Leder til Autoimmunlaboratorium på Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn

Leder til Autoimmunlaboratorium på Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, søger en leder til afdelingens Autoimmunlaboratorium pr. 1. februar 2020, eller efter aftale.

Autoimmunlaboratoriet arbejder med analysering, udredning og diagnosticering af autoimmune sygdomme samt forskningsprojekter med relation til autoimmunitet.

Dine opgaver bliver at

 • planlægge og lede afsnittets daglige arbejdsopgaver
 • sikre god kvalitet i opgavernes udførelse
 • sikre, at arbejdet forgår sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • tilrettelægge oplæring af nyt personale
 • tilrettelægge den interne efteruddannelse og oplæring af personalet i forbindelse med nye metoder og nyt udstyr
 • godkende og registrere personalets kompetencer
 • afholde medarbejderudviklingssamtaler med personalet i Autoimmunlaboratoriet
 • udarbejde og ajourføre instruktioner
 • tilrettelægge administration af varebestilling, modtagekontrol og lagerstyring, samt foretage leverandøraudit
 • behandle og følge op på afsnittets præstationsprøvningsprogrammer
 • behandle og følge op på afsnittets afvigelsesrapporter
 • planlægge og udføre valideringer, udarbejde valideringsrapporter ved afprøvning og udvikling af metoder og apparatur i samarbejde med den til afsnittet knyttede læge
 • planlægge og implementere nyt apparatur og nye metoder i samarbejde med den til afsnittet knyttede læge
 • udvikle, validere, kvalitetssikre og vedligeholde afsnittets analyser, der er omfattet af fleksibelt akkrediteringsområde
 • følge udviklingen inden for specialet og ajourføre egen uddannelse
 • indgå et fagligt teamarbejde med den fagligt ansvarlige afdelingslæge
 • indgå et tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper
 • deltage i relevante møder og udvalgsarbejde
 • formidle information og viden til KIAs personale

Du vil indgå i et team hvor kvalitet, ansvarlighed, overblik, fleksibilitet, samarbejde, kommunikation, nysgerrighed og godt humør er nøgleord.

Der er 7 bioanalytikere i Autoimmunlaboratoriet og en fagligt ansvarlig afdelingslæge. I 2018 havde Autoimmunlaboratorium mere end 130.000 analyser og vi forventer at dette tal vil stige yderligere i de kommende år. Autoimmunlaboratoriet har et bredt repertoire af både analyser og metoder. Autoimmunlaboratoriet servicerer sygehuse i hele landet, og udfører også analyser for sygehuse i andre lande. Mange af analyserne som udføres i Autoimmunlaboratoriet, udføres ikke andre steder i landet, hvorfor en stabil drift er afgørende.

Som leder af et analyselaboratorium i KIA er man en del af et større forskningsteam med både læger, ph.d.-studerende, specialestuderende, cand.scient.er og bioanalytikere. Vi bestræber os på at skabe et godt forskningsmiljø bl.a. ved at holde et ugentligt forskningsmøde, hvor man kan præsentere sine mål, ideer, resultater og få feedback fra resten af gruppen. Vi forventer at vores afsnitsledere, er engagerede i forskning – meget gerne med selvstændige projekter.

Vores forskningsprojekter omhandler cellulær immunterapi, primære immundefekter, autoimmune sygdomme samt transfusionsmedicinske problemstillinger. Projekterne indbefatter ofte et samarbejde med andre afdelinger på OUH og Syddansk Universitet. Du kan læse mere om forskning på KIA via dette link: Forskning på KIA.

Arbejdstider:

Din arbejdstid er 08.00 – 15.24 på alle hverdage.

Når situationen kræver det, er det vigtigt at du kan træde til og arbejde på uforudsigelige tidspunkter og er klar på at blive indtil problemet er løst.

Vi ser din profil, som at du

 • har evne og vilje til at reflektere over og udvikle egen ledelsespraksis
 • har et ønske om at være en del af afdelingen, hvor åbenhed og respektful dialog efterstræbes
 • har evnerne til at inddrage og involvere medarbejderne i løsning af mange af dine opgaver
 • er dedikeret til at arbejde med at sikre medarbejdertrivsel og sammenhold, der gør at vi i fællesskab kan levere den bedste service til vores rekvirenter og patienter
 • er god til at tackle en uforudsigelig hverdag, hvor driften skal køre uanset hvilke udfordringer vi udsættes for
 • er modig og tør starte nye initiativer op, hvor du og medarbejderne sammen i processen finder den helt rigtige løsning

Vi forventer at du

 • er uddannet cand.scient., erfaren bioanalytiker eller lignende med erfaring i eller interesse for ledelse
 • er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt på såvel dansk som engelsk, kan samarbejde og udviser engagement
 • har basal viden, praktisk og teoretisk til apparatur og analysemetoder indenfor ELISA, immunfluorescens, RIA, immunoblotting, mikroskopi m.m. og er indstillet på at tilegne dig mere indgående kendskab til dem
 • har gennemslagskraft og situationsfornemmelse samt forståelse for den sociale dynamik i en gruppe
 • har en formaliseret lederuddannelse eller er villig til at uddanne dig inden for ledelsesfaget
 • har praktisk erfaring med elektroniske kvalitetsstyrings- og LIMS-systemer
 • har udviklings- og eller forskningserfaring

Vi tilbyder

 • en alsidig stilling inden for et felt i rivende udvikling
 • en attraktiv arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et højt fagligt niveau
 • gode kollegaer

Om afdelingen

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA) er Region Syddanmarks eneste specialafdeling i klinisk immunologi med højtspecialiserede funktioner. KIA udfører blodbankvirksomhed, vævsbankvirksomhed (knogler, stamceller, fæces/mikrobiom samt importerede væv), blodtypeserologi, transfusionsmedicin, HLA-bestemmelse, cellulær immunologi, trombocytimmunologi, autoimmunologi, undersøgelse for smittemarkører i relation til leverbetændelse, HIV, HTLV og syfilis. KIA har et stort analyseprogram til kvalitetskontrol af blod og blodkomponenter samt til diagnostiske formål for afdelinger på Odense Universitetshospital (OUH), andre sygehuse og primærsektoren.

Vi er en arbejdsplads med et aktivt uddannelses-, forsknings- og udviklingsmiljø. Afdelingen beskæftiger mange forskellige faggrupper, bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, laboranter, sekretærer, cand.scient’er, samt ph.d.-studerende. KIA er normeret med godt 105 fuldtidsstillinger.

KIAs blodbanksvirksomhed er underlagt Blodforsyningsloven, vævsbankvirksomheden er underlagt Vævsloven og de kliniske analyser er akkrediteret iht. kravene i standarden DS/EN ISO 15189:2013.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Kvalitetsansvarlig overlæge Søren Thue Lillevang (6541 1688).

Hvis du har spørgsmål til funktionen som cand.scient. og afsnitsleder i KIA kan du kontakte cand. scient., ph.d. Dorte Kinggaard Holm (2383 0520)

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Magisterforening.

OUH er en røgfri arbejdsplads. Det er ikke tilladt for ansatte på OUH at ryge i arbejdstiden og på OUH's matrikler. Røgfriheden er gældende for alle med en ansættelsestilknytning til OUH.

Vi holder ansættelsessamtaler d. 16. januar 2020.


Ansøgningsfrist: snarest muligt
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
NaturvidenskabRegion Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1427066/