Leder til Familierådgivningscentret, Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Østjylland (Aarhus)

Familierådgivningscenterlederen
Med direkte reference til Social og Familiechefen vil du som centerleder få direkte faglig- og personalemæssig ledelse af de 4 teamledere. Du vil få ansvaret for at videreudvikle de centrale processer i din afdeling, sikre en stabil og effektiv drift samt at fastholde medarbejdernes høje motivation og høje faglige kompetencer. Du vil indgå i områdets ledergruppe, hvor du i fællesskab med de øvrige ledere skal sikre både en forsvarlig økonomi og et tværgående samarbejde.

Du kan forvente at komme til en veldrevet organisation med et veludbygget samarbejde med eksempelvis Børn og Læring samt Erhverv og Beskæftigelse.

For den rette person vil der være højt til loftet. Vi er en mindre kommune med forholdsvist korte beslutningsprocesser.

Du bliver en del af et lederteam med 8 afdelingsledere foruden Social og Familiechefen.

Om dig
Vi søger en leder med solid ledelseserfaring og stor erfaring med myndighedsområdet for udsatte børn og unge. Du har en uddannelse som Socialrådgiver, jurist eller lignende. Du har kommunal indsigt, er dygtig til at orientere dig i en politisk ledet organisation, og er dygtig til at balancere mellem et strategisk og et operationelt fokus. Det er en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af ledere, men ingen betingelse. Det er væsentligt, at du har en pragmatisk tilgang, er struktureret, og har en god portion nysgerrighed overfor nye måder at gøre tingene på.

Du har gennem din erfaring opbygget en robusthed, der gør, at du kan håndtere en hverdag hvor det opgaveorienterede konfliktniveau til tider kan være højt. Du er som leder rolig, afbalanceret og et stabilt centrum i afdelingen.

Du har en tydelig men også involverende ledelsesstil, er en dygtig kommunikator og forstår, at ordentlighed og saglighed er vigtige værdier for dit ledelsesvirke.

Vi forventer, at:

 • Du er en stærk faglig ledelsesprofil og teamplayer
 • Du er strategisk tænkende
 • Du har erfaring med børneområdet og myndighedsområdet
 • Du har erfaring med tværfagligt samarbejde på det specialiserede socialområde, herunder i mere komplekse sager
 • Du er god til at se sammenhænge mellem faglighed og økonomi, og tænke i utraditionelle løsninger
 • Du tør gå forrest
 • Du brænder for faglig ledelse
 • Du brænder for at skabe de bedste og mest borgernære løsninger indenfor en stram økonomi og er vedholdende
 • Du har gode samarbejdsevner og er fleksibel
 • Du kan arbejde selvstændigt og med en tilgang til arbejdsopgaverne, som er præget af initiativ og målrettethed
 • Du skaber respekt omkring din faglighed og åbne tilgang
 • Du er god til at prioritere din tid og kan tåle et til tider højt arbejdspres
 • Du kan tåle modvind og stå fast uden at miste blikket for din ledelsesopgave
 • Du er loyal, troværdig og tillidsvækkende i samarbejdet med såvel interne og eksterne samarbejdsparter

Forventninger til dig som centerleder
Stillingen som centerleder har mange facetter og fokus områder. Nedenfor finder du de væsentlige forventninger vi har til ledelsesopgaver og til dig som kommende nøglefigur i Familierådgivningscenteret.

Forventede resultater på kort sigt (De første 6 mdr.):

 • Der er fortsat følgeskab til familieområdets strategiske fokus med baggrund i en tydelig retning og formidling på alle niveauer
 • Du har opnået et solidt og positivt samarbejde med dine teamledere, medarbejdere, lederkolleger og samarbejdspartnere
 • Du har overblik over økonomien i samarbejde med vores økonomikonsulenter og dine nærmeste lederkolleger. Herunder har du styr på de processer, som fremadrettet skal skabe et budget i balance
 • Der er fortsat kvalitetssikring af de sager, som forelægges visitationsudvalget således, at sagerne er veloplyste, og at relevante samarbejdspartnere har været inddraget og indgår i løsningerne for borgerne (Én plan)
 • Der er fortsat kvalitetssikring af de sager, som forelægges Børn- og Ungeudvalget
 • Du har sammen med chefen og dine lederkolleger i Social og Familie lagt en strategi med temaet Én indgang for borgeren

Forventede resultater på længere sigt:

 • Organiseringen omkring Én indgang for borgeren er implementeret
 • Sagerne på visitationsmøder bærer fortsat tydeligt præg af, at den faglige ledelse er synlig
 • Du har sammen med Sekretariatet godt styr på en gennemsigtighed. Herunder ved at bidrage til jævnlige tilbagemeldinger til chef, koncernledelse og udvalg omkring forventede resultater og status på processen

Yderligere vigtige informationer
For at danne dig et skarpere billede af Kommunen og opgaven som centerleder, kan du finde yderligere oplysninger gennem nedenstående links:

Sektorplan for familieområdet:
https://www.syddjurs.dk/politik/politikker-og-strategier/sektorplan-familieomraadet-2016-2020

Syddjurs Kommunes Ledelses- og Medarbejdergrundlag:
https://www.syddjurs.dk/lmg

Organisering og ledelse:
https://www.syddjurs.dk/om-kommunen/organisation-og-ledelse

Det praktiske
Løn efter konkret forhandling og overenskomst. Forventet lønniveau på ca. 580.000 kr. årligt, hvortil kommer pension.

Familierådgivningscentret har base i administrationsbygningen i Hornslet på adressen Tingvej 17, 8543 Hornslet.

Ansøgningsfrist er den 10. november 2019 og Første samtale afholdes den 13. november 2019.
Anden samtale den 21. november. De ansøgere som går videre til anden samtalerunde, vil blive bedt om at deltage i en test inden anden samtale.

Du forventes at kunne tiltræde stillingen den 1. januar 2020.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos chef for Social og Familie Christina Kaae 5185 9526.

”Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.”.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal gerne være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 10.11.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Østjylland (Aarhus)
Administration
Human Resources
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Data & analyse
Jura
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Socialvæsen
Økonomi & ForvaltningSyddjurs Kommune - hurtigt overblik


Placering
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Logo: Syddjurs Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.syddjurs.dk


Syddjurs Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1398329/