INTERNT - Anklagere til Rigsadvokaten (turnusstillinger)

Anklagemyndigheden

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne

INTERNT - Anklagere til Rigsadvokaten (turnusstillinger)

Nogle turnusstillinger som anklager hos Rigsadvokaten er ledige til besættelse pr. 1. maj 2020. Én turnusstilling er i Administrationsafdelingen i Uddannelsessektionen, mens de øvrige stillinger er i Retsafdelingen og Kvalitetsafdelingen.

Rigsadvokaturen består af 3 afdelinger – Retsafdelingen, der beskæftiger sig med retssager, legalitet og tilsyn, Kvalitetsafdelingen, der beskæftiger sig med faglig kvalitet og udvikling, og Administrationsafdelingen, som varetager HR, IT og økonomi. De fleste turnusstillinger findes i Retsafdelingen og Kvalitetsafdelingen, men du vil også som turnusanklager få kendskab til arbejdet i Administrationsafdelingen.

Opgaven

Som turnusanklager hos Rigsadvokaten bliver du inddraget i en række af afdelingernes opgavetyper, og du får indblik i Rigsadvokatens overordnede opgaver i forhold til politiet og anklagemyndigheden og i de øvrige samarbejdsflader og politiske beslutningsprocesser, som har betydning for anklagemyndigheden.

I Retsafdelingen arbejder du navnlig med konkrete straffesager. Afdelingen behandler en række meget forskellige sager, herunder bl.a. udtalelser til Procesbevillingsnævnet, kæreskrifter til Højesteret, klagesager – herunder klager over statsadvokaternes afgørelser i DUP-sager, sager om erstatning efter retsplejelovens kapitel 93 a og sager om påtaleopgivelse, tiltalespørgsmålet i sager mod journalister og advokater samt i sager om racediskrimination og sager om medieansvarsloven, sager vedrørende Politiet i Grønland og Politiet på Færøerne, sager om aktindsigt og sager med et internationalt tilsnit, herunder retshjælp, udlevering og fuldbyrdelse af visse udenlandske afgørelser samt folketingsspørgsmål om konkrete straffesager.

I Kvalitetsafdelingen arbejder du navnlig med faglige udviklingsopgaver og -projekter, hvor du arbejder tæt sammen med resten af anklagemyndigheden, politiet og andre myndigheder/organisationer om faglig udvikling af organisationen. Du arbejder med et eller flere fokusområder, f.eks. voldtægt, menneskehandel eller særlovskriminalitet. Du arbejder også med udtalelser til ministerier og Folketinget og med faglige retningslinjer til anklagemyndigheden. Du kan også arbejde i Enheden for viden, data og tilsyn, der bl.a. varetager formidlingen af faglig viden til hele anklagemyndigheden. Her kan du både komme til at arbejde med drift og udvikling af Vidensbasen på AnklagerNet og med projekter som f.eks. kvalitetstjek af Vidensbasens fagområder, anklagerfaglige fokusområder og Anklagerfaglig Dag.

Som turnusanklager i Administrationsafdelingens uddannelsessektion vil du have det faglige ansvar for en række af Rigsadvokatens kurser og ledelses- og talentudvikling. Du lærer at arbejde med projekter, lige fra tilrettelæggelsen af et nyt kursustilbud til gennemførsel af større projekter som f.eks. ledelsesevalueringen i samarbejde med Rigspolitiet.

Uanset i hvilken afdeling du er turnusanklager, vil du gennem den tætte kontakt til medarbejdere i den øvrige anklagemyndighed og til embedets mange eksterne samarbejdspartnere få trænet dine samarbejdsevner og få øget din indsigt i anklagemyndighedens samlede opgaveløsning.

Du vil blive tilbudt anklagemyndighedens egne efteruddannelseskurser, ligesom du vil have mulighed for at deltage i andre relevante eksterne kurser eller i advokatuddannelsen.

Det er vigtigt for os, at du vedligeholder og skærper dine anklagerkompetencer, mens du arbejder i rigsadvokaturen, og du vil derfor blive beskikket som medhjælper ved en regional statsadvokat.

Os

Som turnusanklager hos Rigsadvokaten får du et udviklende job på en dynamisk arbejdsplads, der har alsidige og udfordrende opgaver og fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi har et stærkt og uhøjtideligt socialt fællesskab, og du vil kunne sparre med og søge inspiration hos dygtige kolleger og ledere.

Du vil få en bred uddannelse og få styrket dine faglige og personlige kompetencer til dit videre karriereforløb i politi og anklagemyndighed. Gennem dit turnusforløb vil du få mulighed for at arbejde med forskellige sagsområder og opgavetyper i en eller flere af rigsadvokaturens afdelinger. Arbejdsopgaverne har en anden karakter end i politikredsene, og du vil få udfordret dine juridiske og administrative evner, idet vi stiller høje krav til grundighed og kvalitet.

Vilkår

Du bliver lønmæssigt indplaceret i henhold til AC-overenskomsten.

Søger du?

Har du lyst til at blive en del af rigsadvokaturen, skal du sende en ansøgning, som skal være Rigsadvokaten i hænde senest

tirsdag den 17. december 2019
. Ansøgningen kan kun sendes via nedenstående link.

Der vil blive afholdt samtaler 6.-10. januar 2020.

Alle interesserede opfordres til at søge, men anklagere, som endnu ikke har gennemført den obligatoriske turnus, vil som udgangspunkt have fortrinsret ved besættelse af stillingerne.

Ansøgningsskema findes på AnklagerNet

Du skal udfylde ansøgningsskemaet og sende det via nedenstående link. Hvis du derudover har lyst til at skrive mere om dig selv, er du naturligvis velkommen til at vedlægge en motiveret ansøgning samt eventuelle relevante udtalelser.

Hvis du er interesseret i flere af de opslåede turnusstillinger, skal du i dit ansøgningsskema angive din prioritering af embeder. Du skal således alene indgive din ansøgning en gang.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om turnus på AnklagerNet under Personale.

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte anklager Maja Severini, Personalesektionen på tlf. 30 33 17 67 eller på mail mbr042@ankl.dk.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøg inden 3 dage (17.12.2019)
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Grønland & Færøerne
Administration
Jura
Samfundsvidenskab
Data & analyse
Human Resources
Jura
Politik & SamfundAnklagemyndigheden - hurtigt overblik


Logo: Anklagemyndigheden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Anklagemyndigheden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1427189/