Afdelingssygeplejerske til Akutmodtagelsen, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød

Region Hovedstaden

Fuldtidsjob
Nordsjælland
Storkøbenhavn

Ønsker du at drive og udvikle en akutmodtagelse?
Du bliver leder for en tværfaglig medarbejdergruppe med en høj faglighed på et afsnit, hvor fokus er patienter og pårørende i den akutte fase. Patientbehandlingen foregår ud fra den kognitive referenceramme.

Ledelsesopgaven består i at lede, planlægge og koordinere arbejdet for ca. 30 medarbejdere i afsnittet, hvoraf størstedelen er sygeplejersker med forskellige specialfunktioner og uddannelser, som f.eks. kognitiv uddannelse, ECT-uddannelse, triage-uddannelse, akutsygeplejerskeuddannelse m.fl.

Du vil indgå i et tæt makkerpar med afsnittes ledende overlæge, omkring den daglige ledelse af afsnittet, og har desuden tæt samarbejde med de øvrige afdelingssygeplejersker og der arbejdes på tværs af centeret med den sygeplejefaglige udvikling.

Om afsnittet:
Psykiatrisk akutmodtagelse 2122 er et åbent modtageafsnit med 9 senge herunder tilknyttet skadestuefunktion, hvilket giver en herlig uforudsigelig og fagligt udfordrende hverdag med både travlhed og rolige stunder.

Afsnittet har døgnåbent, og modtager patienter med svære psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser, krisereaktioner eller med behov for abstinensbehandling. Patienterne, som indlægges i akutmodtagelsen, har behov for observation med henblik på videre udredning/behandling, og har oftest et kort indlæggelsesforløb på op til 7 døgn. Gennemsnitsindlæggelsestiden i afsnittet er dog på 1,4 døgn.

Akutmodtagelsen har ligeledes ansvaret for Hillerød matriklens ECT behandling, som er organiseret i et større ECT ambulatorie.

Afsnittet er visionært og sygeplejen har en høj faglig standard. Vi er fx det første center i Region Hovedstadens Psykiatri hvor sygeplejersker er uddannet til at varetage ECT behandlingen. Vi har implementeret Safewards som metode til at skabe et roligt og sikkert miljø for både patienter, pårørende og personale. Derudover vil vi utrolig gerne fastholde et sundt arbejdsmiljø.

Afsnittet har et tæt samarbejde både med somatikken og tværsektorielt med socialpsykiatrien, praktiserende læger, politi og kommunerne. Akutmodtagelsen deler hus med den lukkede akutmodtagelse.

Hvad er arbejdsopgaverne?
Arbejdet i en akutmodtagelse er præget af mange komplekse problemstillinger og alsidige opgaver som, at:

 • Sikre en god og imødekommende modtagelse af alle patienter
 • Skabe et positivt og dynamisk arbejdsmiljø hvor medarbejdere bliver inddraget og er glade for deres arbejde
 • Overholde budgettet og varetage driftsmæssige opgaver
 • Sikre tilgængelighed og åbenhed overfor mange samarbejdspartnere
 • Tage aktiv del i forbedringsarbejdet
 • Bidrage med udviklingen af sygeplejen og dokumentationen heraf
 • Arbejde for en styrkelse af overgangene mellem de forskellige afsnit og sektorer

Du vil blive tildelt en mentor, samt et struktureret introduktionsforløb, der er tilpasset dig.

Region Hovedstadens psykiatri tilbyder ledelsessupervision, individuelt eller for afsnitsledelsespar.

Hvem er du?
Du er autoriseret som sygeplejerske, har ledererfaring og gerne en relevant lederuddannelse. Derudover ønsker vi, at du:

 • Har en kognitiv uddannelse
 • Behersker værktøjerne i forbedringsarbejdet, samt at du kan håndtere driftsstyring sikkert og selvstændigt
 • Besidder et stort drive for faglig udvikling, samt kan skabe dig et solidt overblik over afsnittets behov, potentialer og kompetencer
 • Har stærke kommunikative evner, samt være motiverende og anerkendende i din ledelsesstil
 • Har erfaring fra akutmodtagelse
 • Vil videreudvikle dine lederevner

Hvem er vi?
Psykiatrisk Center Nordsjælland afsnit 2122 er beliggende i Hillerød.

Psykiatrisk Center Nordsjælland arbejder målrettet med 3 overordnede indsatsområder:

 • Forbedringskultur vha. Lean-metoden, der medvirker til, at personalets arbejdsgange har værdi for patienten og dennes pårørende/netværk
 • Brugerinddragelse i behandlingen, herunder recovery-orientering
 • Nedbringelse af tvang

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Er du ryger? Så er det måske relevant for dig at vide, at Region Hovedstaden pr. 1. januar 2020 indfører ”røgfrie arbejdspladser”. Det vil sige, at det fra årsskiftet ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden. Årsagen er, at vi gerne vil støtte op om din og dine kollegaers sundhed.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte udviklingschef Gitte Busch Pedersen, tlf. 38 64 34 02, eller læse mere om afdelingen på: www.psykiatri-regionh.dk.

Ansøgningsfristen er den 17. december 2019, kl. 12.00. Vi afholder samtaler den 19. december 2019.

Send din ansøgning, CV samt uddannelsesbeviser online via linket her på siden.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 17.12.2019
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordsjælland
Storkøbenhavn
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Hovedstaden - hurtigt overblik


Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk


Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1427474/