Klinisk diætist PKS 35-37 t 1.12.19

Region Midtjylland

Fuldtidsjob
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)

Stillingen er på 35-37 timer om ugen og kan besættes fra 1.12.2019 eller snarest derefter.
Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS) er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland og er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit for ambulant behandling af mennesker med anoreksi og bulimi hos både børn, unge og voksne. Der pågår i øjeblikket et satspuljeprojekt med voksne BED patienter for en tre års periode.
PKS varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af mennesker med moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland, og består af tre teams: Børne-unge-team i Skejby, Voksenteam i Skejby samt teamet i Herning.

Teamet i Herning ledes af specialpsykolog og overlæge, som refererer til afsnitsledelsen. Teamet er en tværfagligt sammensat gruppe af behandlere som tæller sygeplejersker, psykologer, en læge, en diætist, en fysioterapeut, socialrådgivere samt 2 sekretærer. Der er tilknyttet et daghospitalstilbud. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt i PKS og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling herunder de to andre diætister i PKS Skejby. Vi tilstræber høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen. Og vi kan tilbyde et grundigt introduktionsprogram og mentorordning.

Vi forventer at du er:

  • autoriseret klinisk diætist
  • selvstændig og er i besiddelse af gode samarbejdsevner
  • åben for nye tiltag, omstillingsparat og kan tilrettelægge din egen arbejdsdag
  • besidder gode formidlingskompetencer
  • kender til Den Motiverende Samtale.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

  • Udarbejdelse af kostplaner
  • Individuel diætistbehandling af patienter med anoreksi og bulimi
  • Gruppevejledning til patienter med bulimi og BED
  • Kostvejledning til børn, unge og familier
  • Undervisning

Der vil blive lagt vægt på ansøgere med erfaring indenfor Børne- og Ungdomspsykiatri og/eller erfaring med behandling af spiseforstyrrelser.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard, tlf. 2920 8513. eller overlæge Michala Høgsgaard tlf. 2169 4568, afsnitsledelsen PKS.

Yderligere beskrivelse af PKS findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.psykiatrien.rm.dk

Ansøgningsfrist: 27. oktober 2019
Ansættelsessamtaler forventes gennemført 5. november 2019.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr.(2018) Centeret har et nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018) og 522 årsværk fordelt på 555 medarbejdere (2018).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 27.10.2019

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)
Medicinal & Sundhed
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
UndervisningRegion Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed

Henter facebook feed...

LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1398343/