Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - VIVE Vicedirektør

Genitor APS

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Vicedirektør
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd søger en ambitiøs og alsidig vicedirektør til at understøtte den strategiske udvikling og drift af en ledende vidensinstitution på velfærdsområdet.

Om VIVE
VIVE er en uafhængig national forsknings- og analyseinstitution under Social- og Indenrigsministeriet. VIVEs overordnede ledelse varetages af bestyrelsen og den daglige ledelse varetages af direktøren i spidsen for ledelsesgruppen.

VIVE bedriver uvildig praksisnær og styringsrelevant forskning og analyse på et internationalt anerkendt videnskabeligt grundlag. VIVE blev til som fusion af KORA og SFI i sommeren 2017. VIVE forener produktion og formidling af viden om velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring. VIVE bidrager til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning, forvaltning og praksis på nationalt, regionalt og lokalt niveau

VIVE er organiseret i seks faglige afdelinger; VIVE Social; VIVE Arbejde og Ældre; VIVE Sundhed; VIVE Børn og Uddannelse; VIVE Effektmåling og VIVE Styring og Ledelse. Hertil kommer VIVEs understøttende afdelinger. VIVE har kontorer i København og Aarhus. Mange af VIVEs projekter går på tværs af afdelinger og lokationer.

Stillingen
Vicedirektøren refererer til, og er i relevante sammenhænge stedfortræder for, direktøren og indgår i et tæt dagligt samarbejde med denne samt forskningsdirektør, administrationschef og den øvrige ledelsesgruppe.

Vicedirektøren understøtter direktørens ledelsesarbejde, herunder forberedelse af ledermøder og –seminarer og understøtter strategiske tværgående indsatser, i ledergruppen samt mellem afdelinger og lokationer med effektiv implementering og koordinering for øje.

Vicedirektøren er bindeled mellem direktøren og organisationens konkrete faglige og administrative udvikling og drift. Vicedirektøren har det overordnede ansvar for datasikkerhed i samarbejde med administrationschefen; for samspil mellem ansøgninger og tilbud i samarbejde med tilbuds- og projektudviklingschefen og for det overordnede arbejde med faglig kvalitetssikring i samarbejde med forskningsdirektøren.

Vicedirektøren gennemfører relevante strategiske udviklingsprojekter i VIVE og repræsenterer VIVE udadtil i relevante netværk mv.

Vicedirektøren er desuden personaleleder for underliggende enheder, pt. ledelsessekretariat og tilbuds- og projektudviklingschef samt gruppen af studenter tilknyttet forsknings- og analyseafdelingerne.

Kvalifikationer
Vi søger en ambitiøs, udadvendt og samarbejdsorienteret vicedirektør, der har et skarpt udviklingsorienteret og strategisk blik samt veludviklet organisationsforståelse. Vicedirektøren kommer i vidt omfang til at agere på de indre linjer på tværs af afdelinger og lokationer og skal mestre et tværgående overblik og oversættelse mellem organisationens forskellige enheder.

Vi lægger vægt på, at vores vicedirektør har flere af følgende kompetencer:

 • En relevant videregående uddannelse og en analytisk skarphed på tværs af VIVEs områder.
 • Solid erfaring med forskning, evaluering eller analyser, herunder kendskab til vilkårene for en forretningsorienteret finansiering af disse kerneydelser.
 • En klar sans for organisatorisk understøttelse af faglige og strategiske mål og evne til samspil med administrationen.
 • Solid ledelseserfaring, baseret på en respektfuld og dialogsøgende ledelsesstil og evnen til at bruge og trække på medarbejdernes erfaring og viden.
 • Højt personligt engagement og integritet samt evnen til at motivere og samarbejde med medarbejdere, andre ledere og eksterne samarbejdspartnere
 • Evne til at tænke strategisk samt lede og implementere strategiske forandringer – både snævert i forhold til eget ledelsesområde og bredt i forhold til VIVE.
 • Har og evner at udbygge et godt netværk med eksterne samarbejdspartnere
 • Er inddragende, anerkendende og omgængelig med øje for et godt arbejdsmiljø
 • Er en holdspiller, som kan bidrage til arbejdet i en samlet ledelsesgruppe

Yderligere oplysninger
For yderligere information om VIVE henvises til www.vive.dk. Du er også meget velkommen til at kontakte VIVEs direktør Lotte Jensen (på loje@vive.dk eller tlf. 25 13 38 13).

Ansættelsesvilkår
Vi håber, at du kan tiltræde senest den 1. februar 2020. Du ansættes på overenskomstmæssige vilkår, og som udgangspunkt i en ansættelse på åremål med en ansættelsesperiode på 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 år. Du bliver ansat på kontraktvilkår i løngruppe 1 i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Hertil kommer åremålstillæg og kvalifikationstillæg, som aftales konkret ud fra din baggrund, erfaring og dit ansættelsesforhold i VIVE. VIVE har kontor København og Aarhus. Ansøgere bedes indikere den foretrukne fysiske placering i ansøgningen, herunder overvejelser over ledelse på tværs af flere lokationer. En del rejseaktivitet i Danmark må påregnes som en del af stillingen.

Ansættelsesprocedure
Vi skal have modtaget din ansøgning senest torsdag den 27. november 2019 kl. 12. Du søger stillingen via VIVEs elektroniske ansøgningssystem.

Vi forventer at din ansøgning indeholder:

 • Motiveret ansøgning
 • CV indeholdende oplysninger om uddannelse, joberfaringer, erfaring med forskning og analyse m.v.
 • Eksamenspapirer
 • En kort beskrivelse af dig som vicedirektør (maks. 4 sider). Beskrivelsen skal indeholde tanker om dine ledelsesmæssige visioner ift. stillingen som vicedirektør i VIVE. Beskrivelsen kan også indeholde beskrivelser af dine ledelseserfaringer af relevans for den beskrevne opgave.

Vi forventer at gennemføre 1. samtalerunde den 3. december og 2. samtalerunde den 12. december 2019. De, der går videre til en evt. 2. samtalerunde, kan forvente at skulle gennemgå en test, og ved 2. samtale medvirker en konsulent fra Genitor.

VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge.

Se alle stillingsopslag


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 01.02.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Administration
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Administration
Data & analyse
Ledelse & Planlægning
Topledelse
Økonomi & ForvaltningGenitor APS - hurtigt overblik


Placering
Langebrogade 6E, 3. tv.
1411 København K
Logo: Genitor APS
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://genitor.dk/


Genitor APS i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1415273/