Forbrugerklagenævnet søger sagkyndige til området for husdyr

Erhvervsministeriet

Fuldtidsjob
Midtjylland

Ansøgningsfrist: 13-12-2019

Forbrugerklagenævnet er et uvildigt klagenævn, som behandler klager fra forbrugere vedrørende varer eller arbejds- og tjenesteydelser købt hos en erhvervsdrivende. Nævnenes Hus varetager sekretariatsbetjeningen af Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet anvender undersøgelser, udført af personer med teknisk ekspertise og stor faglig viden (også kaldet sagkyndige) inden for det område, som sagen vedrører.

Nævnenes Hus ønsker at modtage ansøgninger fra sagkyndige med en alsidig dyrlægefaglig baggrund, og erfaring for området med smådyr.

Nævnenes Hus har adresse i Viborg i Midtjylland. Da arbejdet som sagkyndig som udgangspunkt udføres hos den sagkyndige eller hos en af parterne, ønsker vi at modtage ansøgninger fra ansøgere fra hele landet. Der vil i enkelte sager kunne påregnes kørselsaktivitet.

Dine opgaver
Du skal bistå sekretariatet i konkrete klagesager. Opgaverne består som udgangspunkt i at:

  • gennemlæse sagens dokumenter
  • i enkelte sager at foretage en undersøgelse af dyret
  • vurdere sygdomsforløb via sagens dokumenter, dyrlægejournaler, obduktionserklæringer, røntgenbilleder og andre lægelige oplysninger
  • formidle undersøgelsernes resultat i en skriftlig udtalelse, som skal være skrevet i et klart og letforståeligt sprog.

Det betyder konkret, at du fx skal kunne vurdere årsagen til det konstaterede sygdomsforløb, herunder om sygdomsforløbet skyldes arvelige lidelser. Du skal kunne vurdere om en dyrlægeydelse er foretaget fagmæssigt korrekt og om prisen for ydelsen var sædvanlig.

Du skal kunne levere resultatet af undersøgelsen inden for de frister, der er aftalt med Nævnenes Hus.

Nævnenes Hus stiller ikke lokaler eller værktøj mv. til rådighed for undersøgelsen.

Opgaven som sagkyndig er begrænset i omfang, og du vil med fordel kunne varetage opgaven ved siden af et andet arbejde.

Om dig
Vi forventer, at du har:

  • en dyrlægeuddannelse eller anden relevant uddannelse og/eller faglig erfaring inden for området,
  • et indgående kendskab til smådyr, herunder særligt hunde og katte
  • et solidt kendskab til forskellige dyrlægeydelser og sygdomsforløb, herunder at du kan beskrive hvorvidt behandlingen var udført fagmæssigt korrekt.
  • gode skriftlige formuleringsevner

Samtalen
Inden en eventuel samtale fremsender vi en opgave, som vi beder dig om at løse og medbringe til samtalen.

Honorering
Honorering finder sted på baggrund af en kontrakt mellem den sagkyndige og Nævnenes Hus. Vi aflønner som udgangspunkt efter en fast takst pr. opgave. Derudover dækker Nævnenes Hus omkostninger til kørsel og yderligere udgifter efter konkret aftale og ud fra fastlagte tariffer, som fremgår af kontrakten.

Yderligere oplyninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sagkydigansvarlig Mette Kristensen tlf.: 72 40 58 04 eller på mnk@naevneneshus.dk.

Ansøgning
Ansøgning inkl. CV fremsendes til Nævnenes Hus via styrelsens elektroniske rekrutteringssystem. Ansøgning og CV skal omfatte oplysninger om både nuværende og tidligere ansættelser, samt en beskrivelse af såvel teoretisk som praktisk erfaring med området.

Ansøgningsfristen er 13. december 2019.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 2 2020 i Viborg.

Nævnenes Hus - Lige ret for alle
Nævnenes Hus er en styrelse placeret centralt i Viborg. I Nævnenes Hus samarbejder jurister, teknikere og sekretærer om at understøtte én af de bærende søjler i vort samfund: Retfærdighed. Vi arbejder for de grundlæggende principper om, at alle er lige for loven, og alle har lige adgang til loven. Det gør vi ved at betjene og understøtte uafhængige klagenævn med et grundigt og kompetent teknisk og juridisk forarbejde, så nævnene kan træffe korrekte afgørelser til tiden. Dette kræver en høj faglighed og en effektiv digitaliseret forvaltning, der er båret af synergi gennem samarbejde i en løbende dialog med vores omverden.

Du kan læse mere om Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere, uanset personliig baggrund, til at søge.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 1 dag (13.12.2019)
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Midtjylland
Jura
JuraErhvervsministeriet - hurtigt overblik


Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriet
Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst. Erhvervsministeriet arbejder således med en lang række problemstillinger og initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv.

Placering
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Logo: Erhvervsministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.em.dk


Erhvervsministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1416695/