Forskningsradiolog

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sydøstjylland

Forskningsradiolog

Genopslag.

Forskningsuddannet speciallæge i radiologi søges til en stilling på Røntgen og Scanning på Kolding Sygehus

Hvis du gerne vil arbejde på en afdeling

 • Hvor patienten sættes først
 • Hvor vi værdsætter og værner om det gode arbejdsmiljø
 • Hvor vi, med høj faglighed, varetager de akutte patienter
 • Hvor sparring med kollegaer er prioriteret
 • Hvor nytænkning og forbedringer altid er på dagsorden

Så skal du overveje at søge denne stilling på Kolding Sygehus.

Vi søger en forskningsuddannet (ph.d.) radiolog til en speciallægestilling i radiologi hvor fordelingen mellem forskningsarbejde og radiologarbejde vil være 40/60.

Sygehus Lillebælt har fået status som universitetssygehus, og det glæder os meget nu at kunne fokusere i højere grad på det forsknings- og udviklingsmæssige arbejde. På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger så vi er sammen om de gode patientforløb. Vi beskriver ikke billeder – vi svarer på kliniske spørgsmål ud fra radiologiske metoder. Opgaveglidning til beskrivende radiografer er for os en vigtig parameter for at løfte de stigende krav til radiologisk service, ligesom videreudvikling og forskning spiller en stor rolle i forhold til vores fremtidige radiologiske ydelser.

Lidt om sygehuset og afdelingen

Kolding sygehus er en del af Sygehus Lillebælt (SLB). SLB består af 3 sygehuse hvor Vejle primært er specialsygehus for cancer og urografi, Middelfart sygehus er specialsygehus for ryglidelser og Kolding sygehus er akutsygehus.

Røntgen og Scanning er en mellemstor afdeling med 85 medarbejdere hvor vi primært varetager de akutte patienter både fra akutafdelingen, øvrige afdelinger og primærsektoren. Patientflowet er stort på alle døgnets tidspunkter og de radiologiske opgaver er meget varierende.

Røntgen og scanning foretager undersøgelser inden for MR, CT, UL, og alm. røntgen. Afdelingen har et tæt samarbejde med alle de kliniske afdelinger på sygehuset. Derfor er der et stort undersøgelsesvolumen inden for især organkirurgiske, medicinske inkl. nefrologi, ortopædkirurgiske og neurologiske billeddiagnostiske undersøgelser. Desuden er der i mindre omfang billeddiagnostiske undersøgelser fra pædiatrisk, gynkologisk/obstetrisk og intensiv afd.

Inden for alle modaliteter gælder det, at de akutte og subakutte undersøgelser udgør en væsentlig del af den daglige produktion og vagtarbejde. Dette gør at radiologen ofte har mange og vekslende opgaver i løbet af arbejdsdagen, og kræver evne til hurtig prioritering. Der er røntgen konferencer med de fleste kliniske afdelinger dagligt.

Der er et tæt samarbejde med karkirurgisk afd. og heraf et stor volumen af både diagnostiske samt endovaskulære karundersøgelser. Der er stor erfaring og volumen i udførelse af CT og MR angiografi, MR angiografi uden Gadolinium samt CT og MR flebografi. Der er på afdelingen 2 karstuer samt en hybridstue, som dækkes i fælleskab af både interventionsradiologer og karkirurger. Der er et stor volumen af endovaskulære interventioner f.eks. CO2 angiografi, iliaca PTA, diverse perifere arterielle interventioner på underekstremiteterne, aneurisme coiling, coiling af GI-blødning samt venøse interventioner f.eks. kateterbaseret trombolyse og stentning af iliacofemoral DVT.

Der er en tæt dialog - og et stor undersøgelsesvolumen fra almen praksis. Heraf udgør røntgen af thorax og konventionelle røntgen undersøgelser en stor del. Der er åben UL ambulatorium man-torsdag, som varetages af alle speciallægerne på afdelingen samt 1-2 sonografer.

Der er et tæt samarbejde med Røntgenafdelingen på Vejle -Middelfart sygehus.

Forventninger til en forskningsradiolog på afdelingen

Du er bredt interesseret i almen radiologi, og er erfaren forsker, gerne lektorgodkendt, med kompetencer indenfor det metodiske arbejde og vejledning. Du er interesseret i at arbejde med både forskning og det kliniske arbejde, da du henter din inspiration i de patientnære opgaver. Du har mod på at udvikle nye samarbejdsrelationer med de henvisende afdelinger og tage nye metoder i brug for at løfte afdelingen, radiologien og radiografien. Den, der ansættes i stillingen, skal endvidere i begrænset omfang påregne at deltage i uddannelsen af studerende på kandidatuddannelsen i medicin, når denne etableres i Esbjerg. I kraft af at SLB påbegynder at uddanne kandidater i medicin, prioriteres studentermiljøet højt og vi søger derfor en ansøger med erfaring inden for vejledning af specialestuderende samt præ-graduate forskningsårs-studerende.

Du forventes at kunne varetage vejledningsopgaver for såvel radiologer som radiografer, og metodisk hjælpe dine kollegaer videre med deres inspirationer og projekter. Derudover vil der være supervisionsopgaver for bl.a. yngre læger og evt. beskrivende radiografer inden for det radiologiske felt du varetager. Du skal være interesseret i at arbejde på en afdeling med et højt tempo, hvor det forventes, at du er med til at opfylde afdelingens mål om korte svartider. Dine radiologiske opgaver vil afhænge af hvad du primært er specialiseret i.

Samarbejds- og kommunikationskompetencer vægtes højt i afdelingen da de er grobund for alles arbejdsmiljø, og vi forventer at du har lyst til at indgå i en lægegruppe, hvor alle hjælpes ad med at løfte opgaverne.

Det forventes, at du kan deltage i en vagtfunktion i begrænset omfang, som indbefatter fællesvagt i perioden fra kl. 22-08 med Røntgenafdelingen i Vejle.

Ønsker for arbejdsområder udover ovennævnte søges imødekommet.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningen skal indeholde (som pdf eller docx filer):

 • Motiveret ansøgning
 • Curriculum vitae
 • Kopi af eksamensbeviser inklusive dokumentation for erhvervelse af ph.d.-graden eller tilsvarende
 • En komplet og nummereret publikationsliste
 • 5 videnskabelige, peer-reviewede publikationer, ansøgeren ønsker inddraget i bedømmelsen af sine videnskabelige kvalifikationer. Bemærk venligst, at der skal vedhæftes én pdf- eller docx-fil for hver enkelt publikation
 • Undervisningsportefølje
 • En redegørelse for egen forskning og gerne en vision for fremtidig forskning

Hvis du er interesseret i en overlægestilling, beder vi dig udfylde ”Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere”, som du finder på: http://videreuddannelsen-syd.dk/wm225726 og vedhæfte det til din ansøgning som bilag.

Du er velkommen til at kontakte lægefagligansvarlig overlæge Maria Serifi: Maria.Arvad.Serifi@rsyd.dk, hvor du kan rekvirere en funktionsbeskrivelse og høre mere om arbejdet som radiolog på Kolding sygehus. Du er også velkommen til at kontakte Professor Kim Houlind: Kim.Christian.Houlind@rsyd.dk for mere information om forskningen på Kolding sygehus.

Stillingen forventes besat efter nærmere aftale, og vi inviterer løbende kvalificerede ansøgere til samtale.

Ansøgningsfrist er 31.01.2020.


Ansøgningsfrist d. 31.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Forskning & Udvikling
Medicinal & SundhedRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1406530/