Afdelingslæge, Urologi

Region Hovedstaden

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

En stilling som afdelingslæge ved Afdeling for Urinvejssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital er ledige til besættelse 01.12.2019 eller snarest derefter. Stillingen er primært tilknyttet urothelteamet på Herlev matriklen, og indebærer også akut vagtforpligtelse på Herlev matriklen.

Herlev og Gentofte Hospital er et universitetshospital med normeret 976 sengepladser og ét ud af fire akuthospitaler i Region Hovedstaden. På Gentofte matriklen er der urologisk sengeafsnit, ambulatorium samt stor elektiv operationsaktivitet alle hverdage (afd. lukker kl. 20 fredag aften) indenfor benign urologi, mens Herlev matriklen varetager al akut funktion samt såvel ambulant som stationær kræftbehandling. Afdeling for Urinvejssygdommes primære optageområde for kræftdiagnoser dækker aktuelt 1,3 million borgere i Region Hovedstaden. Al behandling af urinvejssten, LUTS og anden benign urologi varetages for hele regionen svarende til 1,8 millioner borgere. Afdelingen modtager også alle akutte urologiske voksne patienter fra hele regionen undtagen nyretraumer og akutte genindlæggelser af patienter med forløb på Urologisk Klinik, Rigshospitalet.

Afdelingen varetager al urologi på voksne, samt akut behandling af torsio testis på børn (men ikke børneurologi). Afdelingen modtager patienter til højt specialiseret behandling indenfor følgende områder: Prostatacancer, blærecancer egnet til cystectomi og blærerekonstruktion, behandling af inkontinens hos mænd, neurogene og inflammatoriske blærelidelser, binyrekirurgi, erektiv dysfunktion og perkutan sten- og tumorkirurgi. Patienter med urinvejssten fra Færøerne og Grønland modtages også til behandling, ligesom der udføres ESWL behandling og ydes assistance til stenoperationer på børn fra børnekirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Udviklingen af robotassisteret laparoskopisk kirurgi prioriteres, og afdelingen deltager i driften af Robotcenteret i Region Hovedstaden beliggende på Herlev matriklen. Apparatur til ESWL-behandling findes på Gentofte matriklen.

Til Afdeling for Urinvejssygdomme er knyttet laboratorier til varetagelse af urodynamiske undersøgelser. Afdelingen har specialiseret ultralydsfunktion, som varetages af specialuddannede overlæger og afdelingslæger. Urologisk forskningsenhed er meget aktiv med fokus på prostatacancer, blærecancer, LUTS og andrologi (tre PhD studerende, en forskningsårs studerende). Derudover forskes klinisk indenfor nyrecancer og urinvejssten.

Afdelingen har et tæt samarbejde med følgende afdelinger: Onkologi, radiologi anæstesi, gynækologi, medicinsk endokrinologi, klinisk biokemi og nefrologi. Der afholdes således skemalagte tværfaglige konferencer med relevante specialer (MDT) indenfor prostata-, blære- og nyrekræft samt urinvejssten minimum to gange for hvert område om ugen. LUTS-team afholder skemalagte konferencer ugentligt.

Aktuelt råder afdelingen over 100 senge, samt for- og efterundersøgelsesambulatorier med 22 lægespor dagligt. Den samlede årlige aktivitet udgør ca. 15.000 udskrivelser, 16.500 operationer og 80.000 ambulante besøg. Bemandingen er én ledende overlæge, 1 professor, 34 overlæger, 12 afdelingslæger, 14-16 læger i hoveduddannelse, 4 læger i introstilling, 10 KBU-læger og 2 øvrige reservelæger. Hertil kommer forskningsårsstuderende og PhD-studerende. Det samlede antal ansatte i afdelingen udgør aktuelt ca. 370.

Afdelingsledelsen varetages af oversygeplejerske Kirsten Rud og ledende overlæge Hans Stimpel.

Kvalifikationer
Afdelingslægen er speciallæge i urologi på baggrund af en bred urologisk uddannelse. Der søges en afdelingslæge med interesse for og kvalifikationer til behandling af urothelcancer, specielt non-invasive tumores. Vedkommende skal have interesse for udvikling af og basale færdigheder indenfor teknikker i ambulant behandling af blæretumorer i lokalanæstesi. . Det forventes således, at afdelingslægen aktivt deltager i afdelingens udviklingsarbejde og forskning indenfor dette område.

Opgaver
Inden for afdelingens rammer skal afdelingslægen kunne varetage basisfunktioner i urologi på lige fod med afdelingslægekollegerne i afdelingen. Afdelingslægen skal være rede til at påtage sig formelle og uformelle undervisningsforpligtelser samt, hvis påkrævet, repræsentere afdelingen i udadvendte sammenhænge.

Afdelingslægen forsker efter aftale med teamlederen og afdelingsledelsen frit indenfor sit fagområde under behørig hensyntagen til kollegernes forskningsområde. Forskningens placering i arbejdstilrettelæggelsen aftales med afdelingsledelsen.

Afdelingen arbejder med tværfaglige kompetenceudvikling, og aktuelt organiseres afdelingens arbejde i tværfaglige teams med henblik på at fremme såvel kvalitet som kompetencer og arbejdsglæde hos medarbejderne.

Afdelingslægen forventes at blive oplært i operative teknikker indenfor de første år af ansættelsen.

Der varetages uddannelse indenfor alle dele af speciallægeuddannelsen i urologi og studenterundervisningen på relevante semestre. Alle speciallæger deltager aktivt i uddannelsesfunktionen. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger. Studenterundervisningen er løbende under udvikling, og der er på sigt mulighed for ansættelse i lektorat eller varetagelse af postgraduat uddannelsesansvar.

Såfremt ansøger har interesse for ledelse og administration vil et udviklingsforløb indenfor disse felter kunne tilrettelægges. Kvalitetsrelaterede administrative opgaver og ansvarsområde indenfor patientforløb kan forventes.

Bedømmelse
Ved besættelse vil der blive lagt afgørende vægt på ansøgers samarbejdsevner, at ansøger er visionær samt evner at fastholde langsigtede mål og vise forståelse for afdelingens drift, udvikling og kvalitetssikring.

Ansættelsesvilkår
Afdelingslægen er overenskomstansat med tilstedeværelsesvagt på Herlev matriklen. Tilrettelæggelse af arbejdsforhold for forskning og undervisning aftales i forbindelse med ansættelse afhængig af kvalifikationer og ønsker.

Ansøgning
Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig til hver af de 7 kompetencer, som lægerollen indeholder. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Hans Stimpel, tlf. 38681240.

Ansøgningsfrist er 28.10.2019 kl. 12.00.

Ansættelses samtaler forventes afholdt uge 44.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 28.10.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Administration
Medicinal & Sundhed
Administration
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Socialvæsen
UndervisningRegion Hovedstaden - hurtigt overblik


Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk


Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1398261/