2019-224-02539 Institut for Økonomi og ledelse søger to videnskabelige assistenter inden for forretningsudvikling, strategi og virksomhedsanalyser

Aalborg Universitet (AAU)

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Nordjylland

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Økonomi og Ledelse, er to tidsbegrænsede to-årige stillinger som videnskabelig assistent ledige til besættelse fra 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse
Vi søger to videnskabelige assistenter primært inden for forretningsudvikling, strategi og virksomhedsanalyser, der selvstændigt kan varetage en række forskningsrelaterede opgaver.

Der er tale om fuldtidsstillinger, som kobler sig tæt op ad instituttets mål om at blive en Business School, hvor problembaseret forskning i samarbejde med virksomheder og organisationer er helt centralt. Stillingerne er tidsbegrænset til to år, og vi ser gerne ansøgninger fra kandidater både med og uden ph.d.-grad. Vi forventer, at du kan tiltræde 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Om stillingen
Dine vigtigste arbejdsopgaver bliver bidrag til forskningsbaserede analyser i virksomheder og organisationer med henblik på at få resultaterne publiceret. Vi søger derfor personer med:

• Erfaring med akademisk litteratursøgning, gerne systematisk f.eks.med Scopus eller Google Scholar
• Erfaring med håndtering af spørgeskemaundersøgelser
• Erfaring med deskriptiv statistik
• Erfaring med planlægning af forskningsinterviews, dataopsamling og strukturering af data i kvalitative forskningsprojekter, inklusive opstilling af metodeafsnit
• Erfaring med brugen af analyse-værktøjet Nvivo
• Erfaring med dokumenthåndtering i eksempelvis End-note

Du vil komme til at arbejde sammen med flere forskere inden for de forskellige faglige områder. Du vil blive involveret i gennemførelsen af forskellige forskningsprojekter, ligesom der løbende kan være mulighed for at medvirke på forskningsartikler samt i instituttets øvrige formidlingsaktiviteter. Endelig vil der være en række ad hoc opgaver.
Stillingerne giver gode muligheder for at være involveret i igangværende og nystartede forskningsprojekter og i netværk med private og offentlige virksomheder og organisationer, ligesom stillingen også vil udbygge dine kompetencer vedr. forskningsbaseret formidling.

Kvalifikationskrav
Vi forventer, at ansøgerne har (eller er tæt på at færdiggøre) en kandidatgrad inden for instituttets faglige områder eller i beslægtede samfundsvidenskabelig områder. En meget vigtig kompetence er evnen til at gennemføre forskningsbaserede undersøgelser og stå i spidsen for formidlingen af resultaterne. Desuden er gode samarbejdsevner og omhyggelighed vigtige egenskaber i stillingerne.

Ansøgningen skal indeholde
• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Uddannelse (Kandidatbevis m.v.).
• Videnskabelige kvalifikationer.
• Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved en sagkyndig person.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Sektionsleder, Lektor Jens Holmgren, tlf. 6115 0143, e-mail jens@business.aau.dk. Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: www.business.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstuktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer
2019-224-02539

Ansøgningsfrist
01 Jan 2020


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 01.01.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Nordjylland
Humaniora
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Forskning & Udvikling
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Undervisning
Økonomi & ForvaltningAalborg Universitet (AAU) - hurtigt overblik


Aalborg Universitet (AAU)
Aalborg Universitet (AAU)
AAU’s uddannelser og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære. Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse. Sådan opnår vi nye erkendelser, finder nye løsninger på samfundets problemer og skaber viden, der forandrer verden.

Placering
Fredrik Bajers Vej 5
9100 Aalborg
Logo: Aalborg Universitet (AAU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

110

ansatte med videregående uddannelse

105
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

50
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.aau.dk


Aalborg Universitet (AAU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1425012/