Undervisere i socialt arbejde til VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus

VIA University College

Fuldtidsjob
Østjylland (Aarhus)

VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus søger to socialrådgivere med en faglig profil inden for henholdsvis udsatte voksen- samt børne- og ungeområdet til ansættelse som adjunkter/lektorer fra den 1. marts 2020. Du bedes skrive i ansøgningen hvilken profil, du søger.

Om stillingen
Vi søger to nye undervisere, der er optaget af videngrundlaget i socialt arbejde, der har lyst til at undervise, og som kan bringe den socialfaglige praksis ind i undervisningsforløbene.

Som underviser skal du varetage og udvikle undervisning på Socialrådgiveruddannelsen på både fremmødeuddannelsen og på den net-baserede uddannelse. Du vil blive involveret i- og skulle undervise på relevante efter- og videreuddannelsesforløb i VIA. En del af stillingen som underviser er også at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter, og der vil være mulighed for at indgå i internationale aktiviteter og internationalt samarbejde.

Stillingerne retter sig mod undervisningsaktiviteter inden for udsatte voksen- samt børne- og ungeområdet. Undervisningen baserer sig på forskningsbaseret- og løbende opdateret viden. Det er vigtigt, at du har viden om- og erfaring med grundlæggende elementer i socialt arbejde som fx tværprofessionelt samarbejde og socialt arbejdes organisering og udvikling.

Om os
VIA Socialrådgiveruddannelsen på Campus C, Ceresbyen 24, udbyder uddannelsen både som fremmøde- og netbaseret uddannelse, og vi optager ca. 370 studerende årligt.

Du vil blive tilknyttet ét af uddannelsens tre teams, som er tværfagligt sammensat af undervisere funderet i socialt arbejde, psykologi, jura og samfundsvidenskab. De tre teams varetager udviklingen, gennemførelsen og evalueringen af undervisning, vejledning og afholdelse af eksamen. Vi er optaget af at styrke de studerendes læring gennem bl.a. praksisrelatering, digitale redskaber og forskellige former for vejledning og feedback.

Som led i introduktionen får du som nyansat en erfaren kollega som mentor. Som adjunkt vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, og du får tilknyttet en adjunktvejleder.

Du kan læse mere om uddannelsen her: https://www.via.dk/uddannelser/samfund-og-sociale-forhold/socialraadgiver.

Om dig

  • Du er uddannet socialrådgiver, og har flere års praksiserfaring inden for socialt arbejde på udsatte voksen- eller på børne- og ungeområdet,
  • du har en cand.soc. eller anden relevant kandidatuddannelse, mastergrad eller diplomuddannelse,
  • du har erfaring med undervisning og/eller vejledning af voksne,
  • du har flair for det digitale, og vil kunne anvende e-læringselementer til at understøtte den faglige didaktik, og de studerendes læring,
  • du er en god formidler, der evner at gøre det komplekse, sociale felt forståeligt og relevant med fokus på, hvordan viden kan omsættes til socialfaglig praksis.
  • Gode engelskkundskaber er en fordel.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inklusiv pensionsbidrag.

Stillingen er til besættelse snarest muligt, og senest 1. marts 2020.

Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer ugentligt.

Ansættelserne er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og Bekendtgørelse om lektorkvalificering mv. nr. 1227 af 23. oktober 2018.

Se venligst link til stillingsstruktur:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

og link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Bente Vibeke Lauridsen tlf. 8755 3367, eller vidensområdekoordinator Rikke Ehrenreich tlf. 8755 3314.

Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.

Vi skal have din ansøgning senest den 3. januar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. og 14. januar 2020. Eventuel 2. samtalerunde forventes afholdt den 23. og 24. januar 2020.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.

Ansøgningsfrist:
03/01/2020


Ansøgningsfrist d. 03.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Østjylland (Aarhus)
Humaniora
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Socialvæsen
UndervisningVIA University College - hurtigt overblik


VIA University College
VIA University College
VIA University College uddanner blandt andet fremtidens ingeniører, designere, lærere, pædagoger og sygeplejersker. Vi har over 40 videregående uddannelser på otte campusser i Region Midtjylland. Gennem forskning og udvikling sikrer vi høj kvalitet og ny viden i vores uddannelser - og i det danske samfund. VIA samarbejder tæt med offentlige og private virksomheder. Sammen udvikler vi dansk erhvervsliv og morgendagens velfærdssamfund.

Placering
Hedeager 2
8200 Aarhus N
Logo: VIA University College
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://www.via.dk/


VIA University College i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1422057/