Medarbejder til Blodbussen, Odense Universitetshospital.

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland

Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense søger en medarbejder til en fast stilling på fuldtid til donortapning. Primært i Blodbussen, men også til KIAs stationære tappesteder pr. 1. januar 2020, eller efter aftale.

Blodbussen er en del af Produktionslinjen, hvor der arbejdes med:

 • Donorindkaldelse
 • Donormodtagelse
 • donorplasmaferese
  . Ved donorplasmaferese er donor tilkoblet et posesæt via enkeltnålsadgang. Vha. apparatur separeres fuldblod til plasma og koncentrerede cellulære komponenter. Plasma opsamles og de koncentrerede cellulære komponenter reinfunderes til donor.
 • fuldblodstapning
  og dels

  Donortapning
  , der foregår på OUH Odense, OUH Svendborg og i Blodbussen på Fyn. Donortapning omfatter dels

 • stamcellehøst
  , der udføres på patienter på stamafdeling.
 • Terapeutisk plasmaferese
  og

 • Fraktionering
  og fremstilling af blodkomponenter, der udføres på OUH Odense for hele Region Syddanmark.

I Blodbussen, arbejdes der med:

 • kørsel, vedligehold og klargøring af blodbus
 • booking af bloddonorer
 • modtagelse af bloddonorer
 • donoradministration
 • blodprøvetagning på bloddonorer
 • fuldblodstapning på bloddonorer
 • uddelegerede ansvarsområder i relation til daglig drift
 • validering af nyt apparatur
 • oplæringen af nyt personale og studerende under uddannelse i afsnittet

Der vil forekomme arbejdsdage i Blodbanken på OUH Odense og OUH Svendborg.

Arbejdstider:

Ovenstående arbejde udføres i tidsrummet 06.30-20.00 med arbejdsdage på aktuelt 9 - 11 timer, hvoraf en stor del ligger sidst på dagen.

Blodbussen kører ikke på fredage.

Du vil indgå i et team, hvor kvalitet, ansvarlighed, overblik, fleksibilitet, samarbejde, kommunikation og godt humør er nøgleord, og hvor fokus i forbindelse med donortapning er rettet mod at give donor en oplevelse af at være velkommen og værdifuld.

Vi giver en grundig oplæring og en jævnlig træning i vores procedurer.

Vi forventer

 • at du har en sundhedsfaglig uddannelse som fx bioanalytiker, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller redder
 • at du har kørekort kategori C
 • at du fungerer godt i mindre grupper under begrænsede fysiske rammer
 • at du er serviceorienteret således, at de frivillige og ubetalte bloddonorer altid oplever en venlig imødekommenhed fra blodbanken
 • at du har et godt humør
 • at du er fleksibel i forhold til arbejdstider og opgaver

Vi tilbyder

 • en attraktiv arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et højt fagligt niveau
 • gode kollegaer

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), består af blodbanken, vævscenteret samt en række specialiserede laboratorier inden for blodtypeserologi, autoimmune sygdomme, molekylærbiologi, HIV og hepatitis, samt leukocytrelaterede sygdomme. Afdelingen beskæftiger mange forskellige faggrupper, bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, laboranter, paramedicinere, medicinstuderende, sekretærer, cand.scient´er samt ph.d.-studerende.

Klinisk Immunologisk Afdeling er normeret med godt 105 fuldtidsstillinger, heraf ca. 36 i Produktionslinjen, der er ansvarlig for indkaldelse og modtagelse af bloddonorer samt fremstilling af blodkomponenter. I blodbussen, Odense og Svendborg tappes knap 35.000 donorer årligt. I Fraktioneringen behandles ca. 40.000 fuldblodsportioner, 8.000 trombocytkoncentrater og knap 20.000 plasmafereseportioner årligt.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Lene Dybendal Hald Andersen (6541 4738).

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og den forhandlingsberettigede faglige organisation.

OUH er en røgfri arbejdsplads. Det er ikke tilladt for ansatte på OUH at ryge i arbejdstiden og på OUH's matrikler. Røgfriheden er gældende for alle med en ansættelsestilknytning til OUH.

Vi holder ansættelsessamtaler d. 28. november 2019.


Ansøgningsfrist: snarest muligt
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Organisation & Forening
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1399240/