen og medarbejderne
 • Er synlig og tydelig i sin ledelse

Nødvendige personlige kvalifikationer

 • God rollemodel gennem egne handlinger
 • Visionær med stort præstationsdrive og engagement
 • Ordentlig, lyttende, nysgerrig og handlingsorienteret
 • Kan styre og stimulere mange forandringsprocesser under komplekse betingelser
 • Udviser initiativ og udholdenhed i forhold til at gennemføre meningsfulde forandringer
 • Empatisk personlighed, der kan skabe tillid og gode relationer til både medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere

Løn- og ansættelsesvilkår
Lederen af GODT BARNELIV i Vorgod-Barde er ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune og indplaceres på niveau 3 med ledelsesmæssig reference til Fagchefen for Dagtilbud og Undervisning. I daglig praksis er den ledelsesmæssige reference til en afdelingsleder i administrationen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsesprocedure og tidsplan
Ansøgningsfrist: Søndag den 10. november 2019.
Ansættelsessamtalerne holdes onsdag den 20. november 2019 med eventuel 2. samtale mandag den 25. november 2019.

Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgningen sendes elektronisk. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”Send ansøgning” under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og CV samt relevante bilag i PDF eller DOCX format.
Ringkøbing-Skjern Kommune indhenter referencer, så vedhæft også en referenceliste.

Yderligere oplysninger
Du kan indhente yderligere oplysninger i Dagtilbud og Undervisning v/afdelingsleder Annette Ørskov på tlf. 20 18 32 95 eller hos Birgitte Boe Rinder på tlf. 99 74 27 31
Der indhentes børneattest på den, der ansættes.

Der henvises endvidere til hjemmesiderne www.vorgodbardeskole.dk og http://godtbarneliv.dk

Ansøgere er velkommen til at besøge skolen forud for ansøgning til stillingen. Kontakt da Birgitte Boe Rinder for en aftale på tlf. 99 74 27 31.

Send ansøgning

Helhedsleder/Skoleleder til GODT BARNELIV i Vorgod-Barde
GODT BARNELIV i Vorgod-Barde søger helhedsleder/skoleleder med tiltrædelse 1. januar 2020 eller efter aftale.

GODT BARNELIV er en kommunal helhed bestående af grundskole, dagpleje, børnehave og SFO.

I skoledelen er der ca. 144 elever fra 0. til 6.klasse, hvor mere end 70 elever er tilmeldt SFO. Der er 18 ansatte på skolen og i SFO’en. I børnehaven er er der 86 børn, og den tilhørende dagpleje omfatter pt. 7 dagplejere med 3-4 børn hver.

GODT BARNELIV er kendetegnet ved en velimplementeret helhedstanke, hvor vi sammen har et fælles mål – at hjælpe børnene til at lykkes. Nøgleordene i forhold til målet er ”Fællesskab, læring og talent.”

Vorgod-Barde er et aktivt lokalsamfund med en stort borgerinvolvering. GODT BARNELIV er en vigtig medspiller i udviklingen af lokalsamfundet, og er blandt andet kendetegnet ved et stort og positivt forældreengagement.

GODT BARNELIV søger helhedsleder med daglig ledelse af skoledelen. Helhedslederen varetager og er ansvarlig for den daglige ledelse af skoledelen. Helhedslederen placeres på niveau 3 og refererer til fagchefen. Dagtilbudslederen varetager og er ansvarlig for den daglige ledelse i dagtilbuddet og SFO’en, og er placeret på niveau 4 og refererer til helhedslederen.

Helhedslederen har et særligt ansvar for en strategisk funderet udviklingsindsats med udgangspunkt i politiske og lovmæssige målsætninger. Det er vigtigt at tilstræbe konsensus mellem de forskellige ledelsesled, så beslutninger så vidt muligt træffes i fællesskab. Det forventes, at fokus i høj grad er at sikre en god, udviklende og tværfaglig indsats for barnet.

I GODT BARNELIV lægger vi stor vægt på en rolig og uformel kultur med autentiske rollemodeller, et ligeværdigt fællesskab, gensidig respekt og engagement. For os er det vigtigt at skabe gode, trygge og tillidsfulde relationer mellem børn, personale og forældre for at sikre, at intentionerne i henholdsvis Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven opfyldes.

I Ringkøbing-Skjern Kommunes skoler og dagtilbud arbejdes der ud fra en systemisk tænkning med et anerkendende børnesyn som omdrejningspunkt, og der lægges stor vægt på samarbejde med både elever, forældre, medarbejdere og Administrationen.

Funktionsprofil
Skolelederen har det faglige, økonomiske samt ledelsesmæssige ansvar for drift og udvikling af skolen inden for rammerne af Folkeskoleloven samt Ringkøbing-Skjern Kommunes politikker.

Skolelederens primære opgaver:

 • At sætte klar og tydelig retning for skolen og for helheden
 • Gennemføre intentionerne i folkeskolereformen i bred forstand
 • Implementere Børn- og Familieudvalgets politikker samt andre politikker der er relevant for opgaveløsningen
 • At understøtte arbejdet med lærende fællesskaber blandt medarbejderne
 • At lede de professionelle læringsfællesskaber praksisnært med fokus på elevernes faglige progression og trivsel
 • At sikre gode overgange for børnene i helheden

Minimumsprofil

 • Relevant faglig uddannelse, gerne suppleret med en lederuddannelse
 • Gerne ledelsesmæssig erfaring med fokus på praksisnær ledelse
 • Forståelse for ledelse af professionelle læringsfællesskaber
 • Evner at arbejde strategisk for eget ansvarsområde i samspil med den øvrige organisation i Dagtilbud og Undervisning samt resten af kommunen
 • Evner at sætte relevant lokale mål i samarbejde med skolebestyrelsen og medarbejderne
 • Er synlig og tydelig i sin ledelse

Nødvendige personlige kvalifikationer

 • God rollemodel gennem egne handlinger
 • Visionær med stort præstationsdrive og engagement
 • Ordentlig, lyttende, nysgerrig og handlingsorienteret
 • Kan styre og stimulere mange forandringsprocesser under komplekse betingelser
 • Udviser initiativ og udholdenhed i forhold til at gennemføre meningsfulde forandringer
 • Empatisk personlighed, der kan skabe tillid og gode relationer til både medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere

Løn- og ansættelsesvilkår
Lederen af GODT BARNELIV i Vorgod-Barde er ansat i Ringkøbing-Skjern Kommune og indplaceres på niveau 3 med ledelsesmæssig reference til Fagchefen for Dagtilbud og Undervisning. I daglig praksis er den ledelsesmæssige reference til en afdelingsleder i administrationen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsesprocedure og tidsplan
Ansøgningsfrist: Søndag den 10. november 2019.
Ansættelsessamtalerne holdes onsdag den 20. november 2019 med eventuel 2. samtale mandag den 25. november 2019.

Ringkøbing-Skjern Kommune henstiller til, at ansøgningen sendes elektronisk. Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen ”Send ansøgning” under selve stillingsopslaget. Vedhæft din ansøgning og CV samt relevante bilag i PDF eller DOCX format.
Ringkøbing-Skjern Kommune indhenter referencer, så vedhæft også en referenceliste.

Yderligere oplysninger
Du kan indhente yderligere oplysninger i Dagtilbud og Undervisning v/afdelingsleder Annette Ørskov på tlf. 20 18 32 95 eller hos Birgitte Boe Rinder på tlf. 99 74 27 31
Der indhentes børneattest på den, der ansættes.

Der henvises endvidere til hjemmesiderne www.vorgodbardeskole.dk og http://godtbarneliv.dk

Ansøgere er velkommen til at besøge skolen forud for ansøgning til stillingen. Kontakt da Birgitte Boe Rinder for en aftale på tlf. 99 74 27 31.

Ringkøbing-Skjern Kommune · Ved Fjorden 6 · 6950 Ringkøbing · post@rksk.dk · rksk.dk

Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 10.11.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Vestjylland
Humaniora
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Socialvæsen
UndervisningRingkøbing-Skjern Kommune - hurtigt overblik


Placering
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Logo: Ringkøbing-Skjern Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

300

ansatte med videregående uddannelse

50
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

100
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.rksk.dk/


Ringkøbing-Skjern Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1398145/